Otwarta Akademia Nauki

Otwarta Akademia Nauki Akademii WSB to cykl zajęć popularyzujących naukę, mających na celu rozszerzenie programu kształcenia w szkołach średnich. Wykłady i warsztaty dla młodzieży połączone są z prezentacją Uczelni. Uczniowie mają do wyboru kilkadziesiąt wykładów i warsztatów z zakresu nauk ekonomicznych, technicznych, humanistycznych, medycznych i społecznych. Wykłady prowadzi wykwalifikowana kadra Akademii WSB. 

W ramach projektu Otwartej Akademii Nauki pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii WSB prowadzą bezpłatne wykłady i warsztaty z różnych dziedzin nauki.

Sprawdź jak dołączyć do projektu!