A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Baza Wiedzy Akademii WSB

Baza Wiedzy Akademii WSB jest dostępna pod adresem: https://bazawiedzy.wsb.edu.pl/ 

 • Informacje o Bazie Wiedzy

  Baza Wiedzy AWSB jest głównym i obligatoryjnym miejscem przechowywania informacji o dorobku naukowym nauczycieli akademickich, doktorantów oraz studentów AWSB.

  Zarządzenie Rektora Akademii WSB nr 72/2021/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ewidencji i upowszechniania dorobku naukowego Akademii WSB oraz zasad funkcjonowania Bazy Wiedzy Akademii WSB

  POBIERZ

 • Załączniki do Regulaminu Bazy Wiedzy

  Załącznik nr 1 - Oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć pracownika

  Załącznik nr 2 - Oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć pracownika (dwie dyscypliny)

  Załącznik nr 3 - Dane do rejestracji utworu w Bazie Wiedzy Akademii WSB: ARTYKUŁ (nieopublikowany w otwartym dostępie)

  Załącznik nr 4 - Dane do rejestracji utworu w Bazie Wiedzy AWSB: MONOGRAFIA NAUKOWA LUB REDAKCJA MONOGRAFII NAUKOWEJ, w tym materiały pokonferencyjne (niepublikowane w otwartym dostępie)

  Załącznik nr 5 - Dane do rejestracji utworu w Bazie Wiedzy AWSB: ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH NAUKOWYCH LUB MONOGRAFIACH POD REDAKCJĄ (niepublikowane w otwartym dostępie)

  Załącznik nr 6 - Dane do rejestracji utworu w Bazie Wiedzy AWSB: PATENTY

  Załącznik nr 7 - Dane do rejestracji utworu w Bazie Wiedzy AWSB: AKTYWNOŚĆ EKSPERCKA / CZŁONKOSTWA / NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • Instrukcje dla użytkowników

  Do Bazy Wiedzy należy logować się adresem mailowym w domenie AWSB i hasłem takim jak do poczty.

  Instrukcja korzystania z Bazy Wiedzy Akademii WSB z poziomu profilu Autora

  POBIERZ

  Spis treści:
  1. Logowanie
  2. Edycja danych w profilu autora
  a) Dodanie zdjęcia w profilu autora
  b) Połączenie profilu autora z profilem w Scopus
  c) Dodanie identyfikatora ORCID i Web of Science
  3. Zgłaszanie dorobku naukowego
  a) artykuł
  b) monografia / redakcja
  c) rozdział w monografii / materiał po konferencji
  d) przez DOI
  e) przez plik w formacie BibTeX lub RIS
  4. Połączenie publikacji z bazą Scopus
  5. Aktualizacja cytowań w profilu autora
  6. Generowanie raportów
  a) Wykaz publikacji – udział jednostkowy
  b) Analiza bibliometryczna
  c) Raport do awansu zawodowego
  d) CV
  e) Raport dorobku
  7. Przesłanie publikacji z Bazy Wiedzy AWSB do ORCID

 • Kontakt

  Nadzór nad wprowadzaniem danych oraz poprawnym funkcjonowaniem Bazy Wiedzy AWSB sprawuje Dział Rozwoju Nauki.

  Wszelkie uwagi i nieścisłości prosimy zgłaszać na adres mailowy bazawiedzy@wsb.edu.pl