Zasady rekrutacji na studia I i II stopnia

Aktualnie trwa rekrutacja kandydatów na studia I i II stopnia na semestr zimowy 2022/2023, co oznacza, że studia rozpoczną się od października 2022 r. 

Wybór studiów to ważna decyzja życiowa. W dużej mierze zaważy o Twojej przyszłości. To jaką wybierzesz Uczelnię ma ogromne znaczenie. Akademia WSB to najlepszy wybór!

Zgodnie z Uchwałą Senatu Uczelni w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów o przyjęciu na studia decyduje: spełnienie wymogów formalnych - posiadanie świadectwa maturalnego w przypadku studiów I stopnia i dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich w przypadku kandydatów na studia II stopnia oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów (świadectwo dojrzałości/dyplom ukończenia studiów I stopnia, podpisane zdjęcie, potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej).

Kandydaci wypełniają online formularz rekrutacyjny. Oferta edukacyjna  Uczelni kierowana jest w szczególności do kandydatów zarówno studiów I jak i II stopnia, którzy: 

 • wykazują zainteresowanie zagadnieniami związanymi z wybranym kierunkiem studiów,
 • wykazują gotowość ustawicznego dokształcania się,
 • wykazują uzdolnienia i zainteresowania w dziedzinie i dyscyplinie, do których przyporządkowany jest wybrany kierunek studiów.

Od Kandydatów na studia II stopnia wymaga się wykształcenia na poziomie studiów wyższych, zgodnie z art.69 ust.3. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz motywacji do uzyskania kwalifikacji na poziomie studiów magisterskich w zakresie wybranego kierunku studiów.

Kandydat na studia powinien mieć kompetencje cyfrowe w zakresie wykorzystania podstawowych narzędzi do komunikacji online, w szczególności pakietu MS Office oraz MS Teams, korzystania z poczty elektronicznej. Dla studentów, którzy zgłaszają braki kompetencji cyfrowych, Uczelnia organizuje szkolenia uzupełniające w tym zakresie.

 • Krok 2 - Wypełnij formularz online

  Po kliknięciu "Zapisz się" wypełnij formularz online. Jakie dane będą potrzebne? Tylko podstawowe dane tj. imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail. Po wypełnieniu formularza, zostanie założone indywidualne konto kandydata.

 • Krok 3 - Wnieś opłaty

  Wnieś opłatę za studia na podstawie wygenerowanych przez system Rekrutacji On-line dowodów wpłaty. Płatności możesz dokonać przelewem, przez PayU lub bezpośrednio w kasie Uczelnii.

  PAMIĘTAJ!
  Opłaty za studia powinny zostać uregulowane na indywidualny numer konta bankowego, który generowany jest automatycznie przez system Rekrutacji On-line.

 • Krok 4 - Złóż dokumenty na studia

  Po wypełnieniu kwestionariusza rekrutacji on-line, pracownicy Biura Rekrutacji skontaktują się z tobą i ustalą z Tobą dalszy tok postępowania.

  Jakie dokumenty będziemy potrzebować?

  Studia I stopnia i jednolite magisterskie (licencjat, inżynier, magister)

  • oryginał świadectwa dojrzałości (oryginał zostawisz dla siebie, my zrobimy tylko jego kserokopię)
  • dowód osobisty bądź paszport (do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości),
  • jedno podpisane zdjęcie(35mm x 45mm),
  • potwierdzenie wpłaty kwoty opłaty rekrutacyjnej 107 zł na konto Uczelni.

  Uwaga przyszli studenci Kosmetologii, Ratownictwa medycznego, Fizjoterapii i Pielęgniarstwa!
  Wymagane jest wykonanie badań lekarskich przez lekarza medycyny pracy. Skierowanie oraz wzór zaświadczenia lekarskiego można pobrać poniżej.

  Studia II stopnia (magister)

  • dyplom ukończenia studiów wyższych bądź zaświadczenie o obronie (oryginał zostawisz dla siebie, my zrobimy tylko jego kserokopię)
  • dowód osobisty bądź paszport (w celu potwierdzenia tożsamości),
  • jedno zdjęcie(35mm x 45mm),
  • potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej (jeśli jesteś absolwentem Akademii WSB możesz pozostawić swoją obecną legitymację)

  PAMIĘTAJ!

  Aby zostać studentem Akademii WSB konieczne będzie podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

  Wzór umowy - kliknij

  UWAGA! Zapisy na studia dla studentów zagranicznych – prosimy o kontakt z działem International Office tel. 32 295 93 16.

  International Admissions - Click

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji