Zasady rekrutacji na studia I i II stopnia

Aktualnie trwa rekrutacja kandydatów na studia I i II stopnia na semestr letni 2021/2022, co oznacza, że studia rozpoczną się od marca 2022 r.

Co musisz wiedzieć o tej rekrutacji:

 • Rozpoczęcie studiów w marcu 2022 r. nie wiąże się z koniecznością dołączenia do już istniejących grup czy też nadrabiania zaległości z semestru zimowego. Tworzymy zupełnie nowe grupy i każdy z Was zaczyna studia od początku w semestrze letnim.

 • Studia rozpoczęte w marcu trwać będą dokładnie tyle samo semestrów, ile te, które rozpoczęły się w październiku. Ich zakończenie nastąpi ok. 6 miesięcy później.

 • Przebieg studiów jest dokładnie taki sam (identyczna liczba godzin metodycznych, zajęć i przedmiotów), jak w przypadku studiów, które rozpoczęły się w październiku.

To szansa dla wszystkich, którzy z różnych powodów nie rozpoczęli studiów w Akademii WSB wcześniej, a nie chcą tracić całego roku, czekając do października 2022 roku. 

Wybór studiów to ważna decyzja życiowa. W dużej mierze zaważy o Twojej przyszłości. To jaką wybierzesz Uczelnię ma ogromne znaczenie. Akademia WSB to najlepszy wybór!

Zgodnie z Uchwałą Senatu Uczelni w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów o przyjęciu na studia decyduje: spełnienie wymogów formalnych - posiadanie świadectwa maturalnego w przypadku studiów I stopnia i dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich w przypadku kandydatów na studia II stopnia oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów (świadectwo dojrzałości/dyplom ukończenia studiów I stopnia, podpisane zdjęcie, potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej).

Kandydaci wypełniają online formularz rekrutacyjny oraz test diagnostyczny z języka obcego. Oferta edukacyjna  Uczelni kierowana jest w szczególności do kandydatów zarówno studiów I jak i II stopnia, którzy: 

 • wykazują zainteresowanie zagadnieniami związanymi z wybranym kierunkiem studiów,
 • wykazują gotowość ustawicznego dokształcania się,
 • wykazują uzdolnienia i zainteresowania w dziedzinie i dyscyplinie, do których przyporządkowany jest wybrany kierunek studiów.

Od Kandydatów na studia II stopnia wymaga się wykształcenia na poziomie studiów wyższych, zgodnie z art.69 ust.3. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz motywacji do uzyskania kwalifikacji na poziomie studiów magisterskich w zakresie wybranego kierunku studiów.

Kandydat na studia powinien mieć kompetencje cyfrowe w zakresie wykorzystania podstawowych narzędzi do komunikacji online, w szczególności pakietu MS Office oraz MS Teams, korzystania z poczty elektronicznej. Dla studentów, którzy zgłaszają braki kompetencji cyfrowych, Uczelnia organizuje szkolenia uzupełniające w tym zakresie.

 • Krok 2 - Wypełnij formularz online

  Po kliknięciu "Zapisz się" wypełnij formularz online. Jakie dane będą potrzebne? Tylko podstawowe dane tj. imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail. Po wypełnieniu formularza, zostanie założone indywidualne konto kandydata.

 • Krok 3 - Wnieś opłaty

  Wnieś opłatę za studia na podstawie wygenerowanych przez system Rekrutacji On-line dowodów wpłaty. Płatności możesz dokonać przelewem lub bezpośrednio w kasie Uczelnii.

  PAMIĘTAJ!
  Opłaty za studia powinny zostać uregulowane na indywidualny numer konta bankowego, który generowany jest automatycznie przez system Rekrutacji On-line.

 • Krok 4 - Złóż dokumenty na studia

  Po wypełnieniu kwestionariusza rekrutacji on-line, pracownicy Biura Rekrutacji skontaktują się z tobą i ustalą z Tobą dalszy tok postępowania.

  Jakie dokumenty będziemy potrzebować?

  Studia I stopnia (licencjat, inżynier)

  • oryginał świadectwa dojrzałości (oryginał zostawisz dla siebie, my zrobimy tylko jego kserokopię)
  • dowód osobisty bądź paszport (do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości),
  • jedno podpisane zdjęcie(35mm x 45mm),
  • potwierdzenie wpłaty kwoty opłaty rekrutacyjnej 107 zł na konto Uczelni.

  Uwaga przyszli studenci Kosmetologii, Ratownictwa medycznegoFizjoterapii!
  Wymagane jest wykonanie badań lekarskich przez lekarza medycyny pracy. Skierowanie oraz wzór zaświadczenia lekarskiego można pobrać poniżej.

  Studia II stopnia (magister)

  • dyplom ukończenia studiów wyższych bądź zaświadczenie o obronie (oryginał zostawisz dla siebie, my zrobimy tylko jego kserokopię)
  • dowód osobisty bądź paszport (w celu potwierdzenia tożsamości),
  • jedno zdjęcie(35mm x 45mm),
  • potwierdzenie wpłaty kwoty wpisowej na konto Uczelni.

  PAMIĘTAJ!

  Aby zostać studentem Akademii WSB konieczne będzie podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

  Wzór umowy - kliknij

  UWAGA! Zapisy na studia dla studentów zagranicznych – prosimy o kontakt z działem International Office tel. 32 295 93 16.

  International Admissions - Click

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji