A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Rektorat
tel.: 32 262 85 60
mail: rektorat@wsb.edu.pl

Baza dydaktyczna

W Akademii WSB funkcjonuje obecnie pięć podstawowych jednostek organizacyjnych: Wydział Nauk Stosowanych zlokalizowany w siedzibie Uczelni w Dąbrowie Górniczej, Wydział Zamiejscowy w Cieszynie, Wydział Zamiejscowy w Krakowie, Wydział Zamiejscowy w Olkuszu, Wydział Zamiejscowy w Żywcu.

Dzięki profesjonalnemu podejściu i ciągłemu inwestowaniu w najnowsze technologie Akademia WSB jest w ścisłej czołówce uczelni pod względem infrastruktury technicznej.

Akademia WSB posiada odpowiednio dostosowaną infrastrukturę do potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności, która pozwala na dogodne poruszanie się po terenie Uczelni oraz realizację procesu kształcenia w warunkach dostosowanych do norm europejskich m.in.:

 • specjalne podjazdy,
 • wyznaczone miejsca parkingowe,
 • nowoczesne windy,
 • przystosowane toalety,
 • przestronne wnętrza sal audytoryjnych i wykładowych,
 • nowoczesne laboratoria komputerowe,
 • automatycznie otwierane drzwi wejściowe do siedziby Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Do dyspozycji studentów są kompleksowo wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny sale wykładowe, specjalistyczne laboratoria dydaktyczne i naukowo-badawcze (w tym: informatyczne, fizjoterapii oraz technik negocjacyjnych), laboratoria językowe (w tym translatoryczne), sale gimnastyczne i fitness. Dowodem na dbałość o bazę dydaktyczną jest permanentne ponoszenie kosztów na modernizację infrastruktury. 

Nieustannie unowocześniana baza sprzętowa posiada jedynie licencjonowane oprogramowanie. Istniejący w Uczelni system IT pozwala na dostęp z każdego miejsca Uczelni do globalnej sieci Internet i cyfrowej telefonii naziemnej pozwalając na pełne wykorzystanie posiadanego systemu.

Wyposażenie laboratoriów w sprzęt na najwyższym poziomie oraz nowoczesne rozwiązania informatyczne pozwalają studentom na poznawanie technologii, zarówno stosowanej obecnie, jak i nowości, które coraz szerzej są stosowane nie tylko w nauce, ale również biznesie. Studenci korzystają z nowoczesnej aparatury i oprogramowania, np. oprogramowania licencjonowanego Microsoft, symulatora sieci Packet Tracer firmy Cisco; zintegrowanego systemu klasy ERP opartego na rozwiązaniu IFS Applications, zestawów LEGO Mindstorms, programu IfranView, etc. Oprogramowanie graficzne wykorzystywane w ramach laboratorium to Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Dreamwaver, Adobe Fireworks, Corel Draw, GIMP, a także zaimplementowane oprogramowanie typu Visio służące do prezentacji graficznej etapów projektowania różnego typu. Całe oprogramowanie specjalistyczne zainstalowane w laboratoriach informatycznych jest dostępne poprzez wirtualne laboratoriom. Dostęp do wirtualnych laboratoriów jest możliwy o dowolnej porze i z każdego miejsca na ziemi z dostępem do Internetu. Dodatkowo wykorzystanie narzędzi takich jak Tensorflow czy Keras pozwala na naukę studentów budowania zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji, które uzupełnione o wiedzę z automatyzacji budowy infrastruktury u dostawców chmur publicznych jak Amazon Web Services, Google Claoud Platform czy Microsoft Azure pozwala wykształcić inżynierów o wiedzy bardzo pożądanej na rynku pracy.

Akademia WSB posiada szerokopasmowe łącze internetowe podłączone do Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej SASK, co daje możliwość korzystania z bardzo szybkiego dostępu do różnych baz udostępnianych dla uczelni wyższych oraz możliwa jest wymiana danych między poszczególnymi wydziałami Uczelni. Serwery uczelniane wykorzystywane są do bieżącej pracy Uczelni oraz udostępniane studentom do realizacji programu nauczania i własnych projektów.

Wszystkie sale są wyposażone w ekrany projekcyjne oraz projektory połączone siecią  LAN  do  specjalnie  przygotowanego serwera, który ma za zadanie inteligentne zarządzanie. Całość infrastruktury pracuje w oparciu o sieć lokalną podłączoną do Internetu łączem światłowodowym o przepustowości 100Mbs/1Gb. W uczelni funkcjonują dwie zasadnicze struktury sieci: sieć administracyjna oraz akademickie sieci dydaktyczne. Dominujące platformy serwerowe to Microsoft Windows oraz Linux.

Akademia WSB oferuje również swoim studentom w pełni profesjonalnie wyposażoną siłownię, salę fitness oraz specjalnie wyodrębnione pomieszczenia do opieki nad małymi dziećmi.

Wszystkie pomieszczenia w budynkach należących do Akademii WSB, w tym biblioteki oraz pomieszczenia administracyjne, spełniają wymagania określone w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych i ochrony środowiska.

W pełni zautomatyzowane i klimatyzowane sale wyposażone są w nowoczesne środki audiowizualne, dodatkowo w każdej z sal istnieje możliwość podłączenia laptopów i przeprowadzenia zajęć multimedialnych. Liczba tych urządzeń jest zgodna z ich zapotrzebowaniem i w każdym momencie może ulec zwiększeniu zarówno ilościowemu jak i jakościowemu.

Sale posiadają odpowiednie nagłośnienie oraz system oświetlenia z możliwością regulacji natężenia światła, co ułatwia przeprowadzanie wykładów. Na terenie całej Uczelni studenci mają możliwość bezpłatnego korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu poprzez sieć WiFi.

 

 • Fot. Sal

  Fot. Sala 228

  Fot. Sala 223

  Fot. Sala 227

  Fot. Sala 327