A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Strategia

Nowa strategia dla Akademii WSB jest dokumentem wizjonerskim, nieszablonowym i unikalnym, opracowanym partnersko w oparciu o nowatorską metodykę strategicznej mapy drogowej. Opiera się ona na elastycznym modelu realizacji, który umożliwia uczelni sprawne dokonywanie korekt i weryfikację podejmowanych działań, adekwatnie do zmieniających się warunków rynkowych, a także stosownie do własnych doświadczeń szkoły wyższej związanych z pracami strategicznymi. Strategiczna mapa drogowa definiuje kierunki strategiczne, do których dąży uczelnia. Ich brzmienie jest krótkie i łatwe do zapamiętania, po to aby każdy pracownik w szybki sposób potrafił je sobie przyswoić i wiedział jakie są ambicje i zamierzenia organizacji. To w jaki sposób wspomniane kierunki zostaną osiągnięte nie jest „sztywnym gorsetem” nakładanym na uczelnię w postaci odgórnego harmonogramu realizacji celów. Środki, ich wielkość i poziom zaawansowania Akademia będzie mogła swobodnie dobierać w trakcie realizacji Nowej Strategii.

Akademia WSB jest pierwszą uczelnią wyższą w Polsce, która zdecydowała się na taki model realizacji strategii.

Opracowanie Strategicznej Mapy Drogowej Akademii WSB 2021-2025 z perspektywą 2030 poprzedziły etapy zaawansowanych i wielowymiarowych prac badawczych i analitycznych oraz warsztatów strategicznych. Kilkunastoosobowy zespół Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego – który koordynował i prowadził proces prac strategicznych – opracował w trakcie etapu analizy i diagnozy strategicznej 4 różne dokumenty, które liczą blisko 500 stron. W badaniach interesariuszy (studenci, absolwenci, słuchacze, partnerzy i kadra AWSB) wzięło udział 1.557 osób. W reprezentatywnych badaniach mieszkańców województwa śląskiego – które zrealizował ogólnopolski ośrodek badawczy Instytut Badań Społecznych i Rynkowych „IBRiS” – o różne opinie na temat Akademii WSB zapytano 846 osób. W 40-godzinnych 5 warsztatach strategicznych aktywne pracował 12-osobowy Zespół Strategiczny AWSB. W trakcie czwartego warsztatu strategicznego dokonano konsultacji koncepcji ideowej, kierunków strategicznych i celów z grupą 40 interesariuszy Akademii – byli to studenci, słuchacze, absolwenci, przedstawiciele biznesu, pracownicy naukowi, a także kadra kierownicza i pracownicy administracji z wszystkich wydziałów, tj. Dąbrowy Górniczej, Cieszyna, Olkusza, Krakowa i Żywca.