A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Cele strategiczne

 1. Międzynarodowy Uniwersytet
  • Wysoka jakość badań prowadzonych w AWSB potwierdzona 3 kategoriami naukowymi B+ w dwóch dziedzinach
  • AWSB liderem umiędzynarodowienia wśród szkół wyższych w Polsce
 2. Lider Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
  • AWSB cenionym partnerem dla biznesu i samorządów dzięki współpracy opartej na użyteczności i wysokiej jakości usług
  • AWSB postrzegana jako wiodący ośrodek opiniotwórczy w wybranych obszarach istotnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego
 3. Partycypacyjna Uczelnia
  • Akademia postrzegana za miejsce wszechstronnego i nieskrępowanego rozwoju
  • Otwarta i proaktywna kultura organizacyjna umożliwiająca dynamiczny rozwój Akademii
 4. LifeLong Academy - "Uczelnia przez całe życie"
  • Duża lojalność absolwentów AWSB wynikająca z wysokiej jakości i użyteczności kształcenia
  • Akademia postrzegana jako uczelnia kształcąca na potrzeby wyzwań przyszłości w społeczeństwie i biznesie
 5. Cyfrowa AWSB
  • Zintegrowany System Zarządzania i Kształcenia wspomagany cyfrowo