Aktualności

02.02.2024

Nowa publikacja już dostępna - "Paradygmaty współczesnego zarządzania z perspektywy młodych naukowców"

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Akademii WSB ukazała się monografia „Paradygmaty współczesnego zarządzania z perspektywy młodych naukowców”, pod...

02.02.2024

CloudLabs - Laboratoria w chmurze

Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB z przyjemnością informuje, że dostępna jest już publikacja „CloudLabs - Laboratoria w chmurze” autorstwa...

02.02.2024

"Forum Scientiae Oeconomia" - najnowszy numer już dostępny

Kolejny numer kwartalnika Forum Scientiae Oeconomia jest już dostępny.

13.07.2023

Monografia "Zrównoważony rozwój organizacji"

Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB z przyjemnością informuje, że dostępna jest nowa monografia „Zrównoważony rozwój orgranizacji”, pod redakcją dr...

"Człowiek-Media-Edukacja"

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Akademii WSB ukazała się monografia „Człowiek-Media-Edukacja” pod redakcją śp. dr hab. Janusza Morbitzera...

Interdyscyplinarne prace naukowe studentów i doktorantów Akademii WSB. Tom IV

Zachęcamy do zapoznania się z interdyscyplinarną praca zbiorową, będącą czwartą edycją projektu wydawniczego w ramach konkursu dla studentów...

01.06.2023

"Metody badań mieszanych w naukach o zarządzaniu"

Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB z przyjemnością informuje, że dostępna jest już monografia „Metody badań mieszanych w naukach o zarządzaniu” pod...

01.06.2023

Monografia „Kierunki rozwoju teorii i praktyki zarządzania w kontekście badań młodych naukowców"

Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB z przyjemnością informuje, że dostępna jest już monografia „Kierunki rozwoju teorii i praktyki zarządzania w...

Nowa publikacja

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Akademii WSB ukazała się monografia „Wybrane problemy badań bezpieczeństwa z perspektywy młodych naukowców” pod...

Najnowsza publikacja z zakresu nauk o zdrowiu

Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB z przyjemnością informuje, że dostępna jest już monografia "Wpływ rehabilitacji kardiologicznej na...

Forum Scientiae Oeconomia - najnowszy numer

Najnowsze wydanie kwartalnika "Forum Scientiae Oeconomia" jest już dostępne.

Akademia WSB współwydawcą czasopisma Exlibris - Biblioteka Gerontologii Społecznej

Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej jest międzynarodowym, recenzowanym czasopismem, publikowanym w otwartym dostępie, prezentującym...

Interdyscyplinarne prace naukowe. Tom III

Zachęcamy do zapoznania się z interdyscyplinarną praca zbiorową, będącą efektem projektu wydawniczego w ramach konkursu dla studentów, absolwentów...

Mój świat międzyepoki

Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB z przyjemnością informuje, że dostępna jest już monografia Mój świat międzyepoki - świadectwo czasu epidemii w...

Interdyscyplinarne prace naukowe studentów i doktorantów - IV edycja konkursu

Serdecznie zapraszamy studentów, absolwentów studiów I i II stopnia oraz doktorantów Akademii WSB do nadsyłania artykułów naukowych do publikacji w...

Inspiracje muzyczne w procesie rozwijania postawy twórczej i kreatywnej aktywności uczniów edukacji wczesnoszkolnej

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Akademii WSB ukazała się monografia „Inspiracje muzyczne w procesie rozwijania postawy twórczej i kreatywnej...

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji