Aktualności

14.05.2021

Nowa publikacja: „Krajowy system ratowniczo-gaśniczy wobec zagrożeń biologicznych”

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna publikacja „Krajowy system ratowniczo-gaśniczy wobec zagrożeń biologicznych” autorstwa...

14.05.2021

„Codzienność matek dzieci autystycznych”, Jadwiga Kamińska-Reyman

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Akademii WSB ukazała się monografia „Codzienność matek dzieci autystycznych”, autorstwa dr Jadwigi Kamińskiej-Reyma...

06.04.2021

Nowa publikacja dr. hab. Roberta Sochy, prof. AWSB

Nakładem wydawnictwa Difin ukazała się książka dr. hab. Roberta Sochy, prof. AWSB „Działania policji w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych...

01.04.2021

Nowy projekt wydawniczy

Serdecznie zapraszamy studentów, absolwentów studiów I i II stopnia oraz doktorantów Akademii WSB do nadsyłania artykułów naukowych do publikacji w...

31.03.2021

Publikacja w wydawnictwie Routledge

W grudniu nakładem renomowanego brytyjskiego wydawnictwa Routledge ukazała się publikacja dr hab. Katarzyny Szczepańskiej-Woszczyny, prof. AWSB...

30.03.2021

Nowa publikacja ekspertów Akademii WSB: „Marka osobista w kształtowaniu kariery zawodowej kadry menedżerskiej”

Nakładem wydawnictwa Difin ukazała się monografia „Marka osobista w kształtowaniu kariery zawodowej kadry menedżerskiej” autorstwa dr Joanny...

29.03.2021

„Młodzież – meandry życia ku dorosłości”, red. A. Cybal-Michalska, M. Orłowska, M. Piorunek

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Akademii WSB ukazał się trzeci tom serii wydawniczej „Młodzież – między partycypacją a (samo)wykluczeniem” zatytułow...

28.03.2021

Nowa publikacja: "Model formułowania strategii policji jako jednostki administracji rządowej w Polsce"

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Akademii WSB ukazała się monografia autorstwa prof. dr. hab. Marka Lisińskiego i dr. Edwarda Bodzka „Model...

27.03.2021

Recenzja książki „Cultural Management: From Theory to Practice” na na łamach renomowanego brytyjskiego czasopisma naukowego „Cultural Trends”

Na łamach renomowanego brytyjskiego czasopisma naukowego „Cultural Trends” (IF 1.838, WOS, SCOPUS), wydawanego przez Routledge – Francis & Taylor...

26.03.2021

Publikacja prof. dr hab. Mariusza Bratnickiego

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Akademii WSB ukazała się monografia autorstwa prof. dr hab. Mariusza Bratnickiego „Przedsiębiorstwo w kontekście...

25.03.2021

Bogdan Nawroczyński – inspiracje dla współczesności

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Akademii WSB ukazała się monografia „Bogdan Nawroczyński – inspiracje dla współczesności" pod redakcją Bogusława...

24.03.2021

Nowość wydawnicza z zakresu nauk o bezpieczeństwie

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Akademii WSB ukazała się monografia „Polska policja w systemie organów państwa – ewolucja i implikacje na...

23.03.2021

Nowa publikacja: "Tutoring jako wyzwanie dla edukacji akademickiej"

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Akademii WSB ukazała się monografia „Tutoring jako wyzwanie dla edukacji akademickiej” autorstwa dr Edyty...

22.03.2021

Monografia prof. dr hab. Mirosławy Nowak-Dziemianowicz

Na początku października nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazała się monografia autorstwa prof. dr hab. Mirosławy Nowak-Dziemianowicz...

21.03.2021

Z perspektywy młodych naukowców

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Akademii WSB ukazały się monografie pod redakcją prof. dr. hab. Marka Lisińskiego, dr Joanny Dzieńdziory oraz dr...

20.03.2021

Nowa publikacja pracowników naukowych Akademii WSB z Katedry Transportu i Informatyki

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Akademii WSB ukazała się monografia w języku angielskim „Safety monitoring in maintenance management systems for...

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji