Data

02.02.2024

"Forum Scientiae Oeconomia" - najnowszy numer już dostępny

Kolejny numer kwartalnika Forum Scientiae Oeconomia jest już dostępny.

Czwarty numer roku 2023 „Forum Scientiae Oeconomia” skupia myśl badawczą ośrodków naukowych m.in. z Republiki Południowej Afryki, Ukrainy, Czech oraz Polski. Międzynarodowy charakter czasopisma wpływa na duże zainteresowanie opublikowanymi pracami, o czym świadczą m.in. liczba pobrań abstraktów oraz pełnych tekstów czy rosnąca liczba cytowań.

W bieżącym wydaniu omawiane są tematy takie jak globalizacja gospodarcza i jej implikacje dla zadłużenia publicznego na przykładzie RPA, wartości religijne lub ich brak a marnotrawstwo żywności, czy rola marketingu w kształtowaniu wizerunku dostawcy energii elektrycznej.

Numer jest dostępny na stronie czasopisma "Forum Scientiae Oeconomia".