A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Akademickie Biuro Karier

Akademickie Biuro Karier realizuje zadania związane z wspieraniem studentów w rozwoju kariery zawodowej. Swoje działania kierujemy zarówno do studentów, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki na rynku pracy, jak i do osób posiadających doświadczenie zawodowe.

Akademickie Biuro Karier realizuje działania:

  • DORADCZE – w ramach indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym studenci zyskują możliwość zaplanowania swojej ścieżki kariery zawodowej oraz poszukiwania pracy, opracowania dokumentów aplikacyjnych oraz odpowiedniego przygotowania do kontaktu z pracodawcą.
  • SZKOLENIOWE – przez cały rok akademicki studenci biorą udział w zajęciach dotyczących aktywnego funkcjonowania na rynku pracy oraz umacniania swoich kompetencji społecznych. W ramach dodatkowych szkoleń realizowanych podczas różnego rodzaju wydarzeń takich jak Światowy Tydzień Przedsiębiorczości czy Targi Pracy i Praktyk Studenckich studenci mają możliwość uczestniczenia w szkoleniach prowadzonych przez pracodawców lub przedstawicieli organizacji pozarządowych. Daje to możliwość uzyskiwania nie tylko wiedzy, ale także umiejętności praktycznych.
  • INFORMACYJNE – doradcy zawodowi udzielają informacji o możliwościach znalezienia praktyk studenckich czy też pracy na lokalnym rynku pracy. Studenci otrzymują wskazówki zarówno o tym jakie wymagania mają pracodawcy, jak i o aktywnych metodach poszukiwania pracy.

Akademickie Biuro Karier jest organizatorem:

  • Targów Pracy i Praktyk Studenckich, które odbywają się corocznie dając studentom możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcami działającymi na lokalnym rynku pracy. Podczas Targów studenci mogą również wziąć udział w szkoleniach oraz rozmowach kwalifikacyjnych prowadzonych przez pracodawców.
  • Wizyt Studyjnych, podczas których pracodawcy zapoznają studentów ze specyfiką pracy na konkretnych stanowiskach nie tylko poprzez prezentację firmy, ale także szkolenia i warsztaty.
  • Rozmów rekrutacyjnych, które są możliwością odbycia rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą w bezpiecznej uczelnianej przestrzeni i okazją do sprawdzenia swojego CV, przetestowania siebie w sytuacji stresującej i do uzyskania feedbacku na temat swoich kwalifikacji.

Działania doradców zawodowych skupiają się na rozwijaniu umiejętności planowania i realizowania ścieżki kariery całożyciowej, kształtowaniu zarówno kompetencji społecznych, jak i postaw przedsiębiorczych.