Kontakt

Adres: ul. Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza
e-mail: info@wsb.edu.pl

DZIEKANAT

Anna Matusik-Gołas

Dyrektor ds. kształcenia
Kierownik Dziekanatu
tel. 32 295 93 26
e-mail: amatusik@wsb.edu.pl

Więcej

Weronika Gałka

Zastępca Kierownika Dziekanatu
Specjalista ds. studenckich
tel. 32 295 93 60
e-mail: wgalka@wsb.edu.pl

KIERUNKI:

 • Logistyka
 • Transport
Więcej

Katarzyna Urbanek

Starszy specjalista ds. studenckich
tel. 32 295 93 20
e-mail: KUrbanek@wsb.edu.pl

KIERUNKI:

 • Bezpieczeństwo Narodowe
 • Socjologia 
 • Filologia
 • Psychologia
 • Stosunki międzynarodowe
Więcej

Kamila Jasiak

Specjalista ds. studenckich
tel. 32 295 93 21 lub 885 055 595
e-mail: medyczne@wsb.edu.pl 

KJasiak@wsb.edu.pl 

KIERUNKI:

 • Pielęgniarstwo
 • Kosmetologia
 • Ratownictwo medyczne
 • Fizjoterapia
 • Lekarski
Więcej

Aneta Turaj-Wilk

Specjalista ds. studenckich
tel. 32 295 93 69 lub 885 055 595
e-mail: medyczne@wsb.edu.pl 

aturaj-wilk@wsb.edu.pl

KIERUNKI:

 • Pielęgniarstwo
 • Kosmetologia
 • Ratownictwo medyczne
 • Fizjoterapia
 • Lekarski
Więcej

Anna Bigaj

Specjalista ds. studenckich
tel. 32 295 93 84
e-mail: abigaj@wsb.edu.pl  

KIERUNEK: 

 • Zarządzanie II stopnia
 • Informatyka I stopnia
 • Zarządzanie Finansami i Rachunkowość 
Więcej

Karolina Oczkowska-Leśniak

Specjalista ds. studenckich
tel. 32 111 01 15
e-mail: KOczkowska@wsb.edu.pl 

KIERUNKI:

 • Pedagogika
 • Pedagogika przedszkolna i  wczesnoszkolna 
 • Informatyka II stopnia
Więcej

Patryk Noszczyk

Specjalista ds. studenckich
tel. 32 295 93 22
e-mail: pnoszczyk@wsb.edu.pl 

KIERUNKI:

 • Zarządzanie I stopnia
 • Ekonomia
 • Finanse i Rachunkowość
 • Prawo
 • Administracja
Więcej

Paulina Świtała

Specjalista ds. studenckich
tel. 32 295 93 96
e-mail: paulina.switala@wsb.edu.pl 

Więcej

Dział rozliczeń ze studentami i Kasa

Więcej informacji