PERFECT- Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Akademii WSB

Akademia WSB jako jedna z dwóch niepublicznych uczelni w Polsce znalazła się w prestiżowym gronie 30 polskich jednostek naukowych wyróżnionych w Programie „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego doceniło projekty zawierające strategię rozwoju badań naukowych, których realizacja ma służyć intensywnemu rozwojowi wyróżniających się w regionie uczelni w wybranych dyscyplinach. Akademia WSB jako jedyna w województwie śląskim otrzymała wsparcie na rozwój badań w dyscyplinach „Nauki o zarządzaniu i jakości” oraz „Ekonomia i finanse”.

Projekt „PERFECT - Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Akademii WSB” finansowany jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 018/RID/2018/19, w ramach programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”
w latach 2019-2022

Głównym celem projektu jest wymierna poprawa jakości badań naukowych i wynikających z nich dzieł m.in. publikacji oraz ich umiędzynarodowienia i interdyscyplinarności, a także wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy regionów.

Cele szczegółowe projektu to:

 • profesjonalizacja badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i będących ich wynikiem dzieł m.in. publikacji poprzez rozwój kompetencji pracowników naukowo-badawczych Akademii WSB;
 • internacjonalizacja w obszarze działalności naukowo-badawczej; zwiększenie znaczenia prowadzonych w Akademii WSB badań naukowych w zakresie nauk
  o zarządzaniu i prac rozwojowych w międzynarodowym środowisku naukowym;
 • zwiększenie wpływu badań naukowych, prac rozwojowych prowadzonych w Akademii WSB w zakresie nauk o zarządzaniu na funkcjonowanie otoczenia społeczno-gospodarczego w regionach.

Termin zakończenia realizacji projektu 31.12.2022 r.

Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB

Obsługę administracyjną projektu prowadzi Dział Rozwoju Nauki.

 • Istotne zapisy umowy projektowej

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że wnioskodawca zobowiązany jest do zamieszczenia logotypu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na materiałach informacyjnych, promocyjnych oraz publikacjach związanych z projektem.

  Publikacje wyników prac muszą być opatrzone informacją „Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019 - 2022 nr projektu 018/RID/2018/19 kwota finansowania 10 788 423,16 zł” lub jej odpowiednikiem w języku obcym. 

  Informacja graficzna w języku polskim i języku angielskim znajduje się w zakładce "dokumenty do pobrania"

   

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji