Regulaminy projektu i zasady dotyczące publikacji

Regulaminy obowiązujące w trakcie realizacji projektu PERFECT - Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Akademii WSB

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi zasadami realizacji projektu PERFECT - Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Akademii WSB oraz do zapoznania się z zasadami finansowania zadań w projekcie. 

 

Podstawowe zasady dotyczące finansowania publikacji ze środków projektu

Pracownicy naukowi Akademii WSB, prowadzący działalność w dziedzinach zarządzanie i jakość, ekonomia i nauki pokrewne, mogą otrzymać dofinansowanie na udział w międzynarodowych konferencjach a także na publikację artykułów i monografii w wiodących krajowych i światowych wydawnictwach naukowych. 
Warunki finansowania publikacji i artykułów w ramach projektu "PERFECT - Regionalna Inicjatywa Doskonałości": 

  • złożenie oświadczenia, iż referat będący rezultatem udziału w konferencji / publikacja/ monografia będzie afiliowana przy Akademii WSB;
  • złożenie oświadczenia, że publikacja zalicza się do dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości lub ekonomii i finansów i może zostać wykazana przez Akademię WSB w ewaluacji działalności naukowej;
  • wykazano nie więcej niż 3 współautorów publikacji (w szczególnych przypadkach, uzasadnionych wartością badań/publikacji,  Kierownik Projektu podejmuje decyzję indywidualnie)
  • umieszczenie zapisu  w języku polskim:  „Projekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019 - 2023 nr projektu 018/RID/2018/19 kwota finansowania 10 788 423,16 zł” lub jej odpowiednikiem w języku angielskim w brzemieniu: "The project is funded under the program of the Minister of  Education and Science titled “Regional Initiative of Excellence” in 2019-2023, project number 018/RID/2018/19, the amount of funding PLN 10 788 423,16”  oraz tam gdzie jest to możliwe, dołączenie logotypu Ministerstwa Edukacji i Nauki

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji