Kontakt w sprawie patronatu JM Rektor Akademii WSB

tel.: 32 295 93 40
mail: rektorat@wsb.edu.pl

Patronaty

Zasady przyznawania Patronatu

JM Rektor Akademii WSB patronuje licznym wydarzeniom naukowym i kulturalnym. Patronat JM Rektor Akademii WSB jest wyróżnieniem honorowym, nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego ani organizacyjnego.

Wypełniony poprawnie wniosek o objęcie wydarzenia Patronatem JM Rektor Akademii WSB (do pobrania poniżej) należy złożyć nie później niż na 4 tygodnie przed planowaną datą wydarzenia - drogą mailową (rektorat@wsb.edu.pl) lub w formie pisemnej w Rektoracie Akademii WSB (ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza). Decyzja o objęciu patronatem zostanie przekazana nie później niż 14 dni przed planowaną datą wydarzenia.

W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji o objęciu Patronatem JM Rektor Akademii WSB organizator wydarzenia zobowiązany do oznakowania logotypem Akademii WSB wszelkich druków i materiałów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych. Centrum Promocji Akademii WSB zobowiązuje organizatora wydarzenia do przedstawienia projektów materiałów promocycjnych przed ich ostateczną realizacją - projekty należy wysłać drogą mailową na adres: klopacinska@wsb.edu.pl

Organizator wydarzenia może przesłać dodatkowe informacje o wydarzeniu, które po akceptacji zostaną umieszczone na stronie www.wsb.edu.pl w dziale Patronaty. Tekst powinien zawierać maksymalnie 1000 znaków (ze spacjami) plus plik jpg lub pdf z plakatem lub zdjęciem.

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych Patronat JM Rektor Akademii WSB przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.

 

 • Przyznane Patronaty JM Rektor Akademii WSB

  1. Obchody 50 rocznicy rozpoczęcia budowy Huty Katowice
    Organizator: Międzyorganizacyjny Zespół Nowy Gołonóg

  2. Książka "Wielkość słowa Bożego"
    Książka "Wielkość słowa Bożego", czyli jak wybudowałem studnię w jednym z najbiedniejszych krajów świata otrzymała honorowy patronat. 

  3. Dni Kariery
   Organizator: AIESEC Polska Komitet Lokalny Katowice Uniwersytet Ekonomiczny

  4. Ogólnopolski Konkurs "Wszczep sobie zdrowie"
   Organizator: Prywatne Liceum ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach, Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, Wydział Farmaceutyczny ŚUM

  5. II Kongres Bezpieczeństwa Biznesu
   Organizator: Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, Komitet Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej


  6. Dni Kariery
   Organizator: AIESEC Polska
   Strona internetowa: www.dnikariery.pl 

  7. Plebiscyt "Absolwent XXI wieku"
   Organizator: MediaBielsko.pl

  8. XII edycja Silesia Fashion Day
   Organizator: JC Academy, Agencja Marketingu Zintegrowanego

  9. Wojewódzki konkurs "Mam 3 talenty w zawodzie..."
   Organizator: Szkoła Zmiany Nawyków SOOWA

  10. Konkurs przyrodniczy dla klas VII-VIII Szkoły Podstawowej na pracę badawczą
   Organizator: Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji