Kontakt w sprawie patronatu JM Rektor Akademii WSB

tel.: 32 295 93 40
mail: rektorat@wsb.edu.pl

Patronaty

Zasady przyznawania Patronatu

JM Rektor Akademii WSB patronuje licznym wydarzeniom naukowym i kulturalnym. Patronat JM Rektor Akademii WSB jest wyróżnieniem honorowym, nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego ani organizacyjnego.

Wypełniony poprawnie wniosek o objęcie wydarzenia Patronatem JM Rektor Akademii WSB (do pobrania poniżej) należy złożyć nie później niż na 4 tygodnie przed planowaną datą wydarzenia - drogą mailową (rektorat@wsb.edu.pl) lub w formie pisemnej w Rektoracie Akademii WSB (ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza). Decyzja o objęciu patronatem zostanie przekazana nie później niż 14 dni przed planowaną datą wydarzenia.

W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji o objęciu Patronatem JM Rektor Akademii WSB organizator wydarzenia zobowiązany do oznakowania logotypem Akademii WSB wszelkich druków i materiałów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych. Centrum Promocji Akademii WSB zobowiązuje organizatora wydarzenia do przedstawienia projektów materiałów promocycjnych przed ich ostateczną realizacją - projekty należy wysłać drogą mailową na adres: mlyczak@wsb.edu.pl. 

Organizator wydarzenia może przesłać dodatkowe informacje o wydarzeniu, które po akceptacji zostaną umieszczone na stronie www.wsb.edu.pl w dziale Patronaty. Tekst powinien zawierać maksymalnie 1000 znaków (ze spacjami) plus plik jpg lub pdf z plakatem lub zdjęciem.

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych Patronat JM Rektor Akademii WSB przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.

 

 • Przyznane Patronaty JM Rektor Akademii WSB

  1. Obchody 50 rocznicy rozpoczęcia budowy Huty Katowice
   Organizator: Międzyorganizacyjny Zespół Nowy Gołonóg

  2. XVI Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych
   Organizator: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

  3. II Kongres Bezpieczeństwa Biznesu
   Organizator: Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, Komitet Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarcze

  4. Dni Kariery
   Organizator: AIESEC Polska
   Strona internetowa: www.dnikariery.pl

  5. Plebiscyt "Absolwent XXI wieku"
   Organizator: MediaBielsko.pl

  6. XXI akcja krwiodawstwa pod hasłem "Zdaj egzamin z życia"   - Organizator: Biuro PCK w Cieszynie przy współpracy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i  Krwiolecznictwa z Katowic

  7. Książka "Wielkość słowa Bożego"
    Książka "Wielkość słowa Bożego", czyli jak wybudowałem studnię w jednym z najbiedniejszych krajów świata otrzymała honorowy patronat. 

  8. Ogólnopolski Konkurs "Wszczep sobie zdrowie"
   Organizator: Prywatne Liceum ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach, Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, Wydział Farmaceutyczny ŚUM

  9. XII edycja Silesia Fashion Day
   Organizator: JC Academy, Agencja Marketingu Zintegrowanego

  10. Wojewódzki konkurs "Mam 3 talenty w zawodzie..."
   Organizator: Szkoła Zmiany Nawyków SOOWA

  11. Konkurs przyrodniczy dla klas VII-VIII Szkoły Podstawowej na pracę badawczą
   Organizator: Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach

  12. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wiedza ma Moc – 365 plus 1 dzień wokół pielęgniarstwa operacyjnego cd."
   Organizator: Zespół ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

  13. I Kongres Nauk o Bezpieczeństwie
   Organizator: Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania, Akademia Pomorska w Słupsku

  14. XVI Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych
   Organizator: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

  15. Festiwal Informatyczny BBDays4.IT

  16. Ogólnopolski Kongres Młodych „EventOn"
   Organizator: Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego

  17. American Day 2023
   Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

  18. Konferencja “Transformacja energetyczna w miastach – wyzwanie dla samorządów i ich partnerów”
   Organizator: Fundacja Veolia

  19. II Zimowej Szkoły Ratowników w Wiśle
   Organizator: Fundacja FaktyMedyczne.pl

  20. Konkurs MŁODA POLKA

  21. "Studenckie spotkania z nauką"
   Organizator: Studenckie Koła Naukowe Collegium Medicum - Wydziału Medycznego Akademii WSB
  22. Konkurs matematyczno-logiczny „LOGUŚ"
   Organizator: Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Dąbrowie Górniczej
  23. II Zimowe Międzynarodowe Warsztaty Szkoleniowe Służb Ratowniczych - Bezpiecznie na Lodzie - Pogoria 2024
   Organizator: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Dąbrowie Górniczej
  24. Wyprawy rowerowe
   Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej
  25. Konkurs „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”
   Organizator: Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach