Specjalność

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA w 9 semestrów!!!

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, to jedyne studia, które dają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej. Studia na tym kierunku są gwarancją poznania specyfiki zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej.

Ukończenie 4,5-letnich studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna gwarantuje przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie niezbędne do pracy w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej, a także w żłobkach i klubach dziecięcych. Po otrzymaniu tytułu magistra można pracować m.in. jako wychowawca przedszkolny lub nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, a także podjąć studia trzeciego stopnia oraz studia podyplomowe.

Absolwent 9-semestralnych jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna posiada ugruntowaną wiedzę teoretyczną o charakterze interdyscyplinarnym, a także szerokie umiejętności praktyczne i kompetencje do prowadzenia zajęć z dziećmi/uczniami. Zna podstawy rozwoju dziecka i nowoczesne metody jego wspierania. Potrafi w swoim warsztacie pracy łączyć uzyskaną wiedzę z dziedzin takich jak psychologia, pedagogika, prawo oświatowe, dydaktyka, profilaktyka i diagnostyka. 

 • Czego się nauczysz?

  Studiowanie Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Akademii WSB gwarantuje zdobywanie nowoczesnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy z dziećmi. Student pozna najnowsze trendy w edukacji, oparte na odkryciach naukowych m.in. z zakresu neurodydaktyki. Dowie się w jaki sposób stymulować rozwój dziecka, jak wspierać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także w jaki sposób rozwijać talenty dzieci wybitnie zdolnych. Będzie potrafił indywidualizować metody i formy kształcenia, pozna konkretne sposoby pracy z najmłodszymi, wspierające ich rozwój poznawczy i intelektualny. Po ukończeniu studiów jego warsztat pracy będzie miał charakter interdyscyplinarny, oparty na rzetelnej wiedzy z różnych dziedzin wspierających kształcenie i wychowanie dziecka.

  Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze praktyków zdobędzie umiejętności do prowadzenia zajęć edukacyjnych na najwyższym poziomie. Nasi wykładowcy to nauczyciele, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniem. Pokażą jak: projektować i prowadzić działania pedagogiczne, rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia dziecka, jak planować i realizować metody nauczania i wychowania. Wyjaśnią jak: właściwe wykorzystywać w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska uczenia się i nauczania, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci lub uczniów, jak dobierać i skutecznie wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne w realizacji zadań dydaktycznych oraz identyfikować i rozbudzać zainteresowania dzieci lub uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy.

  W toku studiów istnieje możliwość zdobycia dodatkowych szkoleń i certyfikatów, m.in. z terapii ręki, biblioterapii, metod nauki czytania i pisania, pierwszej pomocy.

 • Program studiów

  Program studiów utworzony został zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III szkoły podstawowej), zawartego w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. Program studiów zawiera moduły obowiązkowe oraz przedmioty wolnego wyboru, które dają szerokie możliwości rozwijania indywidualnych zainteresowań i potrzeb studenta. Dodatkowo studenci mają do dyspozycji spotkania z praktykami oraz przedmioty, które rozwijają ich kompetencje na rynku pracy i w stale zmieniającym się świecie cyfrowym.

  Grupy zajęć zgromadzone są wokół zagadnień takich jak:

  • przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne,
  • przygotowanie merytoryczne nauczycieli przedszkoli i klas I–III szkoły podstawowej, jako przygotowanie do integracji treści nauczania,
  • wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym,
  • podstawy dydaktyki nauczania zintegrowanego w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej,
  • metodyka poszczególnych typów edukacji z uwzględnieniem sposobów integrowania wiedzy i umiejętności dzieci lub uczniów,
  • dziecko lub uczeń ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej,
  • organizacja pracy przedszkola i szkoły z elementami prawa oświatowego i praw dziecka oraz kultura przedszkola i szkoły,
  • podstawy diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli.

  Dla studentów organizowane są dodatkowo wizyty studyjne w placówkach oświatowych oraz spotkania z doświadczonymi praktykami, którzy udzielają cennych wskazówek metodycznych i pozwalają poznać pracę nauczycieli z pasją. 

 • Uczymy praktycznie

  Studenci mają do dyspozycji szeroki wachlarz możliwości, aby uzyskać kompetencje merytoryczne, interpersonalne i dydaktyczne.
  Regularnie uczestniczą w zajęciach praktycznych (ćwiczeniach, warsztatach), w debatach Koła Naukowego Paedagogica oraz projektach edukacyjnych prowadzonych przez poszczególnych wykładowców.
  Odbywają praktyki studenckie w różnych placówkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedszkoli i szkół podstawowych w regionie. Zdobywają wiedzę i doświadczenie przyglądając się pracy najlepszych pedagogów i terapeutów, a także prowadząc autorskie zajęcia m.in.:
  w Szkole Podstawowej nr 45 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Korczaka w Sosnowcu,
  w Szkole Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Wł. Broniewskiego w Siemianowicach Śląskich.
  Studenci biorą udział w międzynarodowych i krajowych projektach badawczych, konferencjach, seminariach, wyjazdach studyjnych do różnych placówek oświatowych m.in. pracujących metodą Montessori, w ramach projektu Szkoła Ćwiczeń „Szkoła ĆWICZeń z ELEMENTARZEM”.
  Akademia WSB posiada specjalistyczne Laboratorium dla studentów Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne takie jak:
  • zestawy do nauki programowania Blue-Bot z czytnikami TacTile Reader,
  • maty matematyczne,
  • klocki Lego Education i Lego DUPLO - STEAM PARK,
  • zestawy i książki z serii PUS,
  • klocki Dienesa,
  • klocki Cuisnaire,
  • korale matematyczne,
  • oprogramowanie Boardmaker & Speaking Dynamically Pro,
  • litery szorstkie,
  • interaktywna podłoga - magiczny dywan, zawierający bogate pakiety oprogramowania (w tym pakiet rewalidacyjny, pakiet REW II - AUTYZM, pakiety do nauki kodowania).

 • Rekomendacje

  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to idealny kierunek dla pasjonatów pracy z dziećmi od żłobka po edukację wczesnoszkolną. Znakomita kadra profesorska oraz nauczyciele praktycy zainspirują i zmotywują studentów do podejmowania wyzwań naukowych i edukacyjnych, tak aby po ukończeniu studiów ich codzienna praca nauczyciela-wychowawcy była satysfakcjonującą przygodą. Uważam, że Akademia WSB to właściwe miejsce, by odnaleźć swoją drogę zawodową.

  Justyna Jarska,
  nauczycielka w szkole podstawowej, wykładowczyni i doktorantka Akademii WSB

   

  Kocham pracę z dziećmi. Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Akademii WSB to strzał w dziesiątkę, bo zyskuję uprawnienia, by pracować w przedszkolu. Mam mnóstwo pomysłów na gry i zabawy z maluchami, a tutaj zyskuję wiedzę i kompetencje, by jak najlepiej wykorzystać swój potencjał. Praktyki studenckie uświadomiły mi jak trafny to był wybór.

  Agata Marczewska,
  studentka Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, Laureatka Złotego Indeksu

   

  Obecnie jestem studentką 4 semestru studiów JM na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i śmiało mogę powiedzieć, że mój wybór był trafiony! Profesjonalne zajęcia, świetnie dobrane treści sprawiają, że nawet w ciężkich czasach pandemii nauka online może być praktycznie doskonała. Nauczyciele chętnie pokazują jak rozwijać przyszły warsztat pracy, dzielą się swoimi pomysłami i doświadczeniami zawodowymi.

  Anna Zanek,
  studentka Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

 • Opłaty

  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie **
  Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4-9 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 550 zł 550 zł 550 zł 580 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 420 zł 520 zł 520 zł 550 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

  **Nie dotyczy cudzoziemców

   

ZAPLANUJ SPOTKANIE REKRUTACYJNE

Rafał Pakuła

Kierownik Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji

tel. 32 295 93 88
e-mail: rpakula@wsb.edu.pl

Więcej

Justyna Borowik

Koordynator ds. rekrutacji

tel. 32 295 93 12
e-mail: jborowik@wsb.edu.pl

Więcej

Agnieszka Wilczok

Koordynator ds. rekrutacji

tel. 32 295 93 10
awilczok@wsb.edu.pl

Więcej

Ewa Domnik

Specjalista ds. Studiów Podyplomowych i Rekrutacji

tel. 32 295 93 12
edomnik@wsb.edu.pl

Więcej

English language contact / Kontakt w języku angielskim

Olga Smolarek

English language contact / Kontakt w języku angielskim

Deputy Coordinator of International Admission & Refund Specialist

osmolarek@wsb.edu.pl

Więcej