Specjalność

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Tryb: Stacjonarne Zapisz się
 *
 *
 *
 *Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Tryb: Niestacjonarne Zapisz się
 *
 *
 *
 *Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


 • Czego się nauczysz?

  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, to jedyne studia, które dają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej. Studia na tym kierunku są gwarancją poznania specyfiki zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, stwarzą doskonałe warunki do rozwijania gotowości do podjęcia roli nauczyciela, który będzie potrafił  świadomie budować relacje z dziećmi i uczniami.

  W ciągu 4,5-letniego toku studiów nauczyciele, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniem pokażą jak: projektować i prowadzić działania pedagogiczne, rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia dziecka, jak planować i realizować metody nauczania i wychowania. Doświadczeni pedagodzy wyjaśnią jak właściwe wykorzystywać w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska uczenia się i nauczania, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci lub uczniów, jak dobierać i skutecznie wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne w realizacji zadań dydaktycznych oraz identyfikować i rozbudzać zainteresowania dzieci lub uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy.

 • Program studiów

  Program studiów przygotowany został w oparciu o opracowany przez ekspertów MNiSW standard kształcenia przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I – III szkoły podstawowej (Dz.U. 2019 poz. 1450) – załącznik 2.
  W trakcie studiów student uzyska podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu przedmiotów pedagogicznych, przygotowujących do realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolu i szkole podstawowej, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualizacji procesu edukacji, organizacji środowiska wychowawczego w grupie przedszkolnej  i klasach początkowych.

 • Uczymy praktycznie

  Elementem upraktyczniającym proces dydaktyczny są:

  • działania włączające studentów i słuchaczy w prace badawcze i naukowe realizowane w ramach poszczególnych katedr; 
  • powołuje tutorów wspierających rozwój naukowy studentów szczególnie zainteresowanych pracą naukową i wyróżniających się osiągnięciami naukowymi; 
  • reazlizacja zajęć we współpracy z placówkami oświatowymi np. wspólny projekt naukowy z Fundacją Elementarz "Szkoła ĆWICZeń z ELEMENTARZEM"
  • wspieranie działań dożących do tworzenie się na terenie Uczelni kół naukowych,
  • umożliwianie studentom iudział w konferencjach i seminariach organizowanych przez Akademię WSB oraz przez inne uczelnie;
 • Rekomendacje

  Obecnie jestem studentką 4 semestru studiów JM na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Pierwsze 4 semestry nauki pozwoliły mi juz nakreślić pierwsze wrażenia na temat Uczelni, samego kierunku i śmiało mogę powiedzieć, że mój wybór był trafiony! Profesjonalne zajęcia, świetnie dobrane treści i przygotowane sale dydaktyczne sprawiają, że nawet w cieżkich czasach pandemii nauka online może być praktycznie doskonała. Nauczyciele chętnie pokazują jak rozwijać przyszły warsztat pracy, dzielą się swoimi pomysłami i doświadczeniami zawodowymi".

  Anna Zanek
  studenta pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

 • Opłaty

  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie
  Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-9 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 395 zł 200 zł* 445 zł 200 zł* 445 zł 510 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 410 zł 410 zł 440 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      
  *Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

   

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji