Definicja beneficjenta projektu

O finansowanie w ramach projektu mogą ubiegać się:

Pracownicy zatrudnieni w Akademii WSB na podstawie umowy o pracę reprezentujący dziedzinę nauk ekonomicznych (wg podziału obowiązującego do 2018 r.), w szczególności dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse (wg podziału dziedzin i dyscyplin obowiązującego od 2019 r.) lub wpływający na istotną poprawę jakości badań w wymienionych dyscyplinach i dzieł będących wynikiem tej działalności naukowo-badawczej (np. poprzez publikacje autorskie/współautorskie wpisujące się w wymienione dyscypliny, udział w projektach naukowych realizujących badania w wymienionych dyscyplinach lub projektach interdyscyplinarnych obejmujących m.in. wymienione dyscypliny i in.)

W przypadku pracowników zatrudnionych także w innej instytucji edukacyjnej lub naukowej poza Akademią WSB, wszystkie finansowane z Projektu działania i efekty tych działań (np. w postaci publikacji) muszą być afiliowane wyłącznie przy Akademii WSB.

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji