O Wydawnictwie


Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB publikuje głównie opracowania będące efektem działalności naukowej, badawczej i dydaktycznej pracowników Uczelni, dbając o wysoki poziom merytoryczny i edytorski publikacji. Minister Edukacji i Nauki umieścił Wydawnictwo AWSB w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, co oznacza, że każda wydana monografia z dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych uzyskuje 120 punktów, natomiast monografie z pozostałych dyscyplin – 80 punktów na potrzeby ewaluacji działalności naukowej. Monografie pracowników naukowych Akademii WSB ukazują się również nakładem innych renomowanych wydawnictw, zarówno polskich (m.in. Wydawnictwo Naukowe PWN, Difin, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne), jak i zagranicznych (m.in. Springer, Logos Verlag, Routledge).

Nowe publikacje Wydawnictwa Naukowego Akademii WSB są dostępne jako e-booki (w księgarniach internetowych lub w modelu Open Access), w różnych formatach – interaktywny PDF, EPUB, MOBI – tak by można z nich korzystać nie tylko na ekranach komputerów, ale także na urządzeniach przenośnych (e-czytnikach, tabletach, smartfonach).

Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB wydaje także czasopisma naukowe: „Security Forum” (artykuły z zakresu nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności) oraz „Forum Scientae Oeconomia” (artykuły z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości), a także współwydaje (z Logos Verlag Berlin) czasopismo „Cultural Management: Science and Education” (artykuły z zakresu zarządzania w kulturze). Każdy z tych tytułów jest ujęty wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN, a dwa ostatnie należą również do bazy Scopus - jednej z najbardziej prestiżowych baz bibliograficznych dedykowanych naukowcom.