Publikacje projektowe

Wydanie monografii i ich digitalizacja zostały sfinansowane w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”

Kierunki rozwoju teorii i praktyki zarządzania w kontekście badań młodych naukowców

Marek Lisiński, Joanna Dzieńdziora (red.)
ISBN: 978-83-67673-10-5 (e-book)

DO POBRANIA TUTAJ

 

Metody badań mieszanych w naukach o zarządzaniu

Łukasz Sułkowski, Regina Lenart-Gansiniec (red.)
ISBN: 978-83-67673-07-5 (e-book)

DO POBRANIA TUTAJ

 

Educational Strategies in Online Intercultural Education

Karolina Walancik (red.)
ISBN: 978-83-66794-99-3 (e-book)

DO POBRANIA TUTAJ

 

Akcjonariusze w kreowaniu wartości spółki kapitałowej sektora IT

Wojciech Muras
ISBN: 978-83-66794-90-0 (e-book)

DO POBRANIA TUTAJ

 

Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce w perspektywie oceny interesariuszy

Marcin Lis, Jolanta Kotelska
ISBN: 978-83-66794-88-7 (e-book)

DO POBRANIA TUTAJ

 

INNOVATION and ENTREPRENEURSHIP. Theory and practice

Krystyna Poznańska, Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Janusz Michałek (red.)
ISBN: 978-83-66794-86-3 (e-book)

DO POBRANIA TUTAJ

 

Od tradycji do współczesności. Współczesne kontynuacje dorobku Aleksandra Rotherta

Marek Lisiński, Joanna Dzieńdziora (red.)
ISBN: 978-83-66794-82-5 (e-book)

DO POBRANIA TUTAJ

 

Leadership and Narcissism in the Organization

Mateusz Grzesiak
ISBN: 978-1-003-26064-6 (e-book)

DO POBRANIA TUTAJ

 

Koncepcja Smart City i potencjały 4T. Inteligentne zarządzanie miastami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Zbigniew Makieła, Karolina Mucha-Kuś, Grzegorz Kilnelski (red.)
ISBN: 978-83-66794-51-1 (e-book)

DO POBRANIA TUTAJ

 

Profesjonalizacja działalności lobbingowej w świetle teorii i praktyki zarządzania

Joanna Dzieńdziora
ISBN: 978-83-66794-33-7 (ebook)

DO POBRANIA TUTAJ

 

Model restrukturyzacji systemu wykonawczego przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamiennego w relacji z interesariuszami

Jolanta Kotelska, Marcin Lis
ISBN: 978-83-66794-74-0 (e-book)

DO POBRANIA TUTAJ

 

Zintegrowany model kompetencji społecznych w procesie rozwoju osobistego i zawodowego

Mateusz Grzesiak
ISBN: 978-83-66794-45-0 (e-book)

DO POBRANIA TUTAJ

 

Znormalizowane systemy zarządzania w organizacjach przemysłowych

Adrian Cierpioł, Urszula Wąsikiewicz-Rusnak
ISBN: 978-83-66794-49-8 (e-book)

 

DO POBRANIA TUTAJ

 

The process-based organisation and its performance in the era of intelligent technologies

Ján Závadský
ISBN: 978-83-66794-35-1 (e-book)

DO POBRANIA TUTAJ

 

Współczesne uwarunkowania zarządzania organizacjami w kontekście badań młodych naukowców

Marek Lisiński, Joanna Dzieńdziora (red.)
ISBN: 978-83-667-9446-7 (e-book)

DO POBRANIA TUTAJ

 

Innowacje bankowe a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

Julita Mlaskawa
ISBN: 978-83-66794-29-0 (e-book)

DO POBRANIA TUTAJ

 

Dragonomics: Chinese dream of silicon valley 40-year history of Shenzhen Special Economic Zone

Marcin Lis, Jolanta Maroń
ISBN: 978-83-66794-21-4 (e-book)

DO POBRANIA TUTAJ

 

Współczesne problemy badawcze nauk o zarządzaniu i jakości z perspektywy młodych naukowców

Marek Lisiński, Joanna Dzieńdziora, Magdalena Wróbel (red.)
ISBN: 978-83-65621-98-6 (e-book)

DO POBRANIA TUTAJ

 

Wyzwania dla współczesnego zarządzania i jakości z perspektywy młodych naukowców 

Marek Lisiński, Joanna Dzieńdziora, Magdalena Wróbel (red.)
ISBN: 978-83-65621-97-9 (e-book) 

DO POBRANIA TUTAJ

 

Innovation in Organisational Management. Under Conditions of Sustainable Development

Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Krzysztof Zamasz, Grzegorz Kinelski (red.)
ISBN: 978-83-66794-18-4 (e-book)

DO POBRANIA TUTAJ

 

Przedsiębiorstwo w kontekście niepewności. Aspekty poznawcze i emocjonalne

Mariusz Bratnicki
ISBN: 978-83-65621-92-4 (e-book)

DO POBRANIA TUTAJ

 

Wartość kapitału ludzkiego w organizacji w kontekście elastycznych form zatrudnienia. Perspektywa interesariuszy

Magdalena Kot-Radojewska
ISBN: 978-83-65621-92-4 (e-book)

DO POBRANIA TUTAJ

 

Wydanie monografii i ich digitalizacja zostały sfinansowane w ramach projektu MREdu: Pogotowie Górskie – edukacja transgraniczna ratowników górskich w Polsce i na Słowacji 

Ratownictwo górskie. Edukacja transgraniczna ratowników górskich w Polsce i w Słowacji

Ryszard Szynowski (red.) 
ISBN: 978-83-66794-57-3 (e-book)

DO POBRANIA TUTAJ

 

Horská služba. Cezhraničné vzdelávanie horských záchranárov v Poľsku a na Slovensku

Ryszard Szynowski (red.) 
ISBN: 978-83-66794-58-0 (e-book)

DO POBRANIA TUTAJ

 

Wydanie monografii i ich digitalizacja zostały sfinansowane w ramach projektu EduOSP: Projekt edukacyjny dla ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na obszarze pogranicza polsko-słowackiego

Ochotnicze straże pożarne w działaniu na rzecz bezpieczeństwa pogranicza polsko-słowackiego

Robert Socha (red.) 
ISBN: 978-83-66794-64-1 (e-book)

DO POBRANIA TUTAJ

 

Dobrovoľné hasičské zbory pre bezpečnosť na poľsko-slovenskom pohraničí

Robert Socha (red.) 
ISBN: 978-83-66794-66-5 (e-book)

DO POBRANIA TUTAJ

 

Wydanie monografii i ich digitalizacja zostały sfinansowane w ramach projektu E-DUST – Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-słowackim w sytuacjach nadzwyczajnych, w tym pandemii COVID-19

Orientacja szkolna i zawodowa na pograniczu polsko-słowackim w dobie pandemii COVID-19

Jerzy Kochanowicz, Marek Walancik (red.) 
ISBN: 978-83-66794-60-3 (e-book) 

DO POBRANIA TUTAJ

 

Školská a profesijná orientácia v poľsko-slovenskom pohraničí v období pandémie COVID-19

Jerzy Kochanowicz, Marek Walancik (red.) 
ISBN: 978-83-66794-62-7 (e-book) 

DO POBRANIA TUTAJ

 

Wydanie monografii i ich digitalizacja zostały sfinansowane w ramach projektu SOCIALLY – Edukacja specjalistyczna pracowników socjalnych i pomocy społecznej na pograniczu polsko-słowackim w sytuacjach nadzwyczajnych, w tym pandemii COVID-19 

Socially: edukacja, pomoc i wsparcie w sytuacjach kryzysowych

Michał Szyszka (red.) 
ISBN: 978-83-66794-68-9 (e-book) 

DO POBRANIA TUTAJ

 

Socially: vzdelávanie, pomoc a podpora v krízových situáciách

Michał Szyszka (red.) 
ISBN: 978-83-66794-70-2 (e-book) 

DO POBRANIA TUTAJ