Czasopisma naukowe

 • Czasopismo - Forum Scientiae Oeconomia

  Forum Scientiae Oeconomia jest anglojęzycznym kwartalnikiem, na łamach którego poruszane są zagadnienia z dziedziny nauk ekonomicznych. Czasopismo jest periodykiem naukowym wydawanym zarówno w wersji elektronicznej jak i drukowanej. Każdy artykuł naukowy publikowany na łamach czasopisma posiada numer DOI. Międzynarodowy charakter czasopisma potwierdza zarówno wielonarodowe członkostwo Komitetu Naukowego jak i autorzy i recenzenci z wiodących zagranicznych ośrodków naukowych. 

  więcej informacji: http://ojs.wsb.edu.pl/index.php/fso

   

 • Czasopismo - Culture Management

  Cultural Management: Science and Education to czasopismo naukowe, które powstało z inicjatywy dra Łukasza Wróblewskiego, który w Akademii WSB prowadzi badania dotyczące m.in. uwarunkowań rozwoju polsko-czeskiego transgranicznego rynku usług kultury. 

  Czasopismo naukowe Cultural Management: Science and Education wydawane przez Akademię WSB oraz Logos Verlag Berlin zostało włączone do wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszonego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 18.12.2019r.

  Zaledwie dwa lata od pierwszego wydania czasopismo naukowe Cultural Management: Science and Education wydawane przez Akademię WSB oraz Logos Verlag Berlin dołączyło do bazy Scopus - jednej z najbardziej prestiżowych baz dedykowanych naukowcom.

  Baza jest największą na świecie bazą bibliograficzną, indeksującą wyłącznie recenzowane publikacje naukowe, doniesienia konferencyjne i książki, a także patenty. Czasopisma naukowe pretendujące do indeksowania w bazie poddawane są bardzo rygorystycznej ocenie formalnej i merytorycznej dokonywanej przez niezależną radę Content and Selection and Advisory Board (CSAB). Kryteria oceny merytorycznej, realizowanej przez radę CSAB, są podzielone na pięć kategorii. Dobrano je tak, aby ocena merytoryczna była zwieńczona pozytywnym wynikiem tylko w przypadku czasopism najwyższej jakości i przestrzegających najlepszych praktyk wydawniczych.

  Radę Naukową czasopisma tworzą wybitni znawcy problematyki zarządzania w kulturze renomowanych uniwersytetów z pięciu kontynentów (18 państw). W czasopiśmie artykuły oraz recenzje tekstów naukowych publikowali naukowcy z 16 krajów Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Australii oraz Azji reprezentujący m.in. takie zagraniczne jednostki naukowe jak: University of Melbourne (Australia), University of Ottawa (Kanada), Florida State University (USA), National Taiwan University of Arts (Taiwan), University of Tasmania (Australia), University of Wisconsin (USA), University of the Andes Bogota (Colombia), Burgundy School of Business (France), The Ohio State University (USA), University of Arts Belgrade (Serbia), Technological Educational Institute of Crete (Greece), University of Portsmouth (England), University of Roma Tor Vergata (Italy), University of Bologna (Italy) czy Siegen University (Germany). Wysoki poziom publikowanych artykułów zauważony został przez najbardziej opiniotwórcze  towarzystwa naukowe na świecie, które zajmują się upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego zarządzania w kulturze. W 2017 roku dzięki staraniom Redakcji czasopisma, którą w całości tworzą pracownicy naukowi Akademii WSB, czasopismo nawiązało współpracę z takimi federacjami jak: Association of Arts Administration Educators (AAAE) w ChicagoCanadian Association of Arts Administration Educators (CAAAE) w Edmonton, European Network on Cultural Management and Policy (ENCATC) w Brukseli, China Arts Administration Education Association (CAAEA) w Pekinie, Taiwan Association of Cultural Policy Studies (TACPS) w Tajpej. W 2018 roku do Rady Naukowej CMSE dołączyło wielu wybitnych przedstawicieli świata nauki z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich. Oprócz prezesów wymienionych wyżej towarzystw naukowych do Rady dołączyli m.in. redaktorzy naczelni i fundatorzy czterech najbardziej renomowanych czasopism naukowych z zakresu zarządzania w kulturze na świecie: International Journal of Arts Management (Kanada), The Journal of Arts Management, Law and Society (USA), American Journal of Arts Management (USA), Journal of Cultural Management and Policy (Belgia).

  więcej informacji: Logos Verlag Berlin: Cultural Management: Science and Education

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji