"Człowiek-Media-Edukacja"

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Akademii WSB ukazała się monografia „Człowiek-Media-Edukacja” pod redakcją śp. dr hab. Janusza Morbitzera, prof. Akademii WSB, dr Emilii Musiał oraz dr Michała Szyszki.

 

Z recenzji

"Przedstawiona do recenzji książka prezentuje najnowsze analizy teoretyczne i empiryczne dotyczące obszaru, który oscyluje wokół triady: Człowiek-Media-Edukacja. To rzetelnie przygotowany zbiór tekstów ukazujących różne spojrzenia nadające opracowaniu interdyscyplinarny charakter. Autorzy poszczególnych rozdziałów tej monografii zajmujący się edukacją medialną, kulturoznawstwem, socjologią mediów czy informatyką rozważają wciąż nowe problemy, których dostarcza nieustanie rozwijająca się przestrzeń medialna. W monografii umieszczono przede wszystkim teksty, zawierające rozważania w kontekście pedagogicznym, nawiązując w wielu miejscach książki do edukacyjnych konsekwencji rozwoju nowoczesnych technologii, co można uznać za jej konstytutywny walor. Dobór tekstów umieszczonych w recenzowanej książce wskazuje na znaczne kompetencje redaktorów tomu. Jednym z nich był, nieżyjący już Profesor Janusz Morbitzer, człowiek o wrażliwym sercu, zaangażowany w sprawy naukowe, przyjazny dla każdego. Odszedł od nas tak nagle i niespodziewanie… Drogi Nasz Przyjacielu Januszku, nie wszystek umarłeś, wiele z Ciebie w nas zostanie… jesteś już po drugiej stronie…, lecz na zawsze w naszej pamięci!"

dr hab. Marta Wrońska, prof. UR