Wykładowcy Otwartej Akademii Nauki

Regina Bogaczyk

Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Akademii WSB, nauczyciel akademicki - asystent. Doktorantka Akademii WSB. Psycholog, trener, licencjonowany doradca zawodowy. Ukończyła również studia z zarządzania i marketingu. Absolwentka Studiów Podyplomowych dla Biegłych Sądowych Psychologów. W zawodzie psychologa pracuje od ponad 15 lat. Posiada także wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, zarówno w kraju, jak i za granicą. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.

Więcej

Przemysław Czapla

Dyżurny Operacyjny Portu w MPL „Katowice” w Pyrzowicach. Od 17 lat związany z branżą lotniczą, prowadzi szkolenia z zakresu tematyki lotniczej m.in. „Szkolenia z zasad poruszania się w strefie operacyjnej”, „Safety Management System (SMS) ” oraz „Przewozu materiałów niebezpiecznych transportem lotniczym DGR ”. Posiadacz certyfikatu IATA DGR Cat. 6 oraz świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych ADR. 

Więcej

Michał Dziekoński

Wykładowca Akademii WSB. Dyrektor zarządzający Business Games Institute – firmy tworzącej i wykorzystującej symulacje i gry strategiczne w szkoleniach i rozwoju pracowników. Z myśleniem strategicznym związany od początku kariery zawodowej, przez kilkanaście lat zarządzał marketingiem strategicznym w Grupie Siemens, obecnie działa dodatkowo jako interimmanageri konsultant, tworząc systemy planowania i mierzenia efektów marketingu i sprzedaży dla firm. Posiada certyfikaty MBA Oxford Brookes University, the Advanced Certificate in Marketing (CIM) oraz Marketing Training (Orlando, USA).

Więcej

Dr hab. Joanna Dzieńdziora, prof. AWSB

Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Zarządzania Akademii WSB. Kierownik ds. kształcenia doktorskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, wieloletni pracownik służb mundurowych. Wykładowca MBA i studiów podyplomowych. Trener biznesu w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Jej zainteresowania naukowo-badawcze skupiają się wokół zagadnień dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi, zachowań organizacyjnych, lobbingu w biznesie oraz roli kobiet w zarządzaniu.

Więcej

Dr Tomasz Kasprowicz

Wykładowca akademicki i trener od 16 lat. Adiunkt w Akademii WSB, specjalizuje się w tematyce finansów, statystyki, ekonometrii, matematyki stosowanej. Dr nauk o finansach, doktorat dotyczących modelowania ryzyka, obroniony w Southern Illinois University. Partner zarządzający w firmie Gemini zajmującej się informatyzacją firm - Wiceprezes Fundacji Res Publica, Redaktor Res Publica Nowa ora Liberte!, publicysta publikujący w mediach krajowych i zagranicznych.

Więcej

Andrzej Kaszubski

Ekspert ds. marketing automation, związany z Akademią WSB. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego (Filologia) oraz studiów podyplomowych, ukończonych na Uniwersytecie Śląskim (Reklama i komunikacja perswazyjna) i w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (Studia Menadżerskie). Menadżer z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zarządzania kanałami sprzedaży oraz budowania strategii marketingowych. Praktyk z zakresu wykorzystywania nowoczesnych narzędzi marketingowych, w ramach realizowanych obowiązków na stanowiskach kierowniczych w bankach i instytucjach finansowych. Ukończył liczne kursy z zakresu marketingu i zarządzania kampaniami „paid-search”.

Więcej

dr Aneta Kochanowicz

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie – pedagogika, nauczyciel dyplomowany - oligofrenopedagog, logopeda. Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Akademii WSB. Laureatka konkursu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego na najlepszą pracę doktorską z zakresu pedagogiki (2017). Autorka książki Dziecko w śpiączce. Sens życia, sens troski (opublikowana we współpracy z Fundacją „Akogo?” Ewy Błaszczyk i Kliniką „Budzik” 2016). Polski reprezentant w akcji Horyzont 2020 COST Action: CA19104 – Advancing Social inclusion through Technology and EmPowerment (Assistive Technology, Intellectual Disability, Autism, Empowerment). Od wielu lat jako badaczka i praktyk specjalizuje się we wspomagających i alternatywnych sposobach porozumiewania się (ang. AAC), wykorzystuje w pracy innowacyjne technologie: urządzenia do sterowania wzrokiem, interfejsy i przyciski, komunikatory, oprogramowania wspomagające komunikację i naukę sterowania wzrokiem, tzw. technologię wspomagającą (ang. AT) w diagnozie, terapii i edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wrodzoną i nabytą, przewlekle chorych, z hospicjum.

 

Więcej

dr hab. Jerzy Kochanowicz, prof. AWSB

Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Pedagogiki Akademii WSB. Jest z wykształcenia filozofem, teologiem i pedagogiem. Doktorat uzyskał w Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen we Frankfurcie nad Menem, a habilitację w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w historii wychowania oraz bada związki między religią i edukacją. Zna kilka języków obcych.

Więcej

Dr Magdalena Kot-Radojewska

Zastępca Dyrektora Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie - nauki o zarządzaniu. Trenerka, doradca zawodowy.

Więcej

Marcin Kozak

Socjolog, wykładowca Akademii WSB oraz doktorant Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Współuczestnik projektów badawczych, artykułów naukowych oraz autor samodzielnej monografii naukowej "Stawanie się badaczem terenowym według Dziennika Bronisława Malinowskiego."

Więcej

Dr inż. Iwona Krzyżewska

Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Transportu i Informatyki Akademii WSB. Od kilku lat prowadzi warsztaty rozwojowe w przedsiębiorstwach z zakresu komunikacji, feedbacku, wartości oraz zarządzania czasem, wykorzystując elementy analizy transakcyjnej.

Więcej

Solomon Kunle OMOGBEMI

Is from Nigeria and holds a master of arts degree in Business Management with a focus on Economy and Business Administration from Estonia, a bachelors degree in economics from Lagos Nigeria and is currently working on his doctoral with focus on corporate social responsibility, sustainability and ethics at Akademia WSB, Dabrowa Gornicza Poland. He is a teacher, researcher, writer, musician, and businessman. He is shiny, dynamic, creative, and a people lover.

Więcej

Dr Patryk Kuzior

Adiunkt w Akademii WSB, doktor nauk prawnych, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej zatrudniony na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa, w tym na wyższych stanowiskach kierowniczych. Uczestniczył w pracach różnych gremiów doradczych funkcjonujących przy organach administracji publicznej, pracował jako ekspert dla Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL). Autor wielu publikacji naukowych i fachowych, w tym także współautor komentarzy do Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy o systemie oświaty. W 2012 r. uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej za wkład w rozwój oraz prawidłowe stosowanie prawa oświatowego.

Więcej

Dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB

Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB, doktor nauk technicznych, ekspert w zakresie systemów jakości, zarządzania projektami innowacyjnymi, systemów zintegrowanych. Wieloletni manager na poziomie Executive w Orange S.A. Posiada bogate doświadczenie korporacyjne zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych, był zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem jakością i procesami, marketingiem, zarządzaniem projektami oraz obsługą klienta. Przewodniczący Rady Ekspertów w Akademii WSB oraz Wiceprezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oddział w Dąbrowie Górniczej, Wiceprzewodniczący Komisji ds. Innowacyjności, Konkurencyjności i Współpracy Nauki z Biznesem działającej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Wiceprezes Zarządu Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan.

Więcej

Aleksandra Łabędź

Doradca zawodowy w Akademickim Biurze Karier, psycholog. Studia podyplomowe – oligofrenopedagogika, przygotowanie pedagogiczne. Posiada doświadczenie jako pracownik działu human resources  w obszarach rekrutacji i selekcji, onboardingu i offboardingu pracowników oraz szkoleń. Interesuje i zajmuje się całożyciowym rozwojem zawodowym osób dorosłych.

Więcej

Michał Łyczak

Dyrektor ds. komunikacji i PR Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Komunikacją, w różnej formie, zajmuje się od ponad dekady. Przez 8 lat pracował jako dziennikarz śląskiego oddziału Radia Eska, w 2015 roku nagrodzony Złotym Laurem dla Dziennikarza Roku tej stacji. Przez blisko trzy lata związany był z Imago Public Relations – największą regionalną firmą public relations w Polsce, obsługiwał firmy m.in. z branży komunalnej, automotive oraz IT. Kolejnym zawodowym wyzwaniem była blisko roczna praca na stanowisku rzecznika prasowego Urzędu Miasta Katowice. Obecnie związany zawodowo z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej. Prywatnie wielki fan kina, kultury popularnej oraz kulinariów. Dyplomowany kulturoznawca.

Więcej

Dr inż. Krystian Mączka

Biegły sądowy z zakresu informatyki śledczej przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. Adiunkt w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, specjalista z zakresu przestępstw komputerowych, od lat zajmujący się m.in. problemami bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, zabezpieczaniem i odzyskiem danych, analizą nośników, problemami szyfrowania, monitoringiem. Autor wielu publikacji z zakresu zastosowań metod sztucznej inteligencji. Posiada Certyfikat X-Ways Forensic, Certyfikowany Informatyk Śledczy, Microsoft Certified Professional oraz Auditora Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. 

Więcej

Dr Łukasz Mencner

Adiunkt w katedrze pedagogiki Akademii WSB. Absolwent filologii angielskiej Uniwersytetu Śląskiego. Wykładowca na kierunku filologia angielska w Akademii WSB oraz Lektor z kilkunastoletnim doświadczeniem. Tłumacz tekstów medycznych z zakresu farmacji i zdrowia publicznego oraz biznesowych z branży automotive.

Więcej

Dr Agnieszka Niewiara

Wykładowca Akademii WSB, filolog i pedagog, uczestniczka wielu konferencji naukowych, zarówno międzynarodowych, jak i ogólnopolskich. Zainteresowania naukowe: edukacja międzykulturowa, edukacja globalna, tożsamość społeczno-kulturowa, pedagogika społeczna i medialna, socjologia edukacji, bezpieczeństwo społeczności lokalnych, kompetencje kluczowe, kompetencje miękkie, kultura, sztuka, literatura: problematyka tzw. granic wyrażalności i wyrażania niewyrażalnego oraz kobiecej wizji świata w kontekście ponowoczesności.

Więcej

Dr Edyta Nowak-Żółty

Prodziekan Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB w Cieszynie. Doktor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki, Dyplomowany coach po Akademii Profesjonalnego Coachingu, tutor akademicki, trener rozwoju osobistego i konsultant w obszarze edukacji. Akredytowany trener metody Insight Discovery. Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu: komunikacji międzyludzkiej, asertywności, negocjacji, zarządzania sobą w czasie, budowania zespołów, obsługi klienta, zarządzania coachingowego, savoir vivru w biznesie i urzędzie. Pasjonatka psychologii uczenia się, kształcenia i neurodydaktyki.

Więcej

Sylwia Pawłowska

Doradca zawodowy i opiekun praktyk w Akademii WSB. Z wykształcenia nauczyciel języka polskiego i doradca zawodowy z tytułem technika elektronika. Jest żywym przykładem na to, że przebieg kariery zawodowej zależy od kompetencji i elastyczności. Posiada doświadczenie w pracy nauczyciela, trenera, brokera edukacyjnego, a także rekrutera. Wspólnym mianownikiem wszystkich jej działań jest drugi człowiek i relacje międzyludzkie. Prywatnie artystyczna dusza, która pochłania książki, dodaje ludziom otuchy i wyznaje zasadę „kawa to moje paliwo”.

 

Więcej

Dr Paulina Polko

Politolog, dr nauk społecznych, kierownik Katedry Nauk o Bezpieczeństwie Akademii WSB, Rzecznik Prasowy Akademii WSB.  Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych) i Collegium Civitas (socjologia) oraz prestiżowych kursów i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa narodowego w Izraelu i Niemczech. Gościnny wykładowca na Uniwersytetach w Liechtensteinie, Tbilisi i Armenii. Zanim na stałe zajęła się działalnością naukową, była urzędnikiem i analitykiem w Kancelarii Prezydenta RP i Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Od prawie dziesięciu lat bada naukowo przywództwo w organizacjach kryminalistycznych (m.in. mafia włoska i polska oraz Al.-Quaeda i ISIS) porównując metody i techniki stosowane przez ich liderów z działaniami podejmowanymi przez przywódców legalnie działających organizacji gospodarczych oraz służb mundurowych (kilkanaście publikacji naukowych). Ostatnio zajmuje się szczególnie wpływem nowych technologii na charakter współczesnych konfliktów zbrojnych (wojna informacyjna) oraz organizacji biorących w niej udział.Jest również współautorką dwóch książek z zakresu nowoczesnego zarządzania z wykorzystaniem.

Więcej

Sylwia Shiffman

Dyplomowana Mistrzyni Wizażu, oficjalna makijażystka i międzynarodowy trener marki Paese, współpracująca wcześniej z markami Smashbox, Avon, Lumene. Pedagog, Promotor Zdrowia. Absolwentka Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Studia podyplomowe - przygotowanie pedagogiczne z dydaktyką kosmetologii i promocji zdrowia. Zastępca przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej w zawodzie Wizażystka i Kosmetyczka w Izbie Rzemieślniczej oraz MiSP w Katowicach. Wykładowca akademicki (od 2010) i nauczyciel makijażu (od 2004) w wielu szkołach na terenie Polski. Artysta Roku magazynu Make up Trendy 2018 dla najlepszego wizażysty w kategorii "krok po kroku" Finalistka konkursu Artysta Roku magazynu Make Up Trendy w 2014, 2016, 2017, 2018. Członek jury w ogólnopolskich konkursach makijażowych. 

Więcej

Dr Marta Skorek

Wykładowca kosmetologii i chemii kosmetycznej w wyższych uczelniach i szkołach. Trener specjalizujący się w prowadzeniu i organizacji szkoleń miękkich oraz twardych. Specjalizuje się w projektach z zakresu: farmacji, kosmetologii, technik sprzedaży, dermokosmetyków, FMCG. Na przestrzeni lat przeszkoliła ponad 10000 farmaceutów i ekspertów z pokrewnych branż. Doświadczenie zdobywała w takich firmach jak Ziaja, dr Irena Eris, Sanofi Aventis, Scientific Beauty, Phyt’s i inne. Absolwentka kosmetologii na Śląskim Uniwersytecie Medycznego i chemii na Uniwersytecie Śląskim. 

Więcej

Dr inż. Paweł Sobczak

Wykładowca Akademii WSB. Doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn. W ramach swojej działalności naukowej i dydaktycznej zajmuje się m.in. zagadnieniami gospodarki magazynowej, w tym zastosowania informatycznych systemów magazynowania oraz analizą systemów transportu publicznego. Posiada również doświadczenie we współpracy z firmami z obszaru logistyki, w tym logistyki  magazynowej. Certyfikowany Tutor 1 stopnia Collegium Wratislaviense oraz Certyfikowany konsultant oprogramowania Flexsim: „FlexSim - The Business Process Simulation Consultant” oraz “The Certification for FlexSim Trainer – University Level”.

Więcej

Adam Spendel

Wykładowca w Akademii WSB, psycholog, tyflopedagog, surdopedagog, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny, logopeda, pracuje w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Siemianowicach Śląskich, jest również psychologiem szkolnym w II Liceum Ogólnokształcącym w Siemianowicach Śląskich.

Więcej

Dr Łukasz Szymankiewicz

Adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Akademii WSB. Operator kontroli bezpieczeństwa w Wewnętrznej Służbie Ochrony - Straży Ochrony Lotniska w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. Autor książki "Terroryzm lotniczy wobec Izraela" oraz artykułów naukowych na temat systemu ochrony lotnictwa cywilnego. Redaktor naukowy czasopisma Security Forum, członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.

Więcej

Dr Michał Szyszka

Adiunkt w Akademii WSB, dyrektor Biblioteki Akademickiej im. Prof. J. Altkorna. Pasjonat mediów i nowych technologii. Prowadzi badania w obszarach relacji publicznych instytucji polityki społecznej, wykorzystywania mediów oraz narzędzi komunikacyjnych w instytucjach pomocowych, edukacyjnych oraz organizacjach non-profit, a szerzej w procesie edukacji oraz pomocy i integracji społecznej. Jest autorem wielu publikacji naukowych, w tym 9 monografii autorskich lub współautorskich oraz ponad 50 artykułów lub rozdziałów w monografiach. Brał udział (jako badacz, koordynator, autor lub ekspert) w 16 projektach badawczych, w tym w 7 międzynarodowych. Jako ekspert ds. komunikacji społecznej i medialnej współpracuje z różnymi podmiotami polityki społecznej na poziomie regionalnym i krajowym.  

Więcej

Aleksandra Zawadzka-Rosiak

Wykładowca Akademii WSB. Coach i trenerka, ekspert marketingu. Wieloletnia dziennikarka, rzeczniczka prasowa, dyrektor marketingu w firmach produkcyjnych.  Specjalizuje się w budowaniu marki, szkoleniach z komunikacji interpersonalnej, komunikacji bez przemocy, z wystąpień publicznych, autoprezentacji  oraz asertywności. Praktyk w działaniu. Organizatorka wielu konferencji, szkoleń oraz projektów „AżKobiety” i „Kobieta z ikrą”. Jako ekspert współpracuje z radiem i telewizją.  

Więcej

Dr inż. Adam Żabka

Doktor nauk ekonomicznych, Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Akademii WSB. Od lat zafascynowany ekonomią i finansami: autor wielu publikacji w tym zakresie. Oczywiste prawdy potrafi przedstawić w nieoczywisty, ale prosty sposób.

Więcej

Justyna Żalińska

Z Akademią WSB związana od roku 2022. Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Zawodowo związana z Kancelarią Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p. w Katowicach, gdzie zajmuje się stałą obsługą podmiotów gospodarczych oraz grup kapitałowych. Posiada doświadczenie m.in. w prowadzeniu negocjacji i sporów sądowych, opracowywaniu strategii inwestycyjnych, doradzaniu klientom w sprawach zapewnienia zgodności podejmowanych przedsięwzięć biznesowych z prawem oraz minimalizowaniu ryzyka związanego z działalnością na rynku. Specjalizuje się w prawie umów.

Więcej

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji