Wykładowcy Otwartej Akademii Nauki

Michał Dziekoński

Wykładowca Akademii WSB. Dyrektor zarządzający Business Games Institute – firmy tworzącej i wykorzystującej symulacje i gry strategiczne w szkoleniach i rozwoju pracowników. Z myśleniem strategicznym związany od początku kariery zawodowej, przez kilkanaście lat zarządzał marketingiem strategicznym w Grupie Siemens, obecnie działa dodatkowo jako interimmanageri konsultant, tworząc systemy planowania i mierzenia efektów marketingu i sprzedaży dla firm. Posiada certyfikaty MBA Oxford Brookes University, the Advanced Certificate in Marketing (CIM) oraz Marketing Training (Orlando, USA).

Więcej

Dr Magdalena Kot-Radojewska

Zastępca Dyrektora Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie - nauki o zarządzaniu. Trenerka, doradca zawodowy.

Więcej

Marcin Kozak

Socjolog, wykładowca Akademii WSB oraz doktorant Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Współuczestnik projektów badawczych, artykułów naukowych oraz autor samodzielnej monografii naukowej "Stawanie się badaczem terenowym według Dziennika Bronisława Malinowskiego."

Więcej

Dr inż. Iwona Krzyżewska

Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Transportu i Informatyki Akademii WSB. Od kilku lat prowadzi warsztaty rozwojowe w przedsiębiorstwach z zakresu komunikacji, feedbacku, wartości oraz zarządzania czasem, wykorzystując elementy analizy transakcyjnej.

Więcej

Solomon Kunle OMOGBEMI

Is from Nigeria and holds a master of arts degree in Business Management with a focus on Economy and Business Administration from Estonia, a bachelors degree in economics from Lagos Nigeria and is currently working on his doctoral with focus on corporate social responsibility, sustainability and ethics at Akademia WSB, Dabrowa Gornicza Poland. He is a teacher, researcher, writer, musician, and businessman. He is shiny, dynamic, creative, and a people lover.

Więcej

Dr Patryk Kuzior

Adiunkt w Akademii WSB, doktor nauk prawnych, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej zatrudniony na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa, w tym na wyższych stanowiskach kierowniczych. Uczestniczył w pracach różnych gremiów doradczych funkcjonujących przy organach administracji publicznej, pracował jako ekspert dla Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL). Autor wielu publikacji naukowych i fachowych, w tym także współautor komentarzy do Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy o systemie oświaty. W 2012 r. uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej za wkład w rozwój oraz prawidłowe stosowanie prawa oświatowego.

Więcej

Prof. nadzw. dr hab. Marcin Lis

Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem w Akademii WSB. Animator działań realizowanych na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorczości, transferu wiedzy z nauki do gospodarki, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. 

Jest Prezesem Delegatury (Dąbrowa Górnicza) Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, członkiem międzynarodowego stowarzyszenia The European Academy of Management (EURAM c/o EIASM – European Institute for Advanced Studiesin Management), wiceprezesem Zarządu Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oddział Dąbrowa Górnicza, wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach, wiceprezesem Zarządu Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan, członek Rady Programowej Krajowego Klastra Kluczowego „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing” Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Posiada bogate doświadczenie korporacyjne zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych, był zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z tworzeniem systemów zarządzania relacjami z klientami, zarządzaniem jakością i procesami, zarządzaniem projektami, wieloletni manager na poziomie Executive w Orange S.A., jest absolwentem studiów MBA.

Za aktywność w zakresie kształtowania relacji pomiędzy nauką i biznesem odznaczony przez Srebrnym oraz Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla województwa śląskiego.

 

 

Więcej

Dr inż. Krystian Mączka

Biegły sądowy z zakresu informatyki śledczej przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. Adiunkt w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, specjalista z zakresu przestępstw komputerowych, od lat zajmujący się m.in. problemami bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, zabezpieczaniem i odzyskiem danych, analizą nośników, problemami szyfrowania, monitoringiem. Autor wielu publikacji z zakresu zastosowań metod sztucznej inteligencji. Posiada Certyfikat X-Ways Forensic, Certyfikowany Informatyk Śledczy, Microsoft Certified Professional oraz Auditora Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. 

Więcej

Dr Łukasz Mencner

Adiunkt w katedrze pedagogiki Akademii WSB. Absolwent filologii angielskiej Uniwersytetu Śląskiego. Wykładowca na kierunku filologia angielska w Akademii WSB oraz Lektor z kilkunastoletnim doświadczeniem. Tłumacz tekstów medycznych z zakresu farmacji i zdrowia publicznego oraz biznesowych z branży automotive.

Więcej

Dr Edyta Nowak-Żółty

Prodziekan Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB w Cieszynie. Doktor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki, Dyplomowany coach po Akademii Profesjonalnego Coachingu, tutor akademicki, trener rozwoju osobistego i konsultant w obszarze edukacji. Akredytowany trener metody Insight Discovery. Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu: komunikacji międzyludzkiej, asertywności, negocjacji, zarządzania sobą w czasie, budowania zespołów, obsługi klienta, zarządzania coachingowego, savoir vivru w biznesie i urzędzie. Pasjonatka psychologii uczenia się, kształcenia i neurodydaktyki.

Więcej

Sylwia Shiffman

Dyplomowana Mistrzyni Wizażu, oficjalna makijażystka i międzynarodowy trener marki Paese, współpracująca wcześniej z markami Smashbox, Avon, Lumene. Pedagog, Promotor Zdrowia. Absolwentka Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Studia podyplomowe - przygotowanie pedagogiczne z dydaktyką kosmetologii i promocji zdrowia. Zastępca przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej w zawodzie Wizażystka i Kosmetyczka w Izbie Rzemieślniczej oraz MiSP w Katowicach. Wykładowca akademicki (od 2010) i nauczyciel makijażu (od 2004) w wielu szkołach na terenie Polski. Artysta Roku magazynu Make up Trendy 2018 dla najlepszego wizażysty w kategorii "krok po kroku" Finalistka konkursu Artysta Roku magazynu Make Up Trendy w 2014, 2016, 2017, 2018. Członek jury w ogólnopolskich konkursach makijażowych. 

Więcej

Dr Marta Skorek

Wykładowca kosmetologii i chemii kosmetycznej w wyższych uczelniach i szkołach. Trener specjalizujący się w prowadzeniu i organizacji szkoleń miękkich oraz twardych. Specjalizuje się w projektach z zakresu: farmacji, kosmetologii, technik sprzedaży, dermokosmetyków, FMCG. Na przestrzeni lat przeszkoliła ponad 10000 farmaceutów i ekspertów z pokrewnych branż. Doświadczenie zdobywała w takich firmach jak Ziaja, dr Irena Eris, Sanofi Aventis, Scientific Beauty, Phyt’s i inne. Absolwentka kosmetologii na Śląskim Uniwersytecie Medycznego i chemii na Uniwersytecie Śląskim. 

Więcej

Dr inż. Paweł Sobczak

Wykładowca Akademii WSB. Doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn. W ramach swojej działalności naukowej i dydaktycznej zajmuje się m.in. zagadnieniami gospodarki magazynowej, w tym zastosowania informatycznych systemów magazynowania oraz analizą systemów transportu publicznego. Posiada również doświadczenie we współpracy z firmami z obszaru logistyki, w tym logistyki  magazynowej. Certyfikowany Tutor 1 stopnia Collegium Wratislaviense oraz Certyfikowany konsultant oprogramowania Flexsim: „FlexSim - The Business Process Simulation Consultant” oraz “The Certification for FlexSim Trainer – University Level”.

Więcej

Adam Spendel

Wykładowca w Akademii WSB, psycholog, tyflopedagog, surdopedagog, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny, logopeda, pracuje w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Siemianowicach Śląskich, jest również psychologiem szkolnym w II Liceum Ogólnokształcącym w Siemianowicach Śląskich.

Więcej

Natalia Starzyńska

Nauczyciel, wychowawca dzieci w młodszym wieku szkolnym, terapeuta. Pracownik dydaktyczny Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej na Wydziale Nauk Stosowanych na kierunku Pedagogika. Prowadzi zajęcia praktyczne ze studentami m.in. z metodyki edukacji matematycznej, podstaw matematyki, metodyki edukacji społeczno-przyrodniczej oraz dydaktyki nauczania zintegrowanego w klasach I-III. Swój warsztat pracy wzbogaca wiedzą z zakresu terapii pedagogicznej. Z pasją prowadzi też Trening Umiejętności Społecznych w szkole podstawowej oraz w przedszkolu.

Więcej

dr n. o zdr. Ewa Szmaj-Kupny

Wykładowca Akademii WSB, kosmetolog, szkoleniowiec, autorka książki „Twój poradnik zdrowej cery” oraz twórca własnej linii kosmetycznej Dr Ewa Szmaj Esencje Natury przeznaczonej do domowej pielęgnacji cery; specjalizuje się w kosmetologii pielęgnacyjnej opartej na holistycznym i spersonalizowanym podejściu do człowieka.

 

 

Więcej

Dr Łukasz Szymankiewicz

Adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Akademii WSB. Operator kontroli bezpieczeństwa w Wewnętrznej Służbie Ochrony - Straży Ochrony Lotniska w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. Autor książki "Terroryzm lotniczy wobec Izraela" oraz artykułów naukowych na temat systemu ochrony lotnictwa cywilnego. Redaktor naukowy czasopisma Security Forum, członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.

Więcej

Dr Michał Szyszka

Adiunkt w Akademii WSB, dyrektor Biblioteki Akademickiej im. Prof. J. Altkorna. Pasjonat mediów i nowych technologii. Prowadzi badania w obszarach relacji publicznych instytucji polityki społecznej, wykorzystywania mediów oraz narzędzi komunikacyjnych w instytucjach pomocowych, edukacyjnych oraz organizacjach non-profit, a szerzej w procesie edukacji oraz pomocy i integracji społecznej. Jest autorem wielu publikacji naukowych, w tym 9 monografii autorskich lub współautorskich oraz ponad 50 artykułów lub rozdziałów w monografiach. Brał udział (jako badacz, koordynator, autor lub ekspert) w 16 projektach badawczych, w tym w 7 międzynarodowych. Jako ekspert ds. komunikacji społecznej i medialnej współpracuje z różnymi podmiotami polityki społecznej na poziomie regionalnym i krajowym.  

Więcej

Aleksandra Zawadzka-Rosiak

Wykładowca Akademii WSB. Coach i trenerka, ekspert marketingu. Wieloletnia dziennikarka, rzeczniczka prasowa, dyrektor marketingu w firmach produkcyjnych.  Specjalizuje się w budowaniu marki, szkoleniach z komunikacji interpersonalnej, komunikacji bez przemocy, z wystąpień publicznych, autoprezentacji  oraz asertywności. Praktyk w działaniu. Organizatorka wielu konferencji, szkoleń oraz projektów „AżKobiety” i „Kobieta z ikrą”. Jako ekspert współpracuje z radiem i telewizją.  

Więcej

Dr inż. Adam Żabka

Doktor nauk ekonomicznych, Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Akademii WSB. Od lat zafascynowany ekonomią i finansami: autor wielu publikacji w tym zakresie. Oczywiste prawdy potrafi przedstawić w nieoczywisty, ale prosty sposób.

Więcej