Szkolenia dla kadry akademickiej

Akademia WSB uruchomiła Program Rozwoju Kompetencji Dydaktycznych pracowników naukowo-dydaktycznych.  Program obejmuje szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, w tym w najlepszych, zagranicznych ośrodkach edukacyjnych np. w Aalborg Uniwersity – jednej z najlepszych europejskich uczelni technicznych, specjalizujących się w metodzie Problem Based learning.

 

Tematyka szkoleń:

 • Szkolenia w zakresie innowacyjnych metod nauczania

  • Nowoczesne techniki nauczania – Problem Based Learning (Uniwersytet w Aalborg – Dania)
  • PBL w nowoczesnej dydaktyce
  • Jak uczyć metodą Case Study (studium przypadku)
  • Kurs neurodydaktyki
  • Problem Solving w nowoczesnej dydaktyce
  • MS Teams dla edukacji
  • Moderator Design Thinking
  • Zarządzanie procesem Design Thinking
  • Kurs tutoringu akademickiego
  • Szkolenie metodyczne dla lektorów języków obcych
 • Szkolenia wzbogacające wiedzę i warsztat dydaktyczny nauczycieli

  • Aktywne metody pracy z grupą
  • Jak przygotować prezentację w programie Prezi?
  • Jak przygotować prezentację w programie Power Point?
  • IMTA - International Management Teachers Academy - Ceeman Słowenia
  • Komunikacja i formy wsparcia dla studentów z zaburzeniami psychicznymi
  • Technologie informacyjno- komunikacyjne w nauczaniu języków obcych
  • Zaawansowane pozyskiwanie informacji naukowej
  • Projektowanie uniwersalne
 • Szkolenia dotyczące korzystania z platformy Moodle AWSB

  Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych AWSB opracowało i przygotowało cykl szkoleń online dotyczących standardów kształcenia obowiązujących w Uczelni.

  Szkolenia te dotyczą, między innymi:

  • projektowania zajęć e-learningowych
  • zasad prowadzenia wykładów i zajęć online
  • zasad przygotowywania i prowadzenia egzaminów za pomocą platformy egzaminacyjnej
  • zasad korzystania z pokojów webinarowych ClickMeeting I wiele innych.

  Więcej informacji i szczegółowy opis znajduje się TUTAJ

 • Szkoła Grywalizacji w AWSB

  Szkoła Grywalizacji to cykl warsztatów przygotowujących nauczycieli do wykorzystania mechanizmu gamifikacji w ramach prowadzonych przez siebie zajęć, co pozwala zwiększyć zaangażowanie studentów w trakcie zajęć i zwiększyć efektywność zajęć. W ramach szkoły nauczyciele poznają typy gier i aktywnych form zajęć w praktyce, zasady projektowania gier i ich implementowania do zajęć.