Praktyki studenckie/Internships

 • Filologia angielska

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
  dr n. zdr. Tomasz Grad
  e-mail: tgrad@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295 93 70

  TERMINY DYŻURÓW:

  Dyżury stacjonarne (pok. 212): 

  29.04.2021 - czwartek - 09.30 - 11.30
  06.05.2021 - czwartek - 14.30 - 16.30
  08.05.2021 - sobota - 08.00 - 10.00
  13.05.2021 - czwartek - 14.30 - 16.30
  19.05.2021 - środa - 14.30 - 16.30
  27.05.2021 - czwartek - 14.30 - 16.30

  Dyżury online:( dyżur pod adresem mailowym w czasie rzeczywistym)

  04.05.2021 - wtorek - 14.30 - 15.30 
  11.05.2021 - wtorek - 14.30 - 15.30 - konsultacje na ZOOM(link poniżej)
  18.05.2021 - wtorek - 14.30 - 15.30 
  26.05.2021 - środa - 14.30 - 15.30 

  Meeting ID: 988 2245 1717
  Passcode: zpzn6e

  AKTUALNOŚĆ: 

  Dokumenty składamy wyłącznie w formie papierowej - osobiście, pocztą lub do skrzynki podawczej. 

  W związku z niedawnymi pracami informatycznymi, zmianie uległ adres do badania. Podaję nowe linki na wypadek, gdybyście Państwo już wcześniej ich nie otrzymali.

  Ważne: Studenci, którzy rozpoczęli studia w październiku 2020 lub później, którzy chcą się ubiegać o zaliczenie studiów na podstawie aktualnie wykonywanej pracy zawodowej zgodnej z efektami uczenia sie dla danego kierunku, zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty (wg. obowiązującej procedury):

  1. Formularz zgłoszenia praktyki- zał. nr 2, strony 1 i 2
  2. Załącznik nr 3, załącznik nr 5 - strony 1/2/3/4/5, załącznik nr 6 oraz załącznik nr 8

  Wymiar godzin praktyk:
  studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020:

  • studia I st – 480h – 3x160h
  • studia II st – 80 h – 2x40h

  studenci, którzy rozpoczęli studia w roku  akademickim 2019/2020;

  • studia I st- 960 h – 3x320 h (6miesiecy praktyk)
  • studia II st – 80 h – 2x40h
  • studia JM – 240 h (30+50+160h)

  studenci, którzy rozpoczęli studia w roku  akademickim 2020/2021;

  • studia I st- 960 h – 3x320 h (6miesiecy praktyk) (w tym 150h zgodnych ze standardem kształcenia nauczycieli res i wwr)
  • studia II st – res/prew – 480h (3miesiące praktyk) (3x160h, w tym 10h obejmuje przygotowanie dokumentacji związanej z praktykami, realna ilość godzin praktyk =150h, tj 3x150h); ewka – 80h (2x40h)
  • studia JM – 240 h (30+50+160h)
 • Ratownictwo Medyczne

  Kamil Skubis
  e-mail: kskubis@wsb.edu.pl
  p.212 

  TERMINY DYŻURÓW ONLINE:

  22.04.2021 r. - 8:00-9:30 
  30.04.2021 r. - 8:00-9:30 
  04.05.2021 r. - 8:00-9:30
  08.05.2021 r. - 8:00-9:30
  18.05.2021 r. - 8:00-9:30
  27.05.2021 r. - 8:00-9:30
  05.06.2021 r. - 8:00-9:30
  09.06.2021 r. - 8:00-9:30
  17.06.2021 r. - 8:00-9:30
  21.06.2021 r. - 8:00-9:30
  29.06.2021 r. - 8:00-9:30

  ZOOM LINK
  Meeting ID: 871 3996 4039
  Passcode: v4DddY

  AKTUALNOŚĆ: 

  W nawiązaniu do spotkania dotyczącego posiadania przez studenta ubezpieczenia OC i NWW przesyłam link wraz z instrukcją

  1. Kliknij  LINK  
  2. Wypełnij dane osobowe
  3. Zaznacz obowiązkowe zgody RODO. Te należy zaznaczyć wszystkie, inaczej nie zawrzemy umowy ubezpieczenia.
  4. Zaznacz zgody dobrowolne wg uznania.
  5. Naciśnij ZAPISZ
  6. Odbierz potwierdzającego e-maila z linkiem do płatności za pomocą przelewu lub blika.
  7. Opłać aplikacją (IMOJE) 
  8. Odbierz emaila z certyfikatem.

  zakres ubezpieczenia:

  DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE OC

  • suma gwarancyjna na jedno zdarzenie 25 000 EUR
  • suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia w trakcie trwania umowy 25 000 EUR
  • UBEZPIECZENIE INTER HIV/WZW2 Badania na obecność wirusów HIV lub WZW 2 000 zł
  • Koszt leków antyretrowirusowych HIV 5 000 zł
  • Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV 20 000 zł
  • Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW 20 000 zł NNW
  • Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu 10 000 zł NNW
  • Świadczenie z tytułu śmierci wskutek NW 5 000 zł

  Szczegółowych informacji udziela:

  Agencja Ubezpieczeniowo - Finansowa
  Borsiak & Borsiak

  Ubezpieczenia:
  Warta, Generali, Ergo Hestia, Compensa, MTU, YCD,
  PZU, Link4, Allianz, HDI, TUW TUZ, InterRisk, Inter Polska, AXA i inne

  41-219 Sosnowiec Środula
  ul. Wita Stwosza 16
  tel. 791-990-339, (32) 294-17-85
  czynna: od pon do pt 10.00-18.00
  e-mail: multiagencja.sosnowiec@gmail.com

 • Socjologia

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
  dr n. zdr. Tomasz Grad
  e-mail: tgrad@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295 93 70

  TERMINY DYŻURÓW:

  Dyżury stacjonarne (pok. 212): 

  29.04.2021 - czwartek - 09.30 - 11.30
  06.05.2021 - czwartek - 14.30 - 16.30
  08.05.2021 - sobota - 08.00 - 10.00
  13.05.2021 - czwartek - 14.30 - 16.30
  19.05.2021 - środa - 14.30 - 16.30
  27.05.2021 - czwartek - 14.30 - 16.30

  Dyżury online:( dyżur pod adresem mailowym w czasie rzeczywistym)

  04.05.2021 - wtorek - 14.30 - 15.30 
  11.05.2021 - wtorek - 14.30 - 15.30 - konsultacje na ZOOM (link poniżej)
  18.05.2021 - wtorek - 14.30 - 15.30 
  26.05.2021 - środa - 14.30 - 15.30 

  Meeting ID: 988 2245 1717
  Passcode: zpzn6e

  AKTUALNOŚĆ: 

  Dokumenty składamy wyłącznie w formie papierowej - osobiście, pocztą lub do skrzynki podawczej. 

  W związku z niedawnymi pracami informatycznymi, zmianie uległ adres do badania. Podaję nowe linki na wypadek, gdybyście Państwo już wcześniej ich nie otrzymali.

  Ważne: Studenci, którzy rozpoczęli studia w październiku 2020 lub później, którzy chcą się ubiegać o zaliczenie studiów na podstawie aktualnie wykonywanej pracy zawodowej zgodnej z efektami uczenia sie dla danego kierunku, zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty (wg. obowiązującej procedury):

  1. Formularz zgłoszenia praktyki- zał. nr 2, strony 1 i 2
  2. Załącznik nr 3, załącznik nr 5 - strony 1/2/3/4/5, załącznik nr 6 oraz załącznik nr 8

  Wymiar godzin praktyk:
  studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020:

  • studia I st – 480h – 3x160h
  • studia II st – 80 h – 2x40h

  studenci, którzy rozpoczęli studia w roku  akademickim 2019/2020;

  • studia I st- 960 h – 3x320 h (6miesiecy praktyk)
  • studia II st – 80 h – 2x40h
  • studia JM – 240 h (30+50+160h)

  studenci, którzy rozpoczęli studia w roku  akademickim 2020/2021;

  • studia I st- 960 h – 3x320 h (6miesiecy praktyk) (w tym 150h zgodnych ze standardem kształcenia nauczycieli res i wwr)
  • studia II st – res/prew – 480h (3miesiące praktyk) (3x160h, w tym 10h obejmuje przygotowanie dokumentacji związanej z praktykami, realna ilość godzin praktyk =150h, tj 3x150h); ewka – 80h (2x40h)
  • studia JM – 240 h (30+50+160h)
 • Stosunki Międzynarodowe

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 

  tel. (32) 295-93-72

  TERMINY DYŻURÓW:

  Czwartek godz. 12:00-18:00
  Piątek godz. 10:00-15:00 

  AKTUALNOŚCI:

  W związku z aktualną sytuacją, która wpływa na przebieg, organizację oraz formę Państwa studiów oraz w uzgodnieniu z władzami uczelni, informuję o zmianach w  zasadach realizacji praktyk:
  a) Praktyki już rozpoczęte ale nie zakończone, mogą być realizowane w przedłużonym terminie aż do końca września 2020 roku bez konsekwencji formalnych i finansowych dla odbywających praktyki;
  b) Praktyki nie rozpoczęte można przenieść na kolejny semestr również bez konsekwencji formalnych i finansowych dla odbywających praktyki;
  c) W przypadku studentów ostatnich semestrów istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji praktyk do końca września bez konsekwencji formalnych i finansowych (naliczania opłat czesnego za miesiąc lipiec- wrzesień) o ile zostanie spełniony warunek –wszystkie wymagane zaliczenia oraz praca  dyplomowa zostaną złożone do 20 czerwca 2020;
  d) Dopuszcza się również możliwość realizacji całej praktyki lub jej części w formie on-line, za zgodą pracodawcy, wyrażoną na piśmie i określającą warunki oraz zasady  i sposób dokumentowania jej realizacji. Taka zgoda wraz z odpowiednimi adnotacjami w dzienniczku praktyk , będzie stanowić podstawę zaliczenia.

  Uprzejmie informuję, iż - podejmując działania zapobiegawcze rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV2 - Rektor Akademii WSB zdecydowała o zawieszeniu zajęć odbywających się w formie zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i studentów we wszystkich wydziałach i jednostkach dydaktycznych AWSB. Z uwagi na sytuację zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelni, informuję, że zawieszeniu ulegają również w tym okresie dyżury ws. praktyk. Wszelkie zapytania, wnioski o zaliczenie praktyk można przesyłać w formie elektronicznej (scan lub zdjęcie) na adres jjozefowska@wsb.edu.pl

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji