A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Praktyki studenckie/Internships

OPIEKUN PRAKTYK:

dr Grzegorz Kosiński
e-mail: grzegorz.kosinski@wsb.edu.pl
tel. (32) 295-93-70

 • ADMINISTRACJA

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich
  dr Grzegorz Kosiński
  e-mail: grzegorz.kosinski@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295-93-70

  TERMINY DYŻURÓW:
  Uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny pod podany numer wyłącznie w dniach i godzinach dyżurów

  POKÓJ 212
  czwartki od godz. 09.00 do 11:00
  soboty od godz. 09.00 do 11:00

  UWAGA:

  AKTUALNOŚCI:

  W celu zachowania bezpieczeństwa w sieci bardzo proszę o kontakt mailowy wyłącznie poprzez uczelnianą skrzynkę pocztową - @wsb.edu.pl.

  Do każdej praktyki należy złożyć komplet dokumentów (nie powinno się łączyć dwóch/trzech praktyk).

  Przed realizacją praktyki - do podpisu i zatwierdzenia przez pełnomocnika:

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki str. 1 i 2 - x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych - x 1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej - x 2

  Po zrealizowanej praktyce dokumentacja powinna mieć następujące cechy:
  kompletnie, poprawnie i czytelnie wypełniona - posiadająca wszystkie daty, podpisy i pieczątki.

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych x1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej x 1
  4. Dzienniczek praktyki –kompletnie i prawidłowo wypełniony (rozpisane poszczególne dni oraz godziny)
  5. Karta zaliczenia praktyki
  6. Kwestionariusz ankiety

  7. Sprawozdanie z praktyki (Zał. nr 6) –wydrukowany kwestionariusz ankiety wypełnionej on-line  

      https://forms.wsb.edu.pl/index.php?r=survey/index&sid=682574&lang=pl

  Przed rozpoczęciem praktyk poszę zapoznać się z obowiązującym regulaminem:
  Regulamin praktyk_30_09

  Studenci zobowiązani są do pobrania i uzupełniania dokumentów dotyczących praktyk zawodowych:
  adm_I_stopien.pdf
  adm_II_stopien_mgr.pdf

  Osoby, które chcą zaliczyć praktyki w trybie ART.67 UST.7 - proszę o zapoznanie się regulaminem i poniższą dokumentacją oraz kontakt osobisty z opiekunem praktyk:
  ADM_zatrudnienie

  Dokumentacja została przygotowana odrębnie dla studiów licencjackich i magisterskich z podziałem na praktykę I, II lub III.

  Proszę pobrać właściwy dokument.

  Proszę o poprawnie i czytelne wypełnienie dokumentu.

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich
  dr Grzegorz Kosiński
  e-mail: grzegorz.kosinski@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295-93-70

  TERMINY DYŻURÓW:

  Uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny pod podany numer wyłącznie w dniach i godzinach dyżurów.

  POKÓJ 212

  czwartki od godz. 09.00 do 11:00
  soboty od godz. 09.00 do 11:00

  UWAGA:

  AKTUALNOŚCI:

  W celu zachowania bezpieczeństwa w sieci bardzo proszę o kontakt mailowy wyłącznie poprzez uczelnianą skrzynkę pocztową - @wsb.edu.pl.

  Do każdej praktyki należy złożyć komplet dokumentów (nie powinno się łączyć dwóch/trzech praktyk).

  Przed realizacją praktyki - do podpisu i zatwierdzenia przez pełnomocnika:

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki str. 1 i 2 - x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych - x 1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej - x 2

  Po zrealizowanej praktyce dokumentacja powinna mieć następujące cechy:
  kompletnie, poprawnie i czytelnie wypełniona - posiadająca wszystkie daty, podpisy i pieczątki.

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych x1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej x 1
  4. Dzienniczek praktyki –kompletnie i prawidłowo wypełniony (rozpisane poszczególne dni oraz godziny)
  5. Karta zaliczenia praktyki
  6. Kwestionariusz ankiety
  7. Sprawozdanie z praktyki (Zał. nr 6) –wydrukowany kwestionariusz ankiety wypełnionej on-line  

            https://forms.wsb.edu.pl/index.php?r=survey/index&sid=682574&lang=pl

  Przed rozpoczęciem praktyk poszę zapoznać się z obowiązującym regulaminem:
  Regulamin praktyk_30_09

  Studenci zobowiązani są do pobrania i uzupełniania dokumentów dotyczących praktyk zawodowych:
  bn_I_stopien.pdf
  bn_II_stopien_mgr.pdf

  Osoby, które chcą zaliczyć praktyki w trybie ART.67 UST.7 - proszę o zapoznanie się regulaminem i poniższą dokumentacją oraz kontakt osobisty z opiekunem praktyk:
  BN_zatrudnienie       

  Dokumentacja została przygotowana odrębnie dla studiów licencjackich i magisterskich z podziałem na praktykę I, II lub III.

  Proszę pobrać właściwy dokument.

  Proszę o poprawnie i czytelne wypełnienie dokumentu.

  LEGIA AKADEMICKA
  Link z informacjami:
  https://wsb.edu.pl/student/legia-akademicka-szkolenie-wojskowe-dla-studentow/dolacz-do-nas

  W celu poprawnego wypełnienia dokumentacji niezbędnej do zaliczenia praktyki na podstawie udziału w programie LEGIA AKADEMICKA proszę o kontakt.

   

 • PRAWO

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich
  dr Grzegorz Kosiński
  e-mail: grzegorz.kosinski@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295-93-70

  TERMINY DYŻURÓW:
  Uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny pod podany numer wyłącznie w dniach i godzinach dyżurów

  POKÓJ 212
  czwartki od godz. 09.00 do 11:00
  soboty od godz. 09.00 do 11:00

  UWAGA:

  AKTUALNOŚCI:

  W celu zachowania bezpieczeństwa w sieci bardzo proszę o kontakt mailowy wyłącznie poprzez uczelnianą skrzynkę pocztową - @wsb.edu.pl.

  Do każdej praktyki należy złożyć komplet dokumentów (nie powinno się łączyć dwóch/trzech praktyk).

  Przed realizacją praktyki - do podpisu i zatwierdzenia przez pełnomocnika:

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki str. 1 i 2 - x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych - x 1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej - x 2

  Po zrealizowanej praktyce dokumentacja powinna mieć następujące cechy:
  kompletnie, poprawnie i czytelnie wypełniona - posiadająca wszystkie daty, podpisy i pieczątki.

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych x1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej x 1
  4. Dzienniczek praktyki –kompletnie i prawidłowo wypełniony (rozpisane poszczególne dni oraz godziny)
  5. Karta zaliczenia praktyki
  6. Kwestionariusz ankiety

  7. Sprawozdanie z praktyki (Zał. nr 6) –wydrukowany kwestionariusz ankiety wypełnionej on-line  

          https://forms.wsb.edu.pl/index.php?r=survey/index&sid=682574&lang=pl

  Przed rozpoczęciem praktyk poszę zapoznać się z obowiązującym regulaminem:
  Regulamin praktyk_30_09

  Studenci zobowiązani są do pobrania i uzupełniania dokumentów dotyczących praktyk zawodowych:

  Program praktyk_prawo_jednolite studia magisterskie

  Osoby, które chcą zaliczyć praktyki w trybie ART.67 UST.7 - proszę o zapoznanie się regulaminem i poniższą dokumentacją oraz kontakt osobisty z opiekunem praktyk:
  prawo_zaliczenie_praktyk_zatrudnienie_I    - praktyka nr 1

  prawo_zaliczenie_praktyk_zatrudnienie_II   - praktyka nr 2

  prawo_zaliczenie_praktyk_zatrudnienie_III - praktyka nr 3

dr n. zdr. Tomasz Grad
e-mail: tgrad@wsb.edu.pl
tel. (32) 295-93-70

 • FILOLOGIA

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
  dr n. zdr. Tomasz Grad
  e-mail: tgrad@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295 93 70

  Ogłoszenie

  Istnieje możliwość odbycia praktyki w Szkole Językowej ( filie w  Orzeszu oraz Czerionce-Leszczyny). Zainteresowani studenci proszeni są o kontakt mailowy lub osobisty ze mną.

  TERMINY DYŻURÓW: 

  Dyżury stacjonarne (pok. 212):

  Maj 2024

  29.05.2024, środa, godz. 14.30 - 16.00

  Czerwiec  2024

  05.06.2024 – środa, godz. 14.30 – 16.00

  07.06.2024 - piątek, godz. 08.00 - 09.30

  10.06.2024 - poniedziałek, godz. 14.30 - 16.00

  13.06.2024 - czwartek, godz. 14.30 - 16.00

  15.06.2024 - sobota, godz. 08.00 - 09.30

  18.06.2024, wtorek, godz. 14.30 - 16.00

  20.06.2024 - czwartek, godz. 14.30 - 16.00

  25.06.2024, wtorek, godz. 14.30 - 16.00

  27.06.2024, czwartek, godz. 14.30 - 16.00

  02.07.2024, wtorek, godz. 13.30 – 15.00

  04.07.2024, czwartek, godz. 13.30 – 15.00

  09.07.2024, wtorek, godz. 13.30 – 15.00

  11.07.2024, czwartek , godz. 13.30 – 15.00

  15.07.2024, poniedziałek, godz. 13.30 – 15.00

  Przerwa wakacyjna od 16.07.2024 do 18.08.2024

  19.08.2024, poniedziałek, godz. 13.30 – 15.00

     

  Aktualności

  Ważne!!: Nowy regulamin praktyk dostępny w dokumentach dla poszczególnych kierunków 

  Dokumenty składamy wyłącznie w formie papierowej - osobiście, pocztą lub do skrzynki podawczej. 

  Ważne aby składający dokumenty z realizacji praktyki zrobił sobie z nich kopię oraz załączył potwierdzenie ich złożenia. Potwierdzenie podpisuje pełnomocnik po odebraniu dokumentów. W przypadku dokumentacji skadanej pocztą lub w skrzynce podawczej, potwierdzeniem jest otrzymany maila od pelnomocnika.

  W związku z niedawnymi pracami informatycznymi, zmianie uległ adres do badania. Podaję nowe linki na wypadek, gdybyście Państwo już wcześniej ich nie otrzymali.


  Wymiar godzin praktyk:
  studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020:

  studia I st – 480h – 3x160h
  studia II st – 80 h – 2x40h
  studenci, którzy rozpoczęli studia w roku  akademickim 2019/2020;

  studia I st- 960 h – 3x320 h (6miesiecy praktyk)
  studia II st – 80 h – 2x40h
  studia JM – 240 h (30+50+160h)
  studenci, którzy rozpoczęli studia w roku  akademickim 2020/2021;

  studia I st- 960 h – 3x320 h (6miesiecy praktyk) (w tym 150h zgodnych ze standardem kształcenia nauczycieli res i wwr)
  studia II st – res/prew – 480h (3miesiące praktyk) (3x160h, w tym 10h obejmuje przygotowanie dokumentacji związanej z praktykami, realna ilość godzin praktyk =150h, tj 3x150h); ewka – 80h (2x40h)
  studia JM – 240 h (30+50+160h)
  Przed rozpoczęciem praktyki należy złożyć do podpisu i akceptacji pełnomocnika, następujące dokumenty:
  1.formularz zgłoszeniowy praktyki x 2 
  2. dwa egzemplarze porozumień dotyczących praktyki  w celu akceptacji i podpisania przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich.
  3. obowiązek informacyjny RODO

  Oba komplety dokumentów po podpisaniu są zwracane studentowi. Jeden należy zostawić u pracodawcy a drugi zatrzymać u siebie i ponownie złożyć do zaliczenia.

  Formuła ubiegania się o zaliczenie praktyki na podstawie pracy/stażu/wolontariatu

  Student składa do każdej z praktyk wypelnione i potwierdzone przez pracodawcę: załącznik nr 8/1, załacznik nr 8/2 oraz załącznik numer 9

  Po zakończonej praktyce należy złożyć do zaliczenia:
  1.formularz zgłoszeniowy praktyki x 1 
  2.porozumienie dotyczących praktyki x 1.
  3.obowiązek informacyjny RODO x 1
  4.dokumenty merytoryczne opisane w programie praktyki

  5. Wydruk ankiety online

  Link do ankiety: https://forms.wsb.edu.pl/index.php?r=survey/index&sid=682574&lang=pl

 • PEDAGOGIKA

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
  dr n. zdr. Tomasz Grad
  e-mail: tgrad@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295 93 70

  TERMINY DYŻURÓW: 

  Dyżury stacjonarne (pok. 212):

  Maj 2024

  29.05.2024, środa, godz. 14.30 - 16.00

  Czerwiec  2024

  05.06.2024 – środa, godz. 14.30 – 16.00

  07.06.2024 - piątek, godz. 08.00 - 09.30

  10.06.2024 - poniedziałek, godz. 14.30 - 16.00

  13.06.2024 - czwartek, godz. 14.30 - 16.00

  15.06.2024 - sobota, godz. 08.00 - 09.30

  18.06.2024, wtorek, godz. 14.30 - 16.00

  20.06.2024 - czwartek, godz. 14.30 - 16.00

  25.06.2024, wtorek, godz. 14.30 - 16.00

  27.06.2024, czwartek, godz. 14.30 - 16.00

  02.07.2024, wtorek, godz. 13.30 – 15.00

  04.07.2024, czwartek, godz. 13.30 – 15.00

  09.07.2024, wtorek, godz. 13.30 – 15.00

  11.07.2024, czwartek , godz. 13.30 – 15.00

  15.07.2024, poniedziałek, godz. 13.30 – 15.00

  Przerwa wakacyjna od 16.07.2024 do 18.08.2024

  19.08.2024, poniedziałek, godz. 13.30 – 15.00

  Aktualności

  Informacja dla studentów resocjalizacji - studenci studiów I stopnia realizują trzy praktyki w wymiarze ( 3 x 320 godzin/ 2 x 240 godzin), w tym co najmniej 150 godzin zegarowych w placówce/instytucji oświatowej, w celu uzyskania potwierdzenia przygotowania pedagogicznego. Natomiast studenci, którzy już zrealizowali wszystkie trzy praktyki ale żadna z nich nie odbywała się w placówce oświatowej, aby uzyskać potwierdzenie przygotowania pedagogicznego, muszą odbyć dodatkową praktykę w wymiarze co najmniej 150 godzin zegarowych.

   

  W dokumentach do pobrania są programy praktyk studiów licencjackich , które rozpoczęły się w 2023 roku dla specjalności: pedagogika/logopedia oraz pedagogika/WWR

  Ważna informacja dla studentów pedagogiki- resocjalizacja!!!

  Wszyscy zainteresowani możliwościa realizacji praktyki w Areszcie Śledczym w Sosnowcu proszeni są o pilny kontakt ze mną. W porozumieniu z dyrekcją aresztu, organizuję grupę  na praktykę w semestrze letnim w formie hybrydowej( spotkania online i wizyty studyjne). Ilość miejsć ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń drogą mailową.

  dr Tomasz Grad

  Ważne!!: Nowy regulamin praktyk dostępny w dokumentach dla poszczególnych kierunków 

  Dokumenty składamy wyłącznie w formie papierowej - osobiście, pocztą lub do skrzynki podawczej. 

  Ważne aby składający dokumenty z realizacji praktyki zrobił sobie z nich kopię oraz załączył potwierdzenie ich złożenia. Potwierdzenie podpisuje pełnomocnik po odebraniu dokumentów. W przypadku dokumentacji skadanej pocztą lub w skrzynce podawczej, potwierdzeniem jest otrzymany maila od pelnomocnika.

  W związku z niedawnymi pracami informatycznymi, zmianie uległ adres do badania. Podaję nowe linki na wypadek, gdybyście Państwo już wcześniej ich nie otrzymali.


  Wymiar godzin praktyk:
  studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020:

  studia I st – 480h – 3x160h
  studia II st – 80 h – 2x40h
  studenci, którzy rozpoczęli studia w roku  akademickim 2019/2020;

  studia I st- 960 h – 3x320 h (6miesiecy praktyk)
  studia II st – 80 h – 2x40h
  studia JM – 240 h (30+50+160h)
  studenci, którzy rozpoczęli studia w roku  akademickim 2020/2021;

  studia I st- 960 h – 3x320 h (6miesiecy praktyk) (w tym 150h zgodnych ze standardem kształcenia nauczycieli res i wwr)
  studia II st – res/prew – 480h (3miesiące praktyk) (3x160h, w tym 10h obejmuje przygotowanie dokumentacji związanej z praktykami, realna ilość godzin praktyk =150h, tj 3x150h); ewka – 80h (2x40h)
  studia JM – 240 h (30+50+160h)


  Przed rozpoczęciem praktyki należy złożyć do podpisu i akceptacji pełnomocnika, następujące dokumenty:
  1.formularz zgłoszeniowy praktyki x 2 
  2. dwa egzemplarze porozumień dotyczących praktyki  w celu akceptacji i podpisania przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich.
  3. obowiązek informacyjny RODO

  Oba komplety dokumentów po podpisaniu są zwracane studentowi. Jeden należy zostawić u pracodawcy a drugi zatrzymać u siebie i ponownie złożyć do zaliczenia.

  Formuła ubiegania się o zaliczenie praktyki na podstawie pracy/stażu/wolontariatu

  Student składa do każdej z praktyk wypelnione i potwierdzone przez pracodawcę: załącznik nr 8/1, załacznik nr 8/2 oraz załącznik numer 9

  Po zakończonej praktyce należy złożyć do zaliczenia:
  1.formularz zgłoszeniowy praktyki x 1 
  2.porozumienie dotyczących praktyki x 1.
  3.obowiązek informacyjny RODO x 1
  4.dokumenty merytoryczne opisane w programie praktyki

  5. Wydruk ankiety online

  Link do ankiety: https://forms.wsb.edu.pl/index.php?r=survey/index&sid=682574&lang=pl

 • SOCJOLOGIA

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
  dr n. zdr. Tomasz Grad
  e-mail: tgrad@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295 93 70

  TERMINY DYŻURÓW: 

  Maj 2024

  29.05.2024, środa, godz. 14.30 - 16.00

  Czerwiec  2024

  05.06.2024 – środa, godz. 14.30 – 16.00

  07.06.2024 - piątek, godz. 08.00 - 09.30

  10.06.2024 - poniedziałek, godz. 14.30 - 16.00

  13.06.2024 - czwartek, godz. 14.30 - 16.00

  15.06.2024 - sobota, godz. 08.00 - 09.30

  18.06.2024, wtorek, godz. 14.30 - 16.00

  20.06.2024 - czwartek, godz. 14.30 - 16.00

  25.06.2024, wtorek, godz. 14.30 - 16.00

  27.06.2024, czwartek, godz. 14.30 - 16.00

  02.07.2024, wtorek, godz. 13.30 – 15.00

  04.07.2024, czwartek, godz. 13.30 – 15.00

  09.07.2024, wtorek, godz. 13.30 – 15.00

  11.07.2024, czwartek , godz. 13.30 – 15.00

  15.07.2024, poniedziałek, godz. 13.30 – 15.00

  Przerwa wakacyjna od 16.07.2024 do 18.08.2024

  19.08.2024, poniedziałek, godz. 13.30 – 15.00

  Aktualności

  Ważne!!: Nowy regulamin praktyk dostępny w dokumentach dla poszczególnych kierunków 

  Dokumenty składamy wyłącznie w formie papierowej - osobiście, pocztą lub do skrzynki podawczej. 

  Ważne aby składający dokumenty z realizacji praktyki zrobił sobie z nich kopię oraz załączył potwierdzenie ich złożenia. Potwierdzenie podpisuje pełnomocnik po odebraniu dokumentów. W przypadku dokumentacji skadanej pocztą lub w skrzynce podawczej, potwierdzeniem jest otrzymany maila od pelnomocnika.

  W związku z niedawnymi pracami informatycznymi, zmianie uległ adres do badania. Podaję nowe linki na wypadek, gdybyście Państwo już wcześniej ich nie otrzymali.


  Wymiar godzin praktyk:
  studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020:

  studia I st – 480h – 3x160h
  studia II st – 80 h – 2x40h
  studenci, którzy rozpoczęli studia w roku  akademickim 2019/2020;

  studia I st- 960 h – 3x320 h (6miesiecy praktyk)
  studia II st – 80 h – 2x40h
  studia JM – 240 h (30+50+160h)
  studenci, którzy rozpoczęli studia w roku  akademickim 2020/2021;

  studia I st- 960 h – 3x320 h (6miesiecy praktyk) (w tym 150h zgodnych ze standardem kształcenia nauczycieli res i wwr)
  studia II st – res/prew – 480h (3miesiące praktyk) (3x160h, w tym 10h obejmuje przygotowanie dokumentacji związanej z praktykami, realna ilość godzin praktyk =150h, tj 3x150h); ewka – 80h (2x40h)
  studia JM – 240 h (30+50+160h)


  Przed rozpoczęciem praktyki należy złożyć do podpisu i akceptacji pełnomocnika, następujące dokumenty:
  1.formularz zgłoszeniowy praktyki x 2 
  2. dwa egzemplarze porozumień dotyczących praktyki  w celu akceptacji i podpisania przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich.
  3. obowiązek informacyjny RODO

  Oba komplety dokumentów po podpisaniu są zwracane studentowi. Jeden należy zostawić u pracodawcy a drugi zatrzymać u siebie i ponownie złożyć do zaliczenia.

  Formuła ubiegania się o zaliczenie praktyki na podstawie pracy/stażu/wolontariatu

  Student składa do każdej z praktyk wypelnione i potwierdzone przez pracodawcę: załącznik nr 8/1, załacznik nr 8/2 oraz załącznik numer 9

  Po zakończonej praktyce należy złożyć do zaliczenia:
  1.formularz zgłoszeniowy praktyki x 1 
  2.porozumienie dotyczących praktyki x 1.
  3.obowiązek informacyjny RODO x 1
  4.dokumenty merytoryczne opisane w programie praktyki

  5. Wydruk ankiety online

  Link do ankiety: https://forms.wsb.edu.pl/index.php?r=survey/index&sid=682574&lang=pl

dr Ewa Siudyka
e-mail: esiudyka@wsb.edu.pl
tel. (32) 295-93-72

 • EKONOMIA

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
  dr Ewa Siudyka

  esiudyka@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295-93-72    w dniach  i godzinach dyżurów

  Dyżury stacjonarne w lipcu odbędą się 4 lipca i 11 lipca 2024 pokój 212

  Czwartki od 14.00 do 18.00

  UWAGA: Od 18 lipca 2024 r do 05 września 2024 r PRZERWA URLOPOWA

  Dokumenty można zostawić w Dziekanacie

  W celu zachowania bezpieczeństwa w sieci bardzo proszę o kontakt mailowy wyłącznie poprzez  uczelnianą skrzynkę pocztową - @wsb.edu.pl

  AKTUALNOŚCI:

  Przed realizacją praktyki - do podpisu i zatwierdzenia przez pełnomocnika:

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki str. 1 i 2 - x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych - x 1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej - x 2

  Po zrealizowanej praktyce dokumentacja powinna mieć następujące cechy:
  kompletnie, poprawnie i czytelnie wypełniona - posiadająca wszystkie daty, podpisy i pieczątki.

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych x1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej x 1
  4. Dzienniczek praktyki –kompletnie i prawidłowo wypełniony (rozpisane poszczególne dni oraz godziny)
  5. Karta zaliczenia praktyki
  6. Kwestionariusz ankiety
  7. Sprawozdanie z praktyki –wydrukowany kwestionariusz ankiety wypełnionej on-line

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
  dr Ewa Siudyka

  esiudyka@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295-93-72    w dniach  i godzinach dyżurów

  Dyżury stacjonarne w lipcu odbędą się 4 lipca i 11 lipca 2024 pokój 212

  Czwartki od 14.00 do 18.00

  UWAGA: Od 18 lipca 2024 r do 05 września 2024 r PRZERWA URLOPOWA

  Dokumenty można zostawić w Dziekanacie

  W celu zachowania bezpieczeństwa w sieci bardzo proszę o kontakt mailowy wyłącznie poprzez  uczelnianą skrzynkę pocztową - @wsb.edu.pl

  AKTUALNOŚCI:

  Przed realizacją praktyki - do podpisu i zatwierdzenia przez pełnomocnika:

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki str. 1 i 2 - x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych - x 1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej - x 2

  Po zrealizowanej praktyce dokumentacja powinna mieć następujące cechy:
  kompletnie, poprawnie i czytelnie wypełniona - posiadająca wszystkie daty, podpisy i pieczątki.

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych x1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej x 1
  4. Dzienniczek praktyki –kompletnie i prawidłowo wypełniony (rozpisane poszczególne dni oraz godziny)
  5. Karta zaliczenia praktyki
  6. Kwestionariusz ankiety
  7. Sprawozdanie z praktyki –wydrukowany kwestionariusz ankiety wypełnionej on-line

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
  dr Ewa Siudyka

  esiudyka@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295-93-72    w dniach  i godzinach dyżurów

  Dyżury stacjonarne w lipcu odbędą się 4 lipca i 11 lipca 2024 pokój 212

  Czwartki od 14.00 do 18.00

  UWAGA: Od 18 lipca 2024 r do 05 września 2024 r PRZERWA URLOPOWA

  Dokumenty można zostawić w Dziekanacie

  W celu zachowania bezpieczeństwa w sieci bardzo proszę o kontakt mailowy wyłącznie poprzez  uczelnianą skrzynkę pocztową - @wsb.edu.pl

  AKTUALNOŚCI:

  Przed realizacją praktyki - do podpisu i zatwierdzenia przez pełnomocnika:

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki str. 1 i 2 - x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych - x 1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej - x 2

  Po zrealizowanej praktyce dokumentacja powinna mieć następujące cechy:
  kompletnie, poprawnie i czytelnie wypełniona - posiadająca wszystkie daty, podpisy i pieczątki.

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych x1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej x 1
  4. Dzienniczek praktyki –kompletnie i prawidłowo wypełniony (rozpisane poszczególne dni oraz godziny)
  5. Karta zaliczenia praktyki
  6. Kwestionariusz ankiety
  7. Sprawozdanie z praktyki –wydrukowany kwestionariusz ankiety wypełnionej on-line

Martyna Roczkalska
e-mail: martyna.roczkalska@wsb.edu.pl

Dyżury w lipcu:

 

15.07. g.12.00-14.00

20.07 g.12.00-14.00

22.07 g.12.00-14.00

27.07 g.12.00-14.00

dr Marta Skorek
e-mail: mskorek@wsb.edu.pl 

Dyżury:

 3.07  w godzinach 9:00-12:00 

10.07  w godzinach 9:00-12:00 

16.07  w godzinach 9:00-12:00

 22.07 w godzinach 9:00-12:00

 

Olga Stolorz

 

Dyżury w lipcu:

 

15.07 g. 9.30 - 11.30 

17.07 g. 9.30 - 12.00

22.07 g. 9.30 - 12.00

 

mgr Kamil Skubis

 • RATOWNICTWO MEDYCZNE

  TERMIN ZJAZDÓW: KLIKNIJ

  TELEFON KONTAKTOWY:  32-111-01-23

  Adresy dyżurów:

  Dąbrowa Górnicza ul. Cieplaka 1c Sala 328 

  Gliwice ul. Kopalniana 14E Maps google: https://maps.app.goo.gl/nwLpDGbFeCsZKzac7

  Ostatni termin dyżuru 2024 r

  16.07.2024 10:00-10:45

  18.07.2024 9:00-10:00

  24.07.2024 8:30-9:30 GLIWICE

  30.07.2024 19:30-20:30 (możliwość spóźnienia) 

  OD DNIA 20.06.2024r Student po podbicie skierowania na praktykę zawodową przychodzi z zbindowanym dziennikiem praktyk. W którym znajduje się: Wydrukowany dziennik, karta samooceny do każdej praktyki oraz porozumienie w przypadku umów z szpitalami zewnętrznymi. W innym przypadku skierowanie nie będzie podbijane. Dodatkowo skierowanie dla szpitala oraz porozumienie.

  PRZYPOMINAM DO KAŻDEGO DZIENNIKA PRAKTYK MUSI ZOSTAĆ ZAŁĄCZONA KARTA SAMOOCENY

  Spotkania z studentami sprawa praktyk  ZOOM:

  *powyższe terminy mogą ulec zmianie

  Proszę pamiętać przy podbijaniu skierowania (i porozumienia) o odpowiednich dokumentach! (wymienione w części PROCEDURA ODBYCIA PRAKTYKI: od 1.10.2022r) - bez posiadania tych dokumentów skierowanie nie zostanie podbite (skierowania znajdują się w dziennikach praktyk)

  PRAKTYKI ZAWODOWE:

  Wykaz placówek z którymi AWSB posiada umowę

  Informacja dla studentów praktyki zawodowe możemy odbywać na podstawie skierowania bez porozumienia w:

  • Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny w Dąbrowie Górniczej. Telefon kontaktowy: 32-621-20-31
  • Szpital Powiatowy w Czeladzi Czeladź ul. Szpitalna 40 Telefon kontaktowy: 32-265-16-86 KADRY
  • Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. Telefon kontaktowy: 32-609-31-57
  • Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu Telefon kontaktowy: 32-363-60-49
  • Szpital Miejski w Sosnowcu 
  • Wojewódzki szpital w Tychach Megrez sp. z o.o. telefon kontaktowy kadry: 32 325 51 69
  • Szpital Powiatowy w Zawierciu

  Opłaty za praktyki zawode:

  • Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny w Dąbrowie Górniczej opłata 150zł brutto/semestr
  • Szpital Powiatowy w Czeladzi Czeladź ul. Szpitalna 40 opłata: 85zł brutto/semestr (Zgodnie z zawartą umową praktyki wakacyjne studenci odbywają bezpłatnie na wymienionych kierunkach kształcenia. Szpitale mają prawo określić maksymalną liczbę studentów przebywających w danej komórce organizacyjnej w tym samym czasie.)
  • Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. opłata 2,00 netto/godzina (praktyka 50h 123 zł brutto, praktyka 168h 413,28 zł brutto)
  • Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu opłata 2,00 netto/godzina (praktyka 50h 123 zł brutto, praktyka 168h 413,28 zł brutto)
  • Szpital Miejski w Sosnowcu 35zl/osobo/ dzień od 1.06.2022r
  • Wojewódzki szpital w Tychach Megrez sp. z o.o. 65zł brutto/semestr
  • Szpital Powiatowy w Zawierciu opłata 150zł brutto/semestr (Zgodnie z zawartą umową praktyki wakacyjne studenci odbywają bezpłatnie na wymienionych kierunkach kształcenia. Szpitale mają prawo określić maksymalną liczbę studentów przebywających w danej komórce organizacyjnej w tym samym czasie.)
  • Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66 - 3zł+vat/godzinę , 5zł+vat/godzina przy użyciu ochronny barierowej

  • SP ZOZ Szpitalem Wielospecjalistycznym w Jaworznie z siedzibą w Jaworznie 43-600, ul. Chełmońskiego 28 - 40zl/osobo/ dzień

  PLAN PRAKTYK ZAWODOWYCH:

  Grupy rozpoczynające semestrem zimowym:

  Semestr II

  1. Oddział Pediatrii 50h
  2. Oddział Neurologii 50h

  Praktyka wakacyjna

  1. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii 164h
  2. Szpitalny oddział Ratunkowy 168h

  Semestr III

  1. Oddział Chorób wewnętrznych 50h
  2. Oddział Kardiologii 50h

  Semestr IV

  1. Oddział Ortopedyczno – urazowy 50h
  2. Oddział Chirurgii 60h

  Wakacyjne:

  1. Zespół Ratownictwa Medycznego 168h
  2. Obóz sprawnościowy

  Semestr V

  1. Szpitalny Oddział Ratunkowy 100h

  Semestr VI

  1. Zespół Ratownictwa Medycznego 50h

  Grupy rozpoczynające studia od semestru letniego:

  Semestr II

  1. Oddział Pediatrii 50h
  2. Oddział Neurologii 50h

  Semestr III

  1. Oddział Chorób wewnętrznych 50h
  2. Oddział Kardiologii 50h

  Praktyka wakacyjna

  1. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii 164h
  2. Szpitalny oddział Ratunkowy 168h

  Semestr IV

  1. Oddział Ortopedyczno – urazowy 50h
  2. Oddział Chirurgii 60h

  Semestr V

  1. Szpitalny Oddział Ratunkowy 100h

  Wakacyjne:

  1. Zespół Ratownictwa Medycznego 168h
  2. Obóz sprawnościowy

  Semestr VI

  1. Zespół Ratownictwa Medycznego 50h


  PROCEDURA ODBYCIA PRAKTYKI: od 1.10.2022 r. 

  Szpitale z którymi uczelnia posiada umowę o współpracy w zakresie praktyk zawodowych:

  1. Student wnosi opłatę za praktyki zawodowe zgodnie z opłatą wymaganą przez szpital (na indywidualne konto studenta).
  2. Do pełnomocnika praktyk student dostarcza potwierdzenie opłaty praktyk zawodowych w danym szpitalu (dopuszcza się wersję elektroniczną na e-mail) oraz aktualne ubezpieczenie, po przedstawieniu dokumentów pełnomocnik podbija wypełnione skierowanie studenta na praktykę zawodową (2 kopie skierowania).
  3. Z skierowaniem student zgłasza się do szpitala w celu ustalenia terminu odbycia praktyki zawodowej i dostarczenia dokumentacji wymaganej przez szpital.

  Szpitale na podstawie porozumień indywidualnych.

  1. Student zwraca się do dyrektora szpitala z podaniem o wyrażenie zgody na odbycie praktyki zawodowej. (zaleca się przekazania wzoru porozumienia - w przypadku przekazania przez szpital umowy innej niż porozumienie uczelni, konieczne jest wcześniejsze przesłanie wzoru umowy w celu jej zaakceptowania)
  2. Z otrzymaną zgodą oraz wydrukowanymi dokumentami (2x wypełnione skierowanie na praktykę oraz 2x wypełnione porozumienie) oraz aktualne ubezpieczenie, zgłasza się do pełnomocnika praktyk w celu uzyskania podpisów na skierowaniach oraz porozumieniach.
  3. Otrzymane dokumenty student dostarcza do szpitala w którym uzyskał zgodę na odbycie praktyki. 

  Praktyki w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie:

  • Przed rozpoczęciem praktyk należy dostarczyć skierowanie, porozumienie lub umowę, która zostanie podpisana przez Radcę Prawnego Szpitala i Dyrekcję.
  • W dniu praktyk należy stawić się na godzinę 7:00 w pokoju 231 (pawilon D II piętro) z kompletem dokumentów (aktualne ubezpieczenie OC, NNW, zaświadczenie lekarskie, ksero książeczki sanepidowskiej, certyfikat szczepienia COVID-19/zaświadczenie o przeciwwskazaniach do szczepienia).
  • Szkolenia BHP i Epidemiologiczne odbywają się w poniedziałek i czwartek od godziny 7:30.W przypadku stawienia się praktykanta w innym dni niż poniedziałek i czwartek  lub stawienia się w poniedziałek i czwartek po godzinie 7:30 skutkować będzie odesłaniem praktykanta i nie przyjęciem w danym dniu na praktykę.

  ZALICZENIE PRAKTYK ZAWODOWYCH:

  Po odbyciu praktyki dostarczyć:

  • W przypadku praktyk w szpitalach gdzie uczelnia ma podpisaną umowę: wypełniony dziennik praktyk + skierowanie na praktykę zawodową (Każdy dziennik praktyk musi być zbindowany ( skierowanie również)
  • W przypadku praktyk ustalanych indywidualnie, porozumienie + wypełniony dziennik praktyk + skierowanie na praktykę zawodową (Każdy dziennik praktyk musi być zbindowany ( skierowanie oraz porozumienie ( również kopie)
  • Praktyki zawodowej nie można zaliczyć na podstawie zatrudnienia zawodowego

  Uprzejmie informujemy, iż 24 stycznia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.
  Link do rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/157 

  AKTUALNOŚĆ: 
  Osoby zainteresowane zakupem ubezpieczenia - bezpośrednie linki:

  Link ważny do 30.04.2024

  Skorzystanie z zaproponowanej powyżej umowy ubezpieczenia jest indywidualną decyzją studenta, istnieje oczywiście możliwość zawarcia umowy z innym ubezpieczycielem.


  Agencja Ubezpieczeniowo - Finansowa
  Borsiak & Borsiak
  Ubezpieczenia:
  Warta, Generali, Ergo Hestia, Compensa, MTU, YCD,
  PZU, Link4, Allianz, HDI, TUW TUZ, InterRisk, UNIQA/AXA i inne
  41-219 Sosnowiec Środula
  ul. Wita Stwosza 16
  tel. 791-990-339, (32) 294-17-85
  czynna: od pon do pt 10.00-18.00

  mail: multiagencja.sosnowiec@gmail.com

  Zakres ubezpieczenia:

  DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE OC:

  • suma gwarancyjna na jedno zdarzenie 25 000 EUR
  • suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia w trakcie trwania umowy 25 000 EUR
  • UBEZPIECZENIE INTER HIV/WZW2 Badania na obecność wirusów HIV lub WZW 2 000 zł
  • Koszt leków antyretrowirusowych HIV 5 000 zł
  • Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV 20 000 zł
  • Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW 20 000 zł NNW
  • Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu 10 000 zł NNW
  • Świadczenie z tytułu śmierci wskutek NW 5 000 zł

  Narażenia studenta w trakcie studiów:

  W trakcie studiów ww. będzie narażony na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

  1. odczynniki chemiczne, w tym: głównie formaldehyd i rozpuszczalniki organiczne,
  2. czynniki alergizujące (głównie chrom, lateks)
  3. choroby wirusowe (głównie wirusowe zapalenie wątroby typu A),
  4. zakażenia przenoszone drogą krwi ( WZW typu B i C, HIV),
  5. choroby zakaźne i pasożytnicze,
  6. promieniowanie jonizujące (głównie X)
  7. promieniowanie elektromagnetyczne i zagrożenia związane z obsługą komputera,
  8. zagrożenia wynikające ze stałego dużego dopływu informacji,
  9. narażenie na czynniki psychospołeczne

  Dokumenty wymagane, które należy dostarczyć do pełnomocnika ds praktyk zawodowych przed rozpoczęciem praktyki:

  • ubezpieczenie OC i NNW ważne cały rok kalendarzowy (grupowe ub. na AWSB będzie wznawiane w listopadzie - będzie możliwość zapisania się do niego)
  • DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE OC MINIMALNE WYMOGI: 
   • suma gwarancyjna na jedno zdarzenie 25 000 EUR
   • suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia w trakcie trwania umowy 25 000 EUR
  • UBEZPIECZENIE INTER HIV/WZW2 Badania na obecność wirusów HIV lub WZW 2 000 zł
   Koszt leków antyretrowirusowych HIV 5 000 zł
   Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV 20 000 zł
   Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW 20 000 zł NNW
   Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu 10 000 zł NNW
   Świadczenie z tytułu śmierci wskutek NW 5 000 zł
  • badanie na brak nosicielstwa Salmonelli - zaświadczenie od lekarza badania do celów sanitarno-epidemiologicznych (raz na cały tok studiów)
  • szczepienie p/WZW typu b (raz na cały tok studiów)
  • Badanie nosicielstwo HIV, WZW B i C (raz na cały tok studiów)
  • Kserokopię zaświadczenia od lekarza medycyny pracy

  ZAJĘCIA KLINICZNE:

  Student na zajęcia kliniczne musi posiadać:

  • ubranie zmienne
  • obuwie zmienne
  • maseczka
  • indentyfikator (imię, nazwisko, uczelnia)

  Plany zajęć klinicznych w plikach do pobrania.

  UWAGA! Skierowania są w dziennikach praktyk! 

lek. Konrad Kaminiów

Terminy konsultacji:

sobota 8 czerwca - 9:00-12.00

Niedziela 9 czerwca 12:00-17.00

Wtorek 11 czerwca 15:00-17:00

Wtorek 18 czerwca 15:00-17:00

Sobota 29 czerwca 16:00 - 17:00 (ostatni termin czerwiec)

 • KIERUNEK LEKARSKI

  TERMIN ZJAZDÓW: KLIKNIJ

   

  ZAJĘCIA KLINICZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE KIERUNEK LEKARSKI

  • W ramach studiów na kierunku lekarskim student jest zobowiązany do uczestnictwa w praktykach zawodowych w wymiarze 600 godzin oraz w zajęciach klinicznych w wymiarze 2310 godzin realizowanych w wybranych placówkach medycznych.
  • Student jest zobligowany do odbycia praktyk zawodowych w wymiarze 600 godzin/20 tygodni realizowanych w okresie I-V roku studiów.
  • Praktyki zawodowe są realizowane w okresie wakacji. Praktyki zawodowe służą osiągnięciu wybranych efektów uczenia się. Program praktyk zawodowych, formę i terminy ich odbywania oraz sposób weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się ustala uczelnia.
  • Zajęcia z zakresu nauk klinicznych są prowadzone w podmiotach leczniczych, które ze względu na swoją specyfikę oraz liczbę udzielanych przez nie świadczeń zdrowotnych, zapewniają studentom możliwość osiągnięcia efektów uczenia się z zakresu nauk klinicznych.

  Harmonogram praktyk zawodowych kierunek lekarski:

  Rok 1 łącznie 120 godzin/4 tygodnie:

  • Opieka nad chorym – 120 godzin (praktyki pielęgniarskie)

  Rok 2 łącznie 120 godzin/4 tygodnie:

  • Podstawowa opieka zdrowotna (medycyna rodzinna) – 90 godzin
  • Pomoc doraźna – 30 godzin

  Rok 3 łącznie 120 godzin/4 tygodnie:

  • Choroby wewnętrzne – 120 godzin

  Rok 4 łącznie 120 godzin/4 tygodnie:

  • Intensywna terapia – 60 godzin
  • Pediatria – 60 godzin

  Rok 5 łącznie 120 godzin/4 tygodnie:

  • Chirurgia – 60 godzin
  • Ginekologia i położnictwo – 60 godzin

  Wykaz podmiotów z którymi Akademia WSB zawarła umowy na kształcenie praktyczne i praktyki zawodowe dla kierunku lekarskiego:

  • Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o. o. w restrukturyzacji
  • Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
  • Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Czeladzi
  • Szpital Powiatowy w Zawierciu
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
  • Szpital Powiatowy w Chrzanowie
  • SPZOZ Szpital nr 2 w Mysłowicach
  • Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. w Mikołowie
  • Hospicjum Sosnowieckie im. Tomasza Ap. Sosnowiec
  • EMC Silesia sp. z o.o. – NZOZ Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach
  • ZOZ w Oświęcimiu
  • PROMED Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie
  • VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

  Warunkiem przystąpienia przez studenta do zajęć z zakresu praktycznego nauczania klinicznego i praktyk zawodowych jest posiadanie:

  1. ubezpieczenia NNW i OC wraz z profilaktyką poekspozycyjną,
  2. wymaganych szczepień ochronnych zgodnych z aktualnie obowiązującym programem szczepień ochronnych (WZW typ B);
  3. książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych z aktualnym wpisem lekarza o zdolności do zajęć praktycznych lub zaświadczenia lekarza medycyny pracy o zdolności do zajęć.

  PROCEDURA REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH - KIERUNEK LEKARSKI

  Szpitale, z którymi Uczelnia posiada umowę o współpracy w zakresie praktyk zawodowych.

  1. Student wnosi opłatę za praktyki zawodowe zgodnie z opłatą wymaganą przez szpital (na indywidualne konto studenta).

  2. Do Pełnomocnika praktyk student dostarcza potwierdzenie opłaty za praktyki zawodowe w danym szpitalu (dopuszcza się wersję elektroniczną na e-mail) oraz wymagane dokumenty (podane poniżej).

  Dokumenty wymagane, które należy dostarczyć do Pełnomocnika ds. praktyk zawodowych przed rozpoczęciem praktyki:

  • ubezpieczenie OC i NNW, w tym ubezpieczenie w zakresie profilaktyki poekspozycyjnej, ważne cały rok kalendarzowy
  • wynik badania na nosicielstwo Salmonelli (badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych) (raz na cały tok studiów)
  • szczepienie p/WZW typu B (raz na cały tok studiów)
  • kserokopię zaświadczenia od lekarza medycyny pracy

  Po przedstawieniu dokumentów Pełnomocnik podbija wypełnione przez studenta skierowanie na praktykę zawodową (2 egzemplarze skierowania).

  3. Ze skierowaniem student zgłasza się do Szpitala w celu ustalenia terminu odbycia praktyki zawodowej i dostarczenia dokumentacji wymaganej przez szpital.

  Po odbyciu praktyki należy dostarczyć:

  • wypełniony dziennik praktyk z potwierdzeniem odbycia praktyki
  • skierowanie na praktykę zawodową

  Szpitale na podstawie porozumień indywidualnych.

  1. Student zwraca się do Dyrektora szpitala z podaniem o wyrażenie zgody na odbycie praktyki zawodowej (zaleca się przekazanie wzoru porozumienia opracowanego przez AWSB - w przypadku przekazania przez szpital umowy innej niż porozumienie Uczelni, konieczne jest wcześniejsze przesłanie wzoru umowy w celu jej zaakceptowania).

  2. Z otrzymaną na piśmie zgodą Dyrekcji Szpitala oraz wydrukowanymi dokumentami (2x wypełnione – (nie ksero) - skierowanie na praktykę oraz 2x wypełnione porozumienie) i wymagane dokumenty (podane poniżej), Student zgłasza się do Pełnomocnika praktyk w celu uzyskania podpisów na skierowaniach oraz porozumieniach.

  Dokumenty wymagane, które należy dostarczyć do Pełnomocnika ds. praktyk zawodowych przed rozpoczęciem praktyki:

  • ubezpieczenie OC i NNW, w tym ubezpieczenie w zakresie profilaktyki poekspozycyjnej, ważne cały rok kalendarzowy
  • wynik badania na nosicielstwo Salmonelli (badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych) (raz na cały tok studiów)
  • szczepienie p/WZW typu B (raz na cały tok studiów)
  • kserokopię zaświadczenia od lekarza medycyny pracy

  3. Otrzymane dokumenty student dostarcza do Szpitala, w którym Student uzyskał zgodę na odbycie praktyki.

  Po odbyciu praktyki należy dostarczyć:

  • porozumienie
  • wypełniony dziennik praktyk
  • skierowanie na praktykę zawodową

  Szanowni Państwo,

  przekazuję link do zawarcia umowy ubezpieczenia OC, NNW i poekspozycyjnego, koniecznego do odbycia praktyk wakacyjnych.

  LINK