Praktyki studenckie/Internships

 • Administracja

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
  dr Grzegorz Kosiński
  e-mail: grzegorz.kosinski@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295-93-70

  TERMINY DYŻURÓW:

  Uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny pod podany numer wyłącznie w dniach i godzinach dyżurów

  POKÓJ  212
  wtorki od godz.    14:00 do 16:00
  czwartki od godz. 09.00 do 11:00

  UWAGA:

  W celu zachowania bezpieczeństwa w sieci bardzo proszę o kontakt mailowy wyłącznie poprzez  uczelnianą skrzynkę pocztową - @wsb.edu.pl.

  AKTUALNOŚCI:

  Do każdej praktyki należy złożyć komplet dokumentów (nie powinno się łączyć dwóch/trzech praktyk).

  Przed realizacją praktyki - do podpisu i zatwierdzenia przez pełnomocnika:

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki str. 1 i 2 - x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych - x 1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej - x 2

  Po zrealizowanej praktyce dokumentacja powinna mieć następujące cechy:
  kompletnie, poprawnie i czytelnie wypełniona - posiadająca wszystkie daty, podpisy i pieczątki.

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych x1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej x 1
  4. Dzienniczek praktyki –kompletnie i prawidłowo wypełniony (rozpisane poszczególne dni oraz godziny)
  5. Karta zaliczenia praktyki
  6. Kwestionariusz ankiety
  7. Sprawozdanie z praktyki –wydrukowany kwestionariusz ankiety wypełnionej on-line

  Studenci zobowiązani są do pobrania i uzupełniania dokumentów dotyczących praktyk zawodowych:

  ADM. I stopień dla rozpoczynających 01-10-2020 -    I stopień - licencjat

  adm_160_praktyka_zawodowa_mgr -                        II stopień - mgr

   

 • Bezpieczeństwo narodowe

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
  dr Grzegorz Kosiński
  e-mail: grzegorz.kosinski@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295-93-70

  TERMINY DYŻURÓW:

  Uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny pod podany numer wyłącznie w dniach i godzinach dyżurów.

  POKÓJ  212

  wtorki od godz.    14:00 do 16:00
  czwartki od godz. 09.00 do 11:00

  UWAGA:

  W celu zachowania bezpieczeństwa w sieci bardzo proszę o kontakt mailowy wyłącznie poprzez  uczelnianą skrzynkę pocztową - @wsb.edu.pl.

  AKTUALNOŚCI: 

  Do każdej praktyki należy złożyć komplet dokumentów (nie powinno się łączyć dwóch/trzech praktyk).

  Przed realizacją praktyki - do podpisu i zatwierdzenia przez pełnomocnika:

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki str. 1 i 2 - x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych - x 1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej - x 2

  Po zrealizowanej praktyce dokumentacja powinna mieć następujące cechy:
  kompletnie, poprawnie i czytelnie wypełniona - posiadająca wszystkie daty, podpisy i pieczątki.

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych x1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej x 1
  4. Dzienniczek praktyki –kompletnie i prawidłowo wypełniony (rozpisane poszczególne dni oraz godziny)
  5. Karta zaliczenia praktyki
  6. Kwestionariusz ankiety
  7. Sprawozdanie z praktyki –wydrukowany kwestionariusz ankiety wypełnionej on-line

  Studenci zobowiązani są do pobrania i uzupełniania dokumentów dotyczących praktyk zawodowych:

  - 3_bn_i_dla_rozpoczynajacych_01_10_2020 - I stopień - licencjat

  - 5_bn_160_praktyka_mgr_dla_rozpoczynajacych_1_10_2020 - II stopień - mgr

  LEGIA AKADEMICKA

  Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki wprowadzają zmiany w przebiegu programu.

  link z informacjami:

  https://wsb.edu.pl/student/legia-akademicka-szkolenie-wojskowe-dla-studentow/dolacz-do-nas

   

 • Ekonomia

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
  dr Ewa Siudyka

  esiudyka@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295-93-72    w dniach  i godzinach dyżurów

  Dyżury stacjonarne w październiku 2023 r. odbędą się w; 

  czwarteki  od godz. 14.00 do 18.00

  W celu zachowania bezpieczeństwa w sieci bardzo proszę o kontakt mailowy wyłącznie poprzez  uczelnianą skrzynkę pocztową - @wsb.edu.pl

  AKTUALNOŚCI:

  Do każdej praktyki należy złożyć komplet dokumentów (nie powinno się łączyć dwóch/trzech praktyk).

  Przed realizacją praktyki - zatwierdzenia przez pełnomocnika:(można czytelne PDF wysłać mailowo)

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki str. 1 i 2 - x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych - x 1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej - x 2

  Po zrealizowanej praktyce dokumentacja powinna mieć następujące cechy:
  kompletnie, poprawnie i czytelnie wypełniona - posiadająca wszystkie daty, podpisy i pieczątki.

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych x1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej x 1
  4. Dzienniczek praktyki –kompletnie i prawidłowo wypełniony 
  5. Karta zaliczenia praktyki
  6. Kwestionariusz ankiety
  7. Sprawozdanie z praktyki –wydrukowany kwestionariusz ankiety wypełnionej on-line

  Studenci zobowiązani są do pobrania i uzupełniania dokumentów dotyczących praktyk zawodowych.

 • Filologia angielska

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
  dr n. zdr. Tomasz Grad
  e-mail: tgrad@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295 93 70

  Ogłoszenie

  Istnieje możliwość odbycia praktyki w Szkole Językowej ( filie w  Orzeszu oraz Czerionce-Leszczyny). Zainteresowani studenci proszeni są o kontakt mailowy lub osobisty ze mną.

  TERMINY DYŻURÓW: 

  Dyżury stacjonarne (pok. 212):

  Październik 2023

  03.10.2023 - wtorek godz. 14.30 - 16.00

  05.10.2023 – czwartek godz.14.30 - 16.00

  07.10.2023 – sobota godz. 08.00 – 09.30

  10.10.2023 – wtorek, godz. 14.30 - 16.00

  12.10.2023 – czwartek, godz. 14.30 - 16.00

  17.10.2023 – wtorek, godz. 14.30 - 16.00

  19.10.2023 – czwartek, godz. 14.30 - 16.00

  24.10.2023 – wtorek, godz. 14.30 - 16.00

  26.10.2023 – czwartek, godz. 14.30 - 16.00

  31.10.2023 – wtorek, godz. 14.30 - 16.00

   

  AKTUALNOŚĆ: 

  WażneII w związku z pojawiającymi się wątpliwościami związanymi z procedurą składania dokumentów do zaliczenia praktyki, uprzejmie wyjaśniam, że bez względu na formę realizacji praktyki, wszystkich studentów obowiązuje ta sama, kompletna dokumentacja, tj: formularz zgłoszenia, porozumienie, obowiązek RODO, dzienniczek, karta oceny, sprawozdanie, opinia opiekuna, ankieta dla opiekuna, wydruk ankiety online, ( dla studentów pracujących + zaświadczenie o zatrudnieniu zał. 8).

  Dokumenty składamy wyłącznie w formie papierowej - osobiście, pocztą lub do skrzynki podawczej. 

  Ważne aby składający dokumenty z realizacji praktyki zrobił sobie z nich kopię oraz załączył potwierdzenie ich złożenia. Potwierdzenie podpisuje pełnomocnik po odebraniu dokumentów. W przypadku dokumentacji skadanej pocztą lub w skrzynce podawczej, potwierdzeniem jest otrzymany maila od pelnomocnika.

  W związku z niedawnymi pracami informatycznymi, zmianie uległ adres do badania. Podaję nowe linki na wypadek, gdybyście Państwo już wcześniej ich nie otrzymali.

  Wymiar godzin praktyk:
  studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020:

  • studia I st – 480h – 3x160h
  • studia II st – 80 h – 2x40h

  studenci, którzy rozpoczęli studia w roku  akademickim 2019/2020;

  • studia I st- 960 h – 3x320 h (6miesiecy praktyk)
  • studia II st – 80 h – 2x40h
  • studia JM – 240 h (30+50+160h)

  studenci, którzy rozpoczęli studia w roku  akademickim 2020/2021;

  • studia I st- 960 h – 3x320 h (6miesiecy praktyk) (w tym 150h zgodnych ze standardem kształcenia nauczycieli res i wwr)
  • studia II st – res/prew – 480h (3miesiące praktyk) (3x160h, w tym 10h obejmuje przygotowanie dokumentacji związanej z praktykami, realna ilość godzin praktyk =150h, tj 3x150h); ewka – 80h (2x40h)
  • studia JM – 240 h (30+50+160h)
  • Przed rozpoczęciem praktyki należy złożyć do podpisu i akceptacji pełnomocnika, następujące dokumenty:

   1.formularz zgłoszeniowy praktyki x 2 
   2. dwa egzemplarze porozumień dotyczących praktyki  w celu akceptacji i podpisania przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich.
   3. obowiązek informacyjny RODO

   Oba komplety dokumentów po podpisaniu są zwracane studentowi. Jeden należy zostawić u pracodawcy a drugi zatrzymać u siebie i ponownie złożyć do zaliczenia.
  • Po zakończonej praktyce należy złożyć do zaliczenia:
   1.formularz zgłoszeniowy praktyki x 1 
   2.porozumienie dotyczących praktyki x 1.
   3.obowiązek informacyjny RODO x 1
   4.dokumenty merytoryczne opisane w programie praktyki

  • * Studenci, którzy chcą realizować praktykę w miejscu swojej aktualnie wykonywanej pracy, zgodnej z kierunkiem kształcenia, składają kompletną dokumentację , taką jak dla praktyki realizowanej w pełnej formie, wg. opisu powyżej, po uzyskaniu wcześniejszej zgody pełnomocnika.
 • Finanse i Rachunkowość

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
  dr Ewa Siudyka

  e-mail: esiudyka@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295-93-72  w dniach i godzinach dyżurów

  Dyżury stacjonarne w październiku 2023 r odbędą się w: 

  czwarteki  od godz. 14.00 do 18.00


  W celu zachowania bezpieczeństwa w sieci bardzo proszę o kontakt mailowy wyłącznie poprzez  uczelnianą skrzynkę pocztową - @wsb.edu.pl


  AKTUALNOŚCI:

  Do każdej praktyki należy złożyć komplet dokumentów (nie powinno się łączyć dwóch/trzech praktyk).

  Przed realizacją praktyki - zatwierdzenia przez pełnomocnika:(można czytelne PDF wysłać mailowo celem akceptacji)

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki str. 1 i 2 - x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych - x 1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej - x 2

  Po zrealizowanej praktyce dokumentacja powinna mieć następujące cechy:
  kompletnie, poprawnie i czytelnie wypełniona - posiadająca wszystkie daty, podpisy i pieczątki.

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych x1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej x 1
  4. Dzienniczek praktyki –kompletnie i prawidłowo wypełniony 
  5. Karta zaliczenia praktyki
  6. Kwestionariusz ankiety
  7. Sprawozdanie z praktyki –wydrukowany kwestionariusz ankiety wypełnionej on-line

  Studenci zobowiązani są do pobrania i uzupełniania dokumentów dotyczących praktyk zawodowych.

 • Informatyka

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
  dr Ewa Siudyka
  e-mail: esiudyka@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295-93-72 w dniach i godzinach dyżurów chwilowe awarie

  Dyżury stacjonarne w październiku odbędą się w:

  czwartki od godz. 14.00 do 18.00


  W celu zachowania bezpieczeństwa w sieci bardzo proszę o kontakt mailowy wyłącznie poprzez  uczelnianą skrzynkę pocztową - @wsb.edu.pl

  AKTUALNOŚCI:

  Do każdej praktyki należy złożyć komplet dokumentów (nie powinno się łączyć dwóch/trzech praktyk).

  Przed realizacją praktyki - zatwierdzenia przez pełnomocnika:(można czytelne PDF wysłać mailowo celem akceptacji)

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki str. 1 i 2 - x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych - x 1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej - x 2

  Po zrealizowanej praktyce dokumentacja powinna mieć następujące cechy:
  kompletnie, poprawnie i czytelnie wypełniona - posiadająca wszystkie daty, podpisy i pieczątki.

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych x1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej x 1
  4. Dzienniczek praktyki –kompletnie i prawidłowo wypełniony 
  5. Karta zaliczenia praktyki
  6. Kwestionariusz ankiety
  7. Sprawozdanie z praktyki –wydrukowany kwestionariusz ankiety wypełnionej on-line

  Studenci zobowiązani są do pobrania i uzupełniania dokumentów dotyczących praktyk zawodowych.

 • Logistyka

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
  dr Ewa Siudyka
  e-mail: esiudyka@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295-93-72 w dniach i godzinach dyżurów

  Dyżury stacjonarne w październiku odbędą się w:  

  czwartki  od godz. 14.00 do 18.00

  W celu zachowania bezpieczeństwa w sieci bardzo proszę o kontakt mailowy wyłącznie poprzez  uczelnianą skrzynkę pocztową - @wsb.edu.pl

  AKTUALNOŚCI:

  Do każdej praktyki należy złożyć komplet dokumentów (nie powinno się łączyć dwóch/trzech praktyk).

  Przed realizacją praktyki - zatwierdzenia przez pełnomocnika:(można czytelne PDF wysłać mailowo)

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki str. 1 i 2 - x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych - x 1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej - x 2

  Po zrealizowanej praktyce dokumentacja powinna mieć następujące cechy:
  kompletnie, poprawnie i czytelnie wypełniona - posiadająca wszystkie daty, podpisy i pieczątki.

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych x1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej x 1
  4. Dzienniczek praktyki –kompletnie i prawidłowo wypełniony 
  5. Karta zaliczenia praktyki
  6. Kwestionariusz ankiety
  7. Sprawozdanie z praktyki –wydrukowany kwestionariusz ankiety wypełnionej on-line

  Studenci zobowiązani są do pobrania i uzupełniania dokumentów dotyczących praktyk zawodowych.

   

 • Stosunki Międzynarodowe

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 

  tel. (32) 295-93-72

  TERMINY DYŻURÓW:

  Dyżury stacjonarne w lipcu odbędą się w środy 5 i 12 lipca, oraz w czwartki 6 i 13 lipca 2023 pokój 209

  środa   od godz.    10:00 do 13:00
  czwartki od godz.     13.00 do 18:00

  Od 14 lipca do 5 września 2023 r przebywam na urlopie.

  W celu podpisania porozumień proszę kontaktować się z Pełnomocnikami innych kierunków w dniach i godzinach dyżurów.

  AKTUALNOŚCI:

  W związku z aktualną sytuacją, która wpływa na przebieg, organizację oraz formę Państwa studiów oraz w uzgodnieniu z władzami uczelni, informuję o zmianach w  zasadach realizacji praktyk:
  a) Praktyki już rozpoczęte ale nie zakończone, mogą być realizowane w przedłużonym terminie aż do końca września 2020 roku bez konsekwencji formalnych i finansowych dla odbywających praktyki;
  b) Praktyki nie rozpoczęte można przenieść na kolejny semestr również bez konsekwencji formalnych i finansowych dla odbywających praktyki;
  c) W przypadku studentów ostatnich semestrów istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji praktyk do końca września bez konsekwencji formalnych i finansowych (naliczania opłat czesnego za miesiąc lipiec- wrzesień) o ile zostanie spełniony warunek –wszystkie wymagane zaliczenia oraz praca  dyplomowa zostaną złożone do 20 czerwca 2020;
  d) Dopuszcza się również możliwość realizacji całej praktyki lub jej części w formie on-line, za zgodą pracodawcy, wyrażoną na piśmie i określającą warunki oraz zasady  i sposób dokumentowania jej realizacji. Taka zgoda wraz z odpowiednimi adnotacjami w dzienniczku praktyk , będzie stanowić podstawę zaliczenia.

  Uprzejmie informuję, iż - podejmując działania zapobiegawcze rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV2 - Rektor Akademii WSB zdecydowała o zawieszeniu zajęć odbywających się w formie zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i studentów we wszystkich wydziałach i jednostkach dydaktycznych AWSB. Z uwagi na sytuację zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelni, informuję, że zawieszeniu ulegają również w tym okresie dyżury ws. praktyk. Wszelkie zapytania, wnioski o zaliczenie praktyk można przesyłać w formie elektronicznej (scan lub zdjęcie) na adres jjozefowska@wsb.edu.pl

 • Ratownictwo Medyczne

  Pełnomocnik: mgr inż. Jagoda Skubis (do 30.09.2023) / mgr Kamil Skubis (od 1.09.2023)
  e-mail: jskubis@wsb.edu.pl / kskubis@wsb.edu.pl

  Sala : 212

  Pełnomocnicy:

  mgr inż. Jagoda Skubis ( Podbijanie skierowań na wszystkich kierunkach medycznych, Pełnomocnik na kierunku Ratownictwo Medyczne)

  mgr Kamil Skubis ( Podbijanie skierowań na wszystkich kierunkach medycznych, Pełnomocnik na kierunku Ratownictwo Medyczne)

  mgr Aneta Trzcińska ( Podbijanie skierowań na wszystkich kierunkach medycznych, Pełnomocnik na kierunku Pielęgniarstwa)

  dr Marta Skorek  ( Podbijanie skierowań na wszystkich kierunkach medycznych, Pełnomocnik na kierunku Kosmetologii)

   

  TERMINY DYŻURÓW UCZELNIA - mgr inż. Jagoda Skubis:

  Wrzesień 2023
  04.09 18:45-19:45
  06.09 18:45-19:45
  10.09 9:00-10:00
  13.09 19:15-20:00
  17.09 10:00-11:00
  20.09 18:45-19:30
  27.09 18:45-19:30
  30.09 13:00-13:45 zmiana godzin

  powyższe terminy mogą ulec zmianie - na drugą część miesiąca terminy pojawią się niebawem

  Proszę pamiętać przy podbijaniu skierowania (i porozumienia) o odpowiednich dokumentach! (wymienione w części PROCEDURA ODBYCIA PRAKTYKI: od 1.10.2022r) - bez posiadania tych dokumentów skierowanie nie zostanie podbite (skierowania znajdują się w dziennikach praktyk)

  W PLIKACH DO POBRANIA PLAN ZAJĘĆ KLINICZNYCH NA SEMESTR LETNI 2022/2023

  PRAKTYKI ZAWODOWE:

  Wykaz placówek z którymi AWSB posiada umowę:

  Informacja dla studentów praktyki zawodowe możemy odbywać na podstawie skierowania bez porozumienia w:
  - Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny w Dąbrowie Górniczej. Telefon kontaktowy: 32-621-20-31
  - Szpital Powiatowy w Czeladzi Czeladź ul. Szpitalna 40 Telefon kontaktowy: 32-265-16-86 KADRY
  - Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. Telefon kontaktowy: 32-609-31-57
  - Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu Telefon kontaktowy: 32-363-60-49
  - Szpital Miejski w Sosnowcu 
  - Wojewódzki szpital w Tychach Megrez sp. z o.o. telefon kontaktowy kadry: 32 325 51 69
  - Szpital Powiatowy w Zawierciu
  - Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II - konieczne jest złożenie podania do szpitala o przyjęcie na praktyki, obowiązuje inny wzór skierowania!

  Opłaty za praktyki zawode:
  - Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny w Dąbrowie Górniczej opłata 150zł brutto/semestr
  - Szpital Powiatowy w Czeladzi Czeladź ul. Szpitalna 40 opłata: 85zł brutto/semestr 
  - Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. opłata 2,00 netto/godzina (praktyka 50h 123 zł brutto, praktyka 168h 413,28 zł brutto)
  - Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu opłata 2,00 netto/godzina (praktyka 50h 123 zł brutto, praktyka 168h 413,28 zł brutto)
  - Szpital Miejski w Sosnowcu 85zł brutto/semestr
  - Wojewódzki szpital w Tychach Megrez sp. z o.o. 65zł brutto/semestr
  - Szpital Powiatowy w Zawierciu opłata 150zł brutto/semestr
  - Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II - 50 zł brutto/1 tydzień praktyk

  PLAN PRAKTYK ZAWODOWYCH:

  Grupy rozpoczynające semestrem zimowym:

  Semestr II
  1. Oddział Pediatrii 50h
  2. Oddział Neurologii 50h

  Praktyka wakacyjna
  1. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii 164h
  2. Szpitalny oddział Ratunkowy 168h

  Semestr III
  1. Oddział Chorób wewnętrznych 50h
  2. Oddział Kardiologii 50h

  Semestr IV
  1. Oddział Ortopedyczno – urazowy 50h
  2. Oddział Chirurgii 60h

  Wakacyjne:
  1. Zespół Ratownictwa Medycznego 168h
  2. Obóz sprawnościowy

  Semestr V
  1. Szpitalny Oddział Ratunkowy 100h

  Semestr VI
  1. Zespół Ratownictwa Medycznego 50h

  Grupy rozpoczynające studia od semestru letniego:

  Semestr II
  1. Oddział Pediatrii 50h
  2. Oddział Neurologii 50h

  Semestr III
  1. Oddział Chorób wewnętrznych 50h
  2. Oddział Kardiologii 50h

  Praktyka wakacyjna
  1. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii 164h
  2. Szpitalny oddział Ratunkowy 168h

  Semestr IV
  1. Oddział Ortopedyczno – urazowy 50h
  2. Oddział Chirurgii 60h

  Semestr V
  1. Szpitalny Oddział Ratunkowy 100h

  Wakacyjne:
  1. Zespół Ratownictwa Medycznego 168h
  2. Obóz sprawnościowy

  Semestr VI
  Zespół Ratownictwa Medycznego 50h

  PROCEDURA ODBYCIA PRAKTYKI: od 1.10.2022r

  Szpitale z którymi uczelnia posiada umowę o współpracy w zakresie praktyk zawodowych:
  1.Student wnosi opłatę za praktyki zawodowe zgodnie z opłatą wymaganą przez szpital (na indywidualne konto studenta).
  2.Do pełnomocnika praktyk student dostarcza potwierdzenie opłaty praktyk zawodowych w danym szpitalu (dopuszcza się wersję elektroniczną na e-mail) oraz aktualne ubezpieczenie, po przedstawieniu dokumentów pełnomocnik podbija wypełnione skierowanie studenta na praktykę zawodową (2 kopie skierowania).
  3. Z skierowaniem student zgłasza się do szpitala w celu ustalenia terminu odbycia praktyki zawodowej i dostarczenia dokumentacji wymaganej przez szpital.

  Szpitale na podstawie porozumień indywidualnych.
  1. Student zwraca się do dyrektora szpitala z podaniem o wyrażenie zgody na odbycie praktyki zawodowej. (zaleca się przekazania wzoru porozumienia - w przypadku przekazania przez szpital umowy innej niż porozumienie uczelni, konieczne jest wcześniejsze przesłanie wzoru umowy w celu jej zaakceptowania)
  2. Z otrzymaną zgodą oraz wydrukowanymi dokumentami (2x wypełnione skierowanie na praktykę oraz 2x wypełnione porozumienie) oraz aktualne ubezpieczenie, zgłasza się do pełnomocnika praktyk w celu uzyskania podpisów na skierowaniach oraz porozumieniach.
  3. Otrzymane dokumenty student dostarcza do szpitala w którym uzyskał zgodę na odbycie praktyki. 

  Praktyki w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie:
  Przed rozpoczęciem praktyk należy dostarczyć skierowanie, porozumienie lub umowę, która zostanie podpisana przez Radcę Prawnego Szpitala i Dyrekcję.
  W dniu praktyk należy stawić się na godzinę 7:00 w pokoju 231 (pawilon D II piętro) z kompletem dokumentów (aktualne ubezpieczenie OC, NNW, zaświadczenie lekarskie, ksero książeczki sanepidowskiej, certyfikat szczepienia COVID-19/zaświadczenie o przeciwwskazaniach do szczepienia).
  Szkolenia BHP i Epidemiologiczne odbywają się w poniedziałek i czwartek od godziny 7:30.W przypadku stawienia się praktykanta w innym dni niż poniedziałek i czwartek  lub stawienia się w poniedziałek i czwartek po godzinie 7:30 skutkować będzie odesłaniem praktykanta i nie przyjęciem w danym dniu na praktykę.

   

  ZALICZENIE PRAKTYK ZAWODOWYCH:
  Po odbyciu praktyki dostarczyć:
  - W przypadku praktyk w szpitalach gdzie uczelnia ma podpisaną umowę: wypełniony dziennik praktyk + skierowanie na praktykę zawodową (Każdy dziennik praktyk musi być zbindowany ( skierowanie również)
  - W przypadku praktyk ustalanych indywidualnie, porozumienie + wypełniony dziennik praktyk + skierowanie na praktykę zawodową (Każdy dziennik praktyk musi być zbindowany ( skierowanie oraz porozumienie ( również kopie)
  - Praktyki zawodowej nie można zaliczyć na podstawie zatrudnienia zawodowego

  - Uprzejmie informujemy, iż 24 stycznia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.
  Link do rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/157 

  AKTUALNOŚĆ: 
  Osoby zainteresowane zakupem ubezpieczenia - bezpośrednie linki:

  Link do OC i NNW studentów kierunków MEDYCZNYCH Akademii WSB 2023
   https://inter-direct.pl/ubezpieczenie_studenta?course=8211df93e7cc3ed8fa7b75b93d354acf 
   
  2/ Link do polisy dla WSZYSTKICH studentów Akademii WSB tylko NNW
   https://inter-direct.pl/ubezpieczenie_studenta?course=dc0919dcb153af630f15ce15067f6359

  Skorzystanie z zaproponowanej powyżej umowy ubezpieczenia jest indywidualną decyzją studenta, istnieje oczywiście możliwość zawarcia umowy z innym ubezpieczycielem.
  Agencja Ubezpieczeniowo - Finansowa
  Borsiak & Borsiak
  Ubezpieczenia:
  Warta, Generali, Ergo Hestia, Compensa, MTU, YCD,
  PZU, Link4, Allianz, HDI, TUW TUZ, InterRisk, UNIQA/AXA i inne
  41-219 Sosnowiec Środula
  ul. Wita Stwosza 16
  tel. 791-990-339, (32) 294-17-85
  czynna: od pon do pt 10.00-18.00

  mail: multiagencja.sosnowiec@gmail.com

  Zakres ubezpieczenia:

  DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE OC:

  • suma gwarancyjna na jedno zdarzenie 25 000 EUR
  • suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia w trakcie trwania umowy 25 000 EUR
  • UBEZPIECZENIE INTER HIV/WZW2 Badania na obecność wirusów HIV lub WZW 2 000 zł
  • Koszt leków antyretrowirusowych HIV 5 000 zł
  • Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV 20 000 zł
  • Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW 20 000 zł NNW
  • Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu 10 000 zł NNW
  • Świadczenie z tytułu śmierci wskutek NW 5 000 zł

  Narażenia studenta w trakcie studiów:

  W trakcie studiów ww. będzie narażony na działanie następujących czynników szkodliwych,
  uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki
  zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych:
  1. odczynniki chemiczne, w tym: głównie formaldehyd i rozpuszczalniki organiczne,
  2. czynniki alergizujące (głównie chrom, lateks)
  3. choroby wirusowe (głównie wirusowe zapalenie wątroby typu A),
  4. zakażenia przenoszone drogą krwi ( WZW typu B i C, HIV),
  5. choroby zakaźne i pasożytnicze,
  6. promieniowanie jonizujące (głównie X)
  7. promieniowanie elektromagnetyczne i zagrożenia związane z obsługą komputera,
  8. zagrożenia wynikające ze stałego dużego dopływu informacji,
  9. narażenie na czynniki psychospołeczne

  Dokumenty wymagane, które należy dostarczyć do pełnomocnika ds praktyk zawodowych przed rozpoczęciem praktyki:

  • ubezpieczenie OC i NNW ważne cały rok kalendarzowy (grupowe ub. na AWSB będzie wznawiane w listopadzie - będzie możliwość zapisania się do niego)

   DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE OC MINIMALNE WYMOGI: 
   suma gwarancyjna na jedno zdarzenie 25 000 EUR
   suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia w trakcie trwania umowy 25 000 EUR
   UBEZPIECZENIE INTER HIV/WZW2 Badania na obecność wirusów HIV lub WZW 2 000 zł
   Koszt leków antyretrowirusowych HIV 5 000 zł
   Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV 20 000 zł
   Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW 20 000 zł NNW
   Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu 10 000 zł NNW
   Świadczenie z tytułu śmierci wskutek NW 5 000 zł

  • badanie na brak nosicielstwa Salmonelli (badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych) (raz na cały tok studiów)
  • szczepienie p/WZW typu b (raz na cały tok studiów)
  • Badanie nosicielstwo HIV, WZW B i C (raz na cały tok studiów)
  • Kserokopię zaświadczenia od lekarza medycyny pracy

  ZAJĘCIA KLINICZNE:

  Student na zajęcia kliniczne musi posiadać:

  -ubranie zmienne
  -obuwie zmienne
  -maseczka
  -identyfikator (imię, nazwisko, uczelnia)


  Plany zajęć klinicznych w plikach do pobrania.

   

  UWAGA! Skierowania są w dziennikach praktyk! 

  Na każdy semestr obowiązuje jeden dziennik, w którym są wszystkie praktyki!

 • Pielęgniarstwo

  PEŁNOMOCNIK: mgr piel. ANETA TRZCIŃSKA

  e-mail: aneta.trzcinska@wsb.edu.pl

  tel. 601 422 918

  Dyżury:

  • online, telefoniczne, 
  • stacjonarne: 232, 323, 212 - wg harmonogramu (Godziny i dni mogą ulec zmianie, o czym zostaną Państwo wcześniej poinformowani).

  POZOSTALI PEŁNOMOCNICY
  mgr inż. Jagoda Skubis
  Ratownictwo medyczne

  Podbijanie skierowań na wszystkich kierunkach medycznych.*

  • mgr Monika Andrysiewicz - Fizjoterapia
  • dr Marta Skorek - Kosmetologia

  * Rozliczenie praktyk zawodowych – WYŁĄCZNIE u pełnomocnika danego kierunku.

  PLAN PRAKTYK ZAWODOWYCH:

  Pierwsze praktyki zawodowe (po 2 semestrze) mogą być realizowane dopiero po zakończeniu przedmiotu: podstawy pielęgniarstwa. W kolejnych semestrach praktyki zawodowe mogą być realizowane po zakończeniu poszczególnych przedmiotów, np. zakończenie POZ uprawnia do realizowania praktyk zawodowych z POZ, zakończenie zajęć z pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego uprawnia do realizowania praktyk zawodowych z pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego – jest to warunek konieczny. Praktyka zawodowa POZ musi odbywać się w podstawowej opiece zdrowotnej (przychodnia lekarza rodzinnego, a nie przychodnie specjalistyczne).

  SEMESTR 

  PRZEDMIOT WYMIAR GODZIN MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYK WARUNKI

  PO SEMESTRZE 2

  Łącznie:

  120h

  12 dni x10h

  (7:00-14:30) wyłącznie w dni robocze

  Podstawy pielęgniarstwa 120 h Oddział chorób wewnętrznych (interna), chirurgia ogólna, neurologia. Praktyka nie może odbywać się w oddziałach specjalistycznych/ zabiegowych. Zakończony i zaliczony na pozytywną ocenę przedmiot: podstawy pielęgniarstwa.

   

  SEMESTR 3        

  Łącznie:

  240h

  24 dni x 10h

  (7:00-14:30) wyłącznie w dni robocze

  Podstawowa Opieka Zdrowotna I 80h POZ – przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny). Praktyka nie może odbywać się w przychodniach/poradniach specjalistycznych. Zakończony i zaliczony na pozytywną ocenę przedmiot: POZ (1, 2, 3 sem).

   

  Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne I 80h Oddział chorób wewnętrznych (interna), może być z pododdziałem np.diabetologicznym, kardiologicznym. Zakończony i zaliczony na pozytywną ocenę przedmiot: choroby wewnętrzne
  i pielęgniarstwo internistyczne (3 sem).

   

  Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 80h Oddział geriatrii. Zakończony i zaliczony na pozytywną ocenę przedmiot: geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne.

   

  SEMESTR 4

   

         

  Łącznie:

  240h

  24 dni x 10h

  (7:00–14:30) wyłącznie w dni robocze

   

  Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne II 80h Oddział chorób wewnętrznych (interna), może być z pododdziałem np.diabetologicznym, kardiologicznym. Zakończony i zaliczony na pozytywną ocenę przedmiot: choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne (4 sem).

   

   

  Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne I 120h Oddział pediatryczny. Zakończony i zaliczony na pozytywną ocenę przedmiot: pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne (4 sem).

   

  Pielęgniarstwo opieki długoterminowej 40h Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy, zakład opieki długoterminowej Zakończony i zaliczony na pozytywną ocenę przedmiot: pielęgniarstwo opieki długoterminowej.

   

  SEMESTR 5        

  Łącznie:

  280h

  28 dni x 10h (7:00 – 14:30) wyłącznie w dni robocze

  Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne II 40h Oddział pediatryczny. Zakończony i zaliczony na pozytywną ocenę przedmiot: pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne.

   

  Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne I 80h Oddział chirurgii ogólnej. Zakończony i zaliczony na pozytywną ocenę przedmiot: chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne (5 sem).
    Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 80h Oddział psychiatrii. Zakończony i zaliczony na pozytywną ocenę przedmiot: psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne.
    Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia 80h Oddział anestezjologii, Oddział Intensywnej Opieki Medycznej, Oddział Intensywnej Terapii. Zakończony i zaliczony na pozytywną ocenę przedmiot: anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia.
  SEMESTR 6        

   

  Łącznie:

  320h

  32 dni x 10h

  (7:00 – 14:30) wyłącznie w dni robocze

  Podstawowa opieka zdrowotna II 80h POZ – przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny). Praktyka nie może odbywać się w przychodniach/poradniach specjalistycznych. Zakończony i zaliczony na pozytywną ocenę przedmiot: POZ
    Chirurgia
  i pielęgniarstwo chirurgiczne II
  80h Oddział chirurgii. Zakończony i zaliczony na pozytywną ocenę przedmiot: chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne.
    Położnictwo, ginekologia
  i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne.
  40h Oddziały: ginekologia, położnictwo. Zakończony i zaliczony na pozytywną ocenę przedmiot: położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo – ginekologiczne.
    Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne 80h Oddział neurologii, oddział udarowy. Zakończony i zaliczony na pozytywną ocenę przedmiot: Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne.
    Opieka paliatywna 40h Oddział opieki paliatywnej, hospicjum. Zakończony i zaliczony na pozytywną ocenę przedmiot: opieka paliatywna.

   

   

  PRAKTYKI ZAWODOWE - wykaz placówek z którymi AWSB posiada umowę:

  PLACÓWKA ODDZIAŁY OPŁATY

  Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny w Dąbrowie Górniczej

  Oddział Pediatryczno – Alergologiczny, Oddział Neurologiczny/Udarowy, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 150zł brutto/semestr

  Szpital Powiatowy w Czeladzi

  Oddział dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Oddział Dziecięcy, Oddział Neurologiczny, Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Oddział Ginekologiczno – Położniczy, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 85zł brutto/semestr
  Szpital Miejski w Sosnowcu Oddział Psychiatryczny, Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, Dzienny Oddział Psychiatryczny, Oddział neurologii z Pododdziałem udarowym, Oddział Chorób Wewnętrznych z Geriatrią, Oddział Anestezjologii, Oddział Noworodkowy i Wcześniaków, Oddział Geriatrii i Diabetologii. 85zł brutto/semestr

  Wojewódzki Szpital w Tychach Megrez sp. z o.o.

  Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym, Oddział Geriatryczny, Oddział Neurologiczny, Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Oddział Ginekologiczno – Położniczy 65zł brutto/semestr

  Szpital Powiatowy

  w Zawierciu

  Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział położniczo -ginekologiczny, Oddział Medycyny Paliatywnej, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym, Oddział Dziecięcy, Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym. 150zł brutto/semestr

  Szpital Wojewódzki w Bielsku – Białej

  Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Oddział Gastroeneterologiczny i Chorób Wewnętrznych, Ginekologiczno – Położniczy, Oddział Noworodkowy, Oddział Patologii Noworodka, Oddział Neurologiczny  

  Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich

  Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Oddział Ginekologiczno – Położniczy. 16zł brutto/osobę/dzień
  Szpital Powiatowy w Chrzanowie Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Oddział Chirurgii, Oddział Neurologii, Oddział Kardiologii, Oddział Rehabilitacji Ogólnej.  

  Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach

  Oddziały Geriatryczne.  

  Zespół Opieki Zdrowotnej w

  Oświęcimiu, ul.Wysokie Brzegi 4

  Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Ginekologiczno – Położniczy, Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Chirurgii Dziecięcej, Oddział Noworodkowy, Oddział Neurologiczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Psychosomatyki i Psychiatrii.  

  Wojewódzki Szpital

  Specjalistyczny im. Św. Barbary
  w Sosnowcu

  Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Neurologii.  

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 2 im.Tadeusza Boczonia Mysłowice

  Oddział Wewnętrzny, Oddział Chirurgii Ogólnej.  

  Centrum Pediatrii im.Jana Pawła II w Sosnowcu

  Oddział Psychiatrii Dziecięcej, Oddział Chirurgii Dziecięcej, POZ.  

  Powiatowy Publiczny Zakład

  Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
  i Wodzisławiu Śląskim

  Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Neurologiczny, Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Neurologiczny, Oddział Pediatryczny, Oddział Ginekologiczno – Położniczy.  

  Samodzielny Publiczny Zakład lecznictwa Ambulatoryjnego „Moja Przychodnia”, Katowice ul. PCK1

  POZ  

   

  PROCEDURA REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH

  Szpitale z którymi uczelnia posiada umowę o współpracy w zakresie praktyk zawodowych.

  Szpitale na podstawie porozumień indywidualnych.

  1.Student wnosi opłatę za praktyki zawodowe zgodnie z opłatą wymaganą przez szpital (na indywidualne konto studenta).

  2.Do pełnomocnika praktyk student dostarcza potwierdzenie opłaty praktyk zawodowych w danym szpitalu (dopuszcza się wersję elektroniczną na e-mail) oraz wymagane dokumenty, po przedstawieniu dokumentów pełnomocnik podbija wypełnione skierowanie studenta na praktykę zawodową (2 kopie skierowania).

  3. Ze skierowaniem student zgłasza się do szpitala w celu ustalenia terminu odbycia praktyki zawodowej i dostarczenia dokumentacji wymaganej przez szpital.

  1. Student zwraca się do dyrektora szpitala z podaniem o wyrażenie zgody na odbycie praktyki zawodowej. (zaleca się przekazania wzoru porozumienia - w przypadku przekazania przez szpital umowy innej niż porozumienie uczelni, konieczne jest wcześniejsze przesłanie wzoru umowy w celu jej zaakceptowania)

  2. Z otrzymaną zgodą oraz wydrukowanymi dokumentami (2x wypełnione (nie ksero) skierowanie na praktykę oraz 2x wypełnione porozumienie) oraz wymagane dokumenty, zgłasza się do pełnomocnika praktyk w celu uzyskania podpisów na skierowaniach oraz porozumieniach.

  3. Otrzymane dokumenty student dostarcza do szpitala w którym uzyskał zgodę na odbycie praktyki.

  Po odbyciu praktyki należy dostarczyć:

  - wypełniony dziennik praktyk + skierowanie na praktykę zawodową

  Po odbyciu praktyki należy dostarczyć:

  - porozumienie + wypełniony dziennik praktyk + skierowanie na praktykę zawodową

   

  PRAKTYKI ZAWODOWE ROZLICZA SIĘ U PEŁNOMOCNIKA Z KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

  DOKUMENTY WYMAGANE, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO PEŁNOMOCNIKA DS PRAKTYK ZAWODOWYCH PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYKI:

  • ubezpieczenie OC i NNW ważne cały rok kalendarzowy (grupowe ub. na AWSB będzie wznawiane w listopadzie - będzie możliwość zapisania się do niego)
  • badanie na brak nosicielstwa Salmonelli (badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych) (raz na cały tok studiów)
  • szczepienie p/WZW typu B (raz na cały tok studiów)
  • zalecane - badanie nosicielstwo HIV, WZW B i C (raz na cały tok studiów)
  • kserokopię zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.

  WSZYSCY STUDENCI DOSTARCZAJĄ RÓWNIEŻ:

  • skierowanie na praktykę (na dany semestr) 2x
  • porozumienie 2x (jeżeli student wybierze placówkę, z którą AWSB ma podpisaną umowę - nie drukuje porozumienia, ale dostarcza dowód wpłaty za praktykę płatną)
  • dziennik praktyk (zbindowany) (na dany semestr) 1x
  • ramowy program praktyk (na dany semestr) 2x
  • arkusz wyboru i oceny placówki do realizacji praktyk 1x (jeżeli student wybierze placówkę, z którą AWSB ma podpisaną umowę - arkusza nie drukuje)

  Następnie student podbija dokumenty w placówce i po zatwierdzeniu przez placówkę oddaje je pełnomocnikowi w czasie konsultacji, dopiero udaje się na praktykę:

  • podpisane i opieczętowane skierowanie na praktykę 1x
  • podpisane i opieczętowane porozumienie 1x
  • podpisany i opieczętowany arkusz wyboru i oceny placówki do realizacji praktyk 1x
  • opieczętowany ramowy program praktyk 1x

  UWAGA – DODATKOWE WYMAGANIA – SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

  Przed rozpoczęciem praktyk należy dostarczyć skierowanie, porozumienie lub umowę, która zostanie podpisana przez Radcę Prawnego Szpitala i Dyrekcję. W dniu praktyk należy stawić się na godzinę 7:00 w pokoju 231 (pawilon D II piętro) z kompletem dokumentów (aktualne ubezpieczenie OC, NNW, zaświadczenie lekarskie, ksero książeczki sanepidowskiej, certyfikat szczepienia COVID-19/zaświadczenie o przeciwwskazaniach do szczepienia). Szkolenia BHP i Epidemiologiczne odbywają się w poniedziałek i czwartek od godziny 7:30. W przypadku stawienia się praktykanta w innym dni niż poniedziałek i czwartek lub stawienia się w poniedziałek i czwartek po godzinie 7:30 skutkować będzie odesłaniem praktykanta i nie przyjęciem w danym dniu na praktykę.

  NARAŻENIA STUDENTA W TRAKCIE STUDIÓW:

  W trakcie studiów ww. będzie narażony na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

  1. odczynniki chemiczne, w tym: głównie formaldehyd i rozpuszczalniki organiczne,

  2. czynniki alergizujące (głównie chrom, lateks),

  3. choroby wirusowe (głównie wirusowe zapalenie wątroby typu A),

  4. zakażenia przenoszone drogą krwi ( WZW typu B i C, HIV),

  5. choroby zakaźne i pasożytnicze,

  6. promieniowanie jonizujące (głównie X),

  7. promieniowanie elektromagnetyczne i zagrożenia związane z obsługą komputera,

  8. zagrożenia wynikające ze stałego dużego dopływu informacji,

  9. narażenie na czynniki psychospołeczne

  STUDENT W TRAKCIE ODBYWANIA PRAKTYK POWINIEN POSIADAĆ:

  • medyczne ubranie - obuwie medyczne,
  • maseczka - identyfikator (imię, nazwisko, uczelnia, kierunek studiów). - stetoskop, niebieski i czerwony długopis, notes mieszczący się w kieszeni.

   

 • Prawo

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
  dr Grzegorz Kosiński
  e-mail: grzegorz.kosinski@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295-93-70

  TERMINY DYŻURÓW:

  Uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny pod podany numer wyłącznie w dniach i godzinach dyżurów.

  POKÓJ  212
  wtorki od godz.    14:00 do 16:00
  czwartki od godz. 09:00 do 11:00

  UWAGA:

  W celu zachowania bezpieczeństwa w sieci bardzo proszę o kontakt mailowy wyłącznie poprzez  uczelnianą skrzynkę pocztową - @wsb.edu.pl.

  AKTUALNOŚCI: 

  Do każdej praktyki należy złożyć komplet dokumentów (nie powinno się łączyć dwóch/trzech praktyk).

  Przed realizacją praktyki - do podpisu i zatwierdzenia przez pełnomocnika:

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki str. 1 i 2 - x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych - x 1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej - x 2

  Po zrealizowanej praktyce dokumentacja powinna mieć następujące cechy:
  kompletnie, poprawnie i czytelnie wypełniona - posiadająca wszystkie daty, podpisy i pieczątki.

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych x1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej x 1
  4. Dzienniczek praktyki –kompletnie i prawidłowo wypełniony (rozpisane poszczególne dni oraz godziny)
  5. Karta zaliczenia praktyki
  6. Kwestionariusz ankiety
  7. Sprawozdanie z praktyki –wydrukowany kwestionariusz ankiety wypełnionej on-line

  Studenci zobowiązani są do pobrania i uzupełniania dokumentów dotyczących praktyk zawodowych.

 • Socjologia

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
  dr n. zdr. Tomasz Grad
  e-mail: tgrad@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295 93 70

  TERMINY DYŻURÓW:

  Dyżury stacjonarne (pok. 212): 

  Październik 2023

  03.10.2023 - wtorek godz. 14.30 - 16.00

  05.10.2023 – czwartek godz.14.30 - 16.00

  07.10.2023 – sobota godz. 08.00 – 09.30

  10.10.2023 – wtorek, godz. 14.30 - 16.00

  12.10.2023 – czwartek, godz. 14.30 - 16.00

  17.10.2023 – wtorek, godz. 14.30 - 16.00

  19.10.2023 – czwartek, godz. 14.30 - 16.00

  24.10.2023 – wtorek, godz. 14.30 - 16.00

  26.10.2023 – czwartek, godz. 14.30 - 16.00

  31.10.2023 – wtorek, godz. 14.30 - 16.00

   

  AKTUALNOŚĆ: 

  WażneII w związku z pojawiającymi się wątpliwościami związanymi z procedurą składania dokumentów do zaliczenia praktyki, uprzejmie wyjaśniam, że bez względu na formę realizacji praktyki, wszystkich studentów obowiązuje ta sama, kompletna dokumentacja, tj: formularz zgłoszenia, porozumienie, obowiązek RODO, dzienniczek, karta oceny, sprawozdanie, opinia opiekuna, ankieta dla opiekuna, wydruk ankiety online, ( dla studentów pracujących + zaświadczenie o zatrudnieniu zał. 8).

  Dokumenty składamy wyłącznie w formie papierowej - osobiście, pocztą lub do skrzynki podawczej.

  Ważne aby składający dokumenty z realizacji praktyki zrobił sobie z nich kopię oraz załączył potwierdzenie ich złożenia. Potwierdzenie podpisuje pełnomocnik po odebraniu dokumentów. W przypadku dokumentacji skadanej pocztą lub w skrzynce podawczej, potwierdzeniem jest otrzymany maila od pelnomocnika. 

  W związku z niedawnymi pracami informatycznymi, zmianie uległ adres do badania. Podaję nowe linki na wypadek, gdybyście Państwo już wcześniej ich nie otrzymali.

  Ważne: Studenci, którzy rozpoczęli studia w październiku 2020 lub później, zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty (wg. obowiązującej procedury):

  1. Formularz zgłoszenia praktyki- zał. nr 2, strony 1 i 2
  2. Załącznik nr 3, załącznik nr 5 - strony 1/2/3/4/5,6,7, załącznik nr 6 

  Wymiar godzin praktyk:
  studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020:

  • studia I st – 480h – 3x160h
  • studia II st – 80 h – 2x40h

  studenci, którzy rozpoczęli studia w roku  akademickim 2019/2020;

  • studia I st- 960 h – 3x320 h (6miesiecy praktyk)
  • studia II st – 80 h – 2x40h
  • studia JM – 240 h (30+50+160h)

  studenci, którzy rozpoczęli studia w roku  akademickim 2020/2021;

  • studia I st- 960 h – 3x320 h (6miesiecy praktyk) (w tym 150h zgodnych ze standardem kształcenia nauczycieli res i wwr)
  • studia II st – res/prew – 480h (3miesiące praktyk) (3x160h, w tym 10h obejmuje przygotowanie dokumentacji związanej z praktykami, realna ilość godzin praktyk =150h, tj 3x150h); ewka – 80h (2x40h)
  • studia JM – 240 h (30+50+160h)

  Przed rozpoczęciem praktyki należy złożyć do podpisu i akceptacji pełnomocnika, następujące dokumenty:

  1.formularz zgłoszeniowy praktyki x 2 
  2. dwa egzemplarze porozumień dotyczących praktyki  w celu akceptacji i podpisania przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich.
  3. obowiązek informacyjny RODO

  Oba komplety dokumentów po podpisaniu są zwracane studentowi. Jeden należy zostawić u pracodawcy a drugi zatrzymać u siebie i ponownie złożyć do zaliczenia.

  Po zakończonej praktyce należy złożyć do zaliczenia:
  1.formularz zgłoszeniowy praktyki x 1 
  2.porozumienie dotyczących praktyki x 1.
  3.obowiązek informacyjny RODO x 1
  4.dokumenty merytoryczne opisane w programie praktyki

  * Studenci, którzy chcą realizować praktykę w miejscu swojej aktualnie wykonywanej pracy, zgodnej z kierunkiem kształcenia, składają kompletną dokumentację , taką jak dla praktyki realizowanej w pełnej formie, wg. opisu powyżej, po uzyskaniu wcześniejszej zgody pełnomocnika.

 • Transport

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
  dr Ewa Siudyka
  e-mail: esiudyka@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295-93-72 W DNIACH I GODZINACH DYŻURÓW

  Dyżury stacjonarne w październiku odbędą się w:

  czwartki  od godz. 14.00 do 18.00

  W celu zachowania bezpieczeństwa w sieci bardzo proszę o kontakt mailowy wyłącznie poprzez  uczelnianą skrzynkę pocztową - @wsb.edu.pl

  AKTUALNOŚCI:

  Do każdej praktyki należy złożyć komplet dokumentów (nie powinno się łączyć dwóch/trzech praktyk).

  Przed realizacją praktyki - zatwierdzenia przez pełnomocnika:(można czytelne PDF wysłać mailowo)

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki str. 1 i 2 - x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych - x 1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej - x 2

  Po zrealizowanej praktyce dokumentacja powinna mieć następujące cechy:
  kompletnie, poprawnie i czytelnie wypełniona - posiadająca wszystkie daty, podpisy i pieczątki.

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych x1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej x 1
  4. Dzienniczek praktyki –kompletnie i prawidłowo wypełniony 
  5. Karta zaliczenia praktyki
  6. Kwestionariusz ankiety
  7. Sprawozdanie z praktyki –wydrukowany kwestionariusz ankiety wypełnionej on-line

  Studenci zobowiązani są do pobrania i uzupełniania dokumentów dotyczących praktyk zawodowych.

   

   

 • Zarządzanie

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
  dr Ewa Siudyka
  e-mail: esiudyka@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295-93-72 w dniach i godzinach dyżurów

  Dyżury stacjonarne w październiku odbędą się w:

  czwartki od godz. 14.00 do 18.00

  W celu zachowania bezpieczeństwa w sieci bardzo proszę o kontakt mailowy wyłącznie poprzez  uczelnianą skrzynkę pocztową - @wsb.edu.pl

  AKTUALNOŚCI:

  Do każdej praktyki należy złożyć komplet dokumentów (nie powinno się łączyć dwóch/trzech praktyk).

  Przed realizacją praktyki - zatwierdzenia przez pełnomocnika:(można czytelne PDF wysłać mailowo)

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki str. 1 i 2 - x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych - x 1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej - x 2

  Po zrealizowanej praktyce dokumentacja powinna mieć następujące cechy:
  kompletnie, poprawnie i czytelnie wypełniona - posiadająca wszystkie daty, podpisy i pieczątki.

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych x1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej x 1
  4. Dzienniczek praktyki –kompletnie i prawidłowo wypełniony 
  5. Karta zaliczenia praktyki
  6. Kwestionariusz ankiety
  7. Sprawozdanie z praktyki –wydrukowany kwestionariusz ankiety wypełnionej on-line

  Studenci zobowiązani są do pobrania i uzupełniania dokumentów dotyczących praktyk zawodowych.

   

   

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji