Praktyki studenckie/Internships

 • Stosunki Międzynarodowe

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 

  tel. (32) 295-93-72

  TERMINY DYŻURÓW:

  Czwartek godz. 12:00-18:00
  Piątek godz. 10:00-15:00 

  AKTUALNOŚCI:

  W związku z aktualną sytuacją, która wpływa na przebieg, organizację oraz formę Państwa studiów oraz w uzgodnieniu z władzami uczelni, informuję o zmianach w  zasadach realizacji praktyk:
  a) Praktyki już rozpoczęte ale nie zakończone, mogą być realizowane w przedłużonym terminie aż do końca września 2020 roku bez konsekwencji formalnych i finansowych dla odbywających praktyki;
  b) Praktyki nie rozpoczęte można przenieść na kolejny semestr również bez konsekwencji formalnych i finansowych dla odbywających praktyki;
  c) W przypadku studentów ostatnich semestrów istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji praktyk do końca września bez konsekwencji formalnych i finansowych (naliczania opłat czesnego za miesiąc lipiec- wrzesień) o ile zostanie spełniony warunek –wszystkie wymagane zaliczenia oraz praca  dyplomowa zostaną złożone do 20 czerwca 2020;
  d) Dopuszcza się również możliwość realizacji całej praktyki lub jej części w formie on-line, za zgodą pracodawcy, wyrażoną na piśmie i określającą warunki oraz zasady  i sposób dokumentowania jej realizacji. Taka zgoda wraz z odpowiednimi adnotacjami w dzienniczku praktyk , będzie stanowić podstawę zaliczenia.

  Uprzejmie informuję, iż - podejmując działania zapobiegawcze rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV2 - Rektor Akademii WSB zdecydowała o zawieszeniu zajęć odbywających się w formie zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i studentów we wszystkich wydziałach i jednostkach dydaktycznych AWSB. Z uwagi na sytuację zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelni, informuję, że zawieszeniu ulegają również w tym okresie dyżury ws. praktyk. Wszelkie zapytania, wnioski o zaliczenie praktyk można przesyłać w formie elektronicznej (scan lub zdjęcie) na adres jjozefowska@wsb.edu.pl

 • Ratownictwo Medyczne

  Kamil Skubis
  e-mail: kskubis@wsb.edu.pl
  p.212 

  TERMINY DYŻURÓW UCZELNIA:

   9.10.2021 8:30 - 10:00

  15.10.2021 8:30-10:00

  19.10.2021 11:15 - 12:45

  23.10.2021 7:30 - 8:40

  26.10.2021 12:30 - 14:00

  PRAKTYKI ZAWODOWE:

  Informacja dla studentów praktyki zawodowe możemy odbywać na podstawie skierowania bez porozumienia w:

  - Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny w Dąbrowie Górniczej. Telefon kontaktowy: 32-621-20-31

  - Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. Telefon kontaktowy: 32-609-31-57

  - Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu Telefon kontaktowy: 32-363-60-49

  DZIENNIK PRAKTYK

  Każdy dziennik praktyk przed oddaniem powinien zostać zbindowany.

  AKTUALNOŚĆ: 

  W nawiązaniu do spotkania dotyczącego posiadania przez studenta ubezpieczenia OC i NWW przesyłam link wraz z instrukcją

  1. Kliknij  LINK  
  2. Wypełnij dane osobowe
  3. Zaznacz obowiązkowe zgody RODO. Te należy zaznaczyć wszystkie, inaczej nie zawrzemy umowy ubezpieczenia.
  4. Zaznacz zgody dobrowolne wg uznania.
  5. Naciśnij ZAPISZ
  6. Odbierz potwierdzającego e-maila z linkiem do płatności za pomocą przelewu lub blika.
  7. Opłać aplikacją (IMOJE) 
  8. Odbierz emaila z certyfikatem.

  zakres ubezpieczenia:

  DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE OC

  • suma gwarancyjna na jedno zdarzenie 25 000 EUR
  • suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia w trakcie trwania umowy 25 000 EUR
  • UBEZPIECZENIE INTER HIV/WZW2 Badania na obecność wirusów HIV lub WZW 2 000 zł
  • Koszt leków antyretrowirusowych HIV 5 000 zł
  • Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV 20 000 zł
  • Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW 20 000 zł NNW
  • Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu 10 000 zł NNW
  • Świadczenie z tytułu śmierci wskutek NW 5 000 zł

  Szczegółowych informacji udziela:

  Agencja Ubezpieczeniowo - Finansowa
  Borsiak & Borsiak

  Ubezpieczenia:
  Warta, Generali, Ergo Hestia, Compensa, MTU, YCD,
  PZU, Link4, Allianz, HDI, TUW TUZ, InterRisk, Inter Polska, AXA i inne

  41-219 Sosnowiec Środula
  ul. Wita Stwosza 16
  tel. 791-990-339, (32) 294-17-85
  czynna: od pon do pt 10.00-18.00
  e-mail: multiagencja.sosnowiec@gmail.com

  Narażenia studenta w trakcje studiów:

  W trakcie studiów ww. będzie narażony na działanie następujących czynników szkodliwych,
  uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki
  zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych:
  1. odczynniki chemiczne, w tym: głównie formaldehyd i rozpuszczalniki organiczne,
  2. czynniki alergizujące (głównie chrom, lateks)
  3. choroby wirusowe (głównie wirusowe zapalenie wątroby typu A),
  4. zakażenia przenoszone drogą krwi ( WZW typu B i C, HIV),
  5. choroby zakaźne i pasożytnicze,
  6. promieniowanie jonizujące (głównie X)
  7. promieniowanie elektromagnetyczne i zagrożenia związane z obsługą komputera,
  8. zagrożenia wynikające ze stałego dużego dopływu informacji,
  9. narażenie na czynniki psychospołeczne

  Dokumenty wymagane które należy dostarczyć do pełnomocnika ds praktyk zawodowych przed rozpoczęciem praktyki:

  • ubezpieczenie OC i NNW ważne cały rok kalendarzowy (grupowe ub. na AWSB będzie wznawiane w listopadzie - będzie możliwość zapisania się do niego)
  • badanie na brak nosicielstwa Salmonelli (raz na cały tok studiów)
  • szczepienie p/WZW typu b (raz na cały tok studiów)
  • Badanie nosicielstwo HIV, WZW B i C (raz na cały tok studiów)
  • Kserokopię zaświadczenia od lekarza medycyny pracy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji