Praktyki studenckie/Internships

 • Administracja

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
  dr Grzegorz Kosiński
  e-mail: grzegorz.kosinski@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295-93-70

  TERMINY DYŻURÓW:

  Uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny pod podany numer wyłącznie w dniach i godzinach dyżurów

  POKÓJ  212
  wtorki od godz.    14:00 do 16:00
  czwartki od godz. 10.00 do 13:00
  soboty od godz.    09.00 do 11.00.

  UWAGA:

  W najbliższą sobotę 25.03 nie będzie dyżuru stacjonarnego.

  W celu zachowania bezpieczeństwa w sieci bardzo proszę o kontakt mailowy wyłącznie poprzez  uczelnianą skrzynkę pocztową - @wsb.edu.pl.

  AKTUALNOŚCI:

  Do każdej praktyki należy złożyć komplet dokumentów (nie powinno się łączyć dwóch/trzech praktyk).

  Przed realizacją praktyki - do podpisu i zatwierdzenia przez pełnomocnika:

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki str. 1 i 2 - x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych - x 1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej - x 2

  Po zrealizowanej praktyce dokumentacja powinna mieć następujące cechy:
  kompletnie, poprawnie i czytelnie wypełniona - posiadająca wszystkie daty, podpisy i pieczątki.

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych x1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej x 1
  4. Dzienniczek praktyki –kompletnie i prawidłowo wypełniony (rozpisane poszczególne dni oraz godziny)
  5. Karta zaliczenia praktyki
  6. Kwestionariusz ankiety
  7. Sprawozdanie z praktyki –wydrukowany kwestionariusz ankiety wypełnionej on-line

  Studenci zobowiązani są do pobrania i uzupełniania dokumentów dotyczących praktyk zawodowych:

  ADM. I stopień dla rozpoczynających 01-10-2020 -    I stopień - licencjat

  adm_160_praktyka_zawodowa_mgr -                        II stopień - mgr

   

 • Bezpieczeństwo narodowe

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
  dr Grzegorz Kosiński
  e-mail: grzegorz.kosinski@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295-93-70

  TERMINY DYŻURÓW:

  Uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny pod podany numer wyłącznie w dniach i godzinach dyżurów.

  POKÓJ  212
  wtorki od godz.    14:00 do 16:00
  czwartki od godz. 10:00 do 13:00
  soboty od godz.   09:00 do 11:00.

  UWAGA:

  W najbliższą sobotę 25.03 nie będzie dyżuru stacjonarnego.

  W celu zachowania bezpieczeństwa w sieci bardzo proszę o kontakt mailowy wyłącznie poprzez  uczelnianą skrzynkę pocztową - @wsb.edu.pl.

  AKTUALNOŚCI: 

  Do każdej praktyki należy złożyć komplet dokumentów (nie powinno się łączyć dwóch/trzech praktyk).

  Przed realizacją praktyki - do podpisu i zatwierdzenia przez pełnomocnika:

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki str. 1 i 2 - x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych - x 1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej - x 2

  Po zrealizowanej praktyce dokumentacja powinna mieć następujące cechy:
  kompletnie, poprawnie i czytelnie wypełniona - posiadająca wszystkie daty, podpisy i pieczątki.

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych x1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej x 1
  4. Dzienniczek praktyki –kompletnie i prawidłowo wypełniony (rozpisane poszczególne dni oraz godziny)
  5. Karta zaliczenia praktyki
  6. Kwestionariusz ankiety
  7. Sprawozdanie z praktyki –wydrukowany kwestionariusz ankiety wypełnionej on-line

  Studenci zobowiązani są do pobrania i uzupełniania dokumentów dotyczących praktyk zawodowych:

  - 3_bn_i_dla_rozpoczynajacych_01_10_2020 - I stopień - licencjat

  - 5_bn_160_praktyka_mgr_dla_rozpoczynajacych_1_10_2020 - II stopień - mgr

  LEGIA AKADEMICKA

  Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki wprowadzają zmiany w przebiegu programu.

  link z informacjami:

  https://wsb.edu.pl/student/legia-akademicka-szkolenie-wojskowe-dla-studentow/dolacz-do-nas

   

 • Ekonomia

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
  dr Ewa Siudyka

  esiudyka@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295-93-72    w dniach  i godzinach dyżurów

  Dyżury stacjonarne w marcu 2023 pokój 209

  środa   od godz.    10:00 do 13:00
  czwartki od godz.     13.00 do 18:00

  Kontakt na platformie Teams:

  w poniedziałki 9.30 - 11.00 link do spotkania

   https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDEzMmM4NzMtMzk2Zi00ZDg1LTg0NjMtMTk5MjE1Y2MzYmVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229f2eb1a9-d1e7-4d23-bbd6-7c54fca48a30%22%2c%22Oid%22%3a%227a5621d3-ae55-4570-b237-42ef8fe4117e%22%7d

  oraz środy 12:00 - 13.30 link do spotkania 

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTUwZDliNzItZWQ5Zi00MTk3LWFmYzEtY2ZhODczMGQ0YTUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229f2eb1a9-d1e7-4d23-bbd6-7c54fca48a30%22%2c%22Oid%22%3a%227a5621d3-ae55-4570-b237-42ef8fe4117e%22%7d

   

  W celu zachowania bezpieczeństwa w sieci bardzo proszę o kontakt mailowy wyłącznie poprzez  uczelnianą skrzynkę pocztową - @wsb.edu.pl

  AKTUALNOŚCI:

  Do każdej praktyki należy złożyć komplet dokumentów (nie powinno się łączyć dwóch/trzech praktyk).

  Przed realizacją praktyki - zatwierdzenia przez pełnomocnika:(można czytelne PDF wysłać mailowo)

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki str. 1 i 2 - x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych - x 1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej - x 2

  Po zrealizowanej praktyce dokumentacja powinna mieć następujące cechy:
  kompletnie, poprawnie i czytelnie wypełniona - posiadająca wszystkie daty, podpisy i pieczątki.

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych x1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej x 1
  4. Dzienniczek praktyki –kompletnie i prawidłowo wypełniony 
  5. Karta zaliczenia praktyki
  6. Kwestionariusz ankiety
  7. Sprawozdanie z praktyki –wydrukowany kwestionariusz ankiety wypełnionej on-line

  Studenci zobowiązani są do pobrania i uzupełniania dokumentów dotyczących praktyk zawodowych.

 • Filologia angielska

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
  dr n. zdr. Tomasz Grad
  e-mail: tgrad@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295 93 70

   

  WAŻNE!!

  Konsultacje online dla studentów filologii ws. praktyki odbędą się w dniu 04.11.2022( piatek) w godz. 10.25 - 11.10 na platformie TEAMS- Link poniżej

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWEzMWU2MDMtYzAyNS00MGRiLWJlYTgtZWVkOGJkN2JmN2Ey%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229f2eb1a9-d1e7-4d23-bbd6-7c54fca48a30%22%2c%22Oid%22%3a%2211137d38-33dc-4487-9c34-6632cef493cb%22%7d

   

  Ogłoszenie

  Istnieje możliwość odbycia praktyki w Szkole Językowej ( filie w  Orzeszu oraz Czerionce-Leszczyny). Zainteresowani studenci proszeni są o kontakt mailowy lub osobisty ze mną.

  TERMINY DYŻURÓW: 

  Dyżury stacjonarne (pok. 212): 

  Marzec 2023

  02.03.2023 - czwartek, godz. 14.30 - 16.00

  07.03.2023 - wtorek, godz. 13.00 - 15.00

  09.03.2023 - czwartek, godz. 08.00 – 09.30

  14.03.2023- wtorek, godz. 14.30 - 16.00

  16.03.2023 - czwartek, godz. 14.30 - 16.00

  18.03.2023 – sobota, godz.08.00 – 09.30

  21.03.2023 - wtorek, godz. 08.00 – 09.30

  23.03.2023 - czwartek, godz. 08.00 – 09.30

  28.03.2023 - wtorek, godz. 14.30 - 16.00

  30.03.2023 – czwartek, godz. 14.30 – 16.00

  AKTUALNOŚĆ: 

  WażneII w związku z pojawiającymi się wątpliwościami związanymi z procedurą składania dokumentów do zaliczenia praktyki, uprzejmie wyjaśniam, że bez względu na formę realizacji praktyki, wszystkich studentów obowiązuje ta sama, kompletna dokumentacja, tj: formularz zgłoszenia, porozumienie, obowiązek RODO, dzienniczek, karta oceny, sprawozdanie, opinia opiekuna, ankieta dla opiekuna, wydruk ankiety online, ( dla studentów pracujących + zaświadczenie o zatrudnieniu zał. 8).

  Dokumenty składamy wyłącznie w formie papierowej - osobiście, pocztą lub do skrzynki podawczej. 

  W związku z niedawnymi pracami informatycznymi, zmianie uległ adres do badania. Podaję nowe linki na wypadek, gdybyście Państwo już wcześniej ich nie otrzymali.

  Wymiar godzin praktyk:
  studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020:

  • studia I st – 480h – 3x160h
  • studia II st – 80 h – 2x40h

  studenci, którzy rozpoczęli studia w roku  akademickim 2019/2020;

  • studia I st- 960 h – 3x320 h (6miesiecy praktyk)
  • studia II st – 80 h – 2x40h
  • studia JM – 240 h (30+50+160h)

  studenci, którzy rozpoczęli studia w roku  akademickim 2020/2021;

  • studia I st- 960 h – 3x320 h (6miesiecy praktyk) (w tym 150h zgodnych ze standardem kształcenia nauczycieli res i wwr)
  • studia II st – res/prew – 480h (3miesiące praktyk) (3x160h, w tym 10h obejmuje przygotowanie dokumentacji związanej z praktykami, realna ilość godzin praktyk =150h, tj 3x150h); ewka – 80h (2x40h)
  • studia JM – 240 h (30+50+160h)
  • Przed rozpoczęciem praktyki należy złożyć do podpisu i akceptacji pełnomocnika, następujące dokumenty:

   1.formularz zgłoszeniowy praktyki x 2 
   2. dwa egzemplarze porozumień dotyczących praktyki  w celu akceptacji i podpisania przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich.
   3. obowiązek informacyjny RODO

   Oba komplety dokumentów po podpisaniu są zwracane studentowi. Jeden należy zostawić u pracodawcy a drugi zatrzymać u siebie i ponownie złożyć do zaliczenia.
  • Po zakończonej praktyce należy złożyć do zaliczenia:
   1.formularz zgłoszeniowy praktyki x 1 
   2.porozumienie dotyczących praktyki x 1.
   3.obowiązek informacyjny RODO x 1
   4.dokumenty merytoryczne opisane w programie praktyki

  • * Studenci, którzy chcą realizować praktykę w miejscu swojej aktualnie wykonywanej pracy, zgodnej z kierunkiem kształcenia, składają kompletną dokumentację , taką jak dla praktyki realizowanej w pełnej formie, wg. opisu powyżej, po uzyskaniu wcześniejszej zgody pełnomocnika.
 • Finanse i Rachunkowość

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
  dr Ewa Siudyka

  e-mail: esiudyka@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295-93-72  w dniach i godzinach dyżurów

  Dyżury stacjonarne w marcu 2023     Pokój 209

  środa    od godz.    10:00 do 13:00
  czwartki od godz.     13.00 do 18:00

  Kontakt na platformie Teams:

  w poniedziałki 9.30 - 11.00 link do spotkania

   https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDEzMmM4NzMtMzk2Zi00ZDg1LTg0NjMtMTk5MjE1Y2MzYmVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229f2eb1a9-d1e7-4d23-bbd6-7c54fca48a30%22%2c%22Oid%22%3a%227a5621d3-ae55-4570-b237-42ef8fe4117e%22%7d

  oraz środy 12:00 - 13.30 link do spotkania 

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTUwZDliNzItZWQ5Zi00MTk3LWFmYzEtY2ZhODczMGQ0YTUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229f2eb1a9-d1e7-4d23-bbd6-7c54fca48a30%22%2c%22Oid%22%3a%227a5621d3-ae55-4570-b237-42ef8fe4117e%22%7d


  W celu zachowania bezpieczeństwa w sieci bardzo proszę o kontakt mailowy wyłącznie poprzez  uczelnianą skrzynkę pocztową - @wsb.edu.pl


  AKTUALNOŚCI:

  Do każdej praktyki należy złożyć komplet dokumentów (nie powinno się łączyć dwóch/trzech praktyk).

  Przed realizacją praktyki - zatwierdzenia przez pełnomocnika:(można czytelne PDF wysłać mailowo celem akceptacji)

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki str. 1 i 2 - x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych - x 1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej - x 2

  Po zrealizowanej praktyce dokumentacja powinna mieć następujące cechy:
  kompletnie, poprawnie i czytelnie wypełniona - posiadająca wszystkie daty, podpisy i pieczątki.

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych x1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej x 1
  4. Dzienniczek praktyki –kompletnie i prawidłowo wypełniony 
  5. Karta zaliczenia praktyki
  6. Kwestionariusz ankiety
  7. Sprawozdanie z praktyki –wydrukowany kwestionariusz ankiety wypełnionej on-line

  Studenci zobowiązani są do pobrania i uzupełniania dokumentów dotyczących praktyk zawodowych.

 • Informatyka

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
  dr Ewa Siudyka
  e-mail: esiudyka@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295-93-72 w dniach i godzinach dyżurów chwilowe awarie

  Dyżury stacjonarne w marcu  2023 pokój 209

  środa     od godz.    10:00 do 13:00
  czwartki od godz.     13.00 do 18:00

  Kontakt na platformie Teams:

  w poniedziałki 9.30 - 11.00 link do spotkania

   https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDEzMmM4NzMtMzk2Zi00ZDg1LTg0NjMtMTk5MjE1Y2MzYmVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229f2eb1a9-d1e7-4d23-bbd6-7c54fca48a30%22%2c%22Oid%22%3a%227a5621d3-ae55-4570-b237-42ef8fe4117e%22%7d

  oraz środy 12:00 - 13.30 link do spotkania 

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTUwZDliNzItZWQ5Zi00MTk3LWFmYzEtY2ZhODczMGQ0YTUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229f2eb1a9-d1e7-4d23-bbd6-7c54fca48a30%22%2c%22Oid%22%3a%227a5621d3-ae55-4570-b237-42ef8fe4117e%22%7d

  W celu zachowania bezpieczeństwa w sieci bardzo proszę o kontakt mailowy wyłącznie poprzez  uczelnianą skrzynkę pocztową - @wsb.edu.pl

  AKTUALNOŚCI:

  Do każdej praktyki należy złożyć komplet dokumentów (nie powinno się łączyć dwóch/trzech praktyk).

  Przed realizacją praktyki - zatwierdzenia przez pełnomocnika:(można czytelne PDF wysłać mailowo celem akceptacji)

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki str. 1 i 2 - x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych - x 1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej - x 2

  Po zrealizowanej praktyce dokumentacja powinna mieć następujące cechy:
  kompletnie, poprawnie i czytelnie wypełniona - posiadająca wszystkie daty, podpisy i pieczątki.

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych x1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej x 1
  4. Dzienniczek praktyki –kompletnie i prawidłowo wypełniony 
  5. Karta zaliczenia praktyki
  6. Kwestionariusz ankiety
  7. Sprawozdanie z praktyki –wydrukowany kwestionariusz ankiety wypełnionej on-line

  Studenci zobowiązani są do pobrania i uzupełniania dokumentów dotyczących praktyk zawodowych.

 • Logistyka

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
  dr Ewa Siudyka
  e-mail: esiudyka@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295-93-72 w dniach i godzinach dyżurów

  Dyżury stacjonarne w marcu 2023 pokój 209

  środa     od godz.    10:00 do 13:00
  czwartki od godz.     13.00 do 18:00

  Kontakt na platformie Teams:

  w poniedziałki 9.30 - 11.00 link do spotkania

   https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDEzMmM4NzMtMzk2Zi00ZDg1LTg0NjMtMTk5MjE1Y2MzYmVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229f2eb1a9-d1e7-4d23-bbd6-7c54fca48a30%22%2c%22Oid%22%3a%227a5621d3-ae55-4570-b237-42ef8fe4117e%22%7d

  oraz środy 12:00 - 13.30 link do spotkania 

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTUwZDliNzItZWQ5Zi00MTk3LWFmYzEtY2ZhODczMGQ0YTUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229f2eb1a9-d1e7-4d23-bbd6-7c54fca48a30%22%2c%22Oid%22%3a%227a5621d3-ae55-4570-b237-42ef8fe4117e%22%7d


  W celu zachowania bezpieczeństwa w sieci bardzo proszę o kontakt mailowy wyłącznie poprzez  uczelnianą skrzynkę pocztową - @wsb.edu.pl

  AKTUALNOŚCI:

  Do każdej praktyki należy złożyć komplet dokumentów (nie powinno się łączyć dwóch/trzech praktyk).

  Przed realizacją praktyki - zatwierdzenia przez pełnomocnika:(można czytelne PDF wysłać mailowo)

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki str. 1 i 2 - x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych - x 1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej - x 2

  Po zrealizowanej praktyce dokumentacja powinna mieć następujące cechy:
  kompletnie, poprawnie i czytelnie wypełniona - posiadająca wszystkie daty, podpisy i pieczątki.

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych x1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej x 1
  4. Dzienniczek praktyki –kompletnie i prawidłowo wypełniony 
  5. Karta zaliczenia praktyki
  6. Kwestionariusz ankiety
  7. Sprawozdanie z praktyki –wydrukowany kwestionariusz ankiety wypełnionej on-line

  Studenci zobowiązani są do pobrania i uzupełniania dokumentów dotyczących praktyk zawodowych.

   

 • Stosunki Międzynarodowe

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 

  tel. (32) 295-93-72

  TERMINY DYŻURÓW:

  Czwartek godz. 12:00-18:00
  Piątek godz. 10:00-15:00 

  AKTUALNOŚCI:

  W związku z aktualną sytuacją, która wpływa na przebieg, organizację oraz formę Państwa studiów oraz w uzgodnieniu z władzami uczelni, informuję o zmianach w  zasadach realizacji praktyk:
  a) Praktyki już rozpoczęte ale nie zakończone, mogą być realizowane w przedłużonym terminie aż do końca września 2020 roku bez konsekwencji formalnych i finansowych dla odbywających praktyki;
  b) Praktyki nie rozpoczęte można przenieść na kolejny semestr również bez konsekwencji formalnych i finansowych dla odbywających praktyki;
  c) W przypadku studentów ostatnich semestrów istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji praktyk do końca września bez konsekwencji formalnych i finansowych (naliczania opłat czesnego za miesiąc lipiec- wrzesień) o ile zostanie spełniony warunek –wszystkie wymagane zaliczenia oraz praca  dyplomowa zostaną złożone do 20 czerwca 2020;
  d) Dopuszcza się również możliwość realizacji całej praktyki lub jej części w formie on-line, za zgodą pracodawcy, wyrażoną na piśmie i określającą warunki oraz zasady  i sposób dokumentowania jej realizacji. Taka zgoda wraz z odpowiednimi adnotacjami w dzienniczku praktyk , będzie stanowić podstawę zaliczenia.

  Uprzejmie informuję, iż - podejmując działania zapobiegawcze rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV2 - Rektor Akademii WSB zdecydowała o zawieszeniu zajęć odbywających się w formie zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i studentów we wszystkich wydziałach i jednostkach dydaktycznych AWSB. Z uwagi na sytuację zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelni, informuję, że zawieszeniu ulegają również w tym okresie dyżury ws. praktyk. Wszelkie zapytania, wnioski o zaliczenie praktyk można przesyłać w formie elektronicznej (scan lub zdjęcie) na adres jjozefowska@wsb.edu.pl

 • Ratownictwo Medyczne

  Pełnomocnik: mgr inż. Jagoda Skubis
  e-mail: jskubis@wsb.edu.pl 

  Sala : 212

  Pełnomocnicy:

  mgr inż. Jagoda Skubis ( Podbijanie skierowań na wszystkich kierunkach medycznych, Pełnomocnik na kierunku Ratownictwo Medyczne)

  mgr Aneta Trzcińska ( Podbijanie skierowań na wszystkich kierunkach medycznych, Pełnomocnik na kierunku Pielęgniarstwa)

  dr Marta Skorek  ( Podbijanie skierowań na wszystkich kierunkach medycznych, Pełnomocnik na kierunku Kosmetologii)

   

  TERMINY DYŻURÓW UCZELNIA - mgr inż. Jagoda Skubis:

  Marzec 2023
  3.03 18:30-19:30
  4.03 9:45-10:45
  6.03 18:30-19:30
  10.03 18:30-19:30
  11.03 9:00-10:00
  13.03 18:30-19:30
  15.03 18:30-19:30
  19.03 9:30-10:30
  22.03 18:30-19:30
  25.03 9:30-10:30
  27.03 18:30-19:30
  29.03 18:30-19:30

  w terminach dyżurów można odebrać również zamówione zestawy mundurków - proszę o zgłoszenie się do sali 212

  Proszę pamiętać przy podbijaniu skierowania (i porozumienia) o odpowiednich dokumentach! (wymienione w części PROCEDURA ODBYCIA PRAKTYKI: od 1.10.2022r) - bez posiadania tych dokumentów skierowanie nie zostanie podbite (skierowania znajdują się w dziennikach praktyk)

  Cały proces związany z praktykami odbywa się nie wcześniej niż w semestrze, w którym rozpisane są w harmonogramie dane praktyki.

   

  W PLIKACH DO POBRANIA PLAN ZAJĘĆ KLINICZNYCH NA SEMESTR LETNI 2022/2023

   

  Uzgadnianie indywidualnie z grupami

  PRAKTYKI ZAWODOWE:

  Wykaz placówek z którymi AWSB posiada umowę:

  Informacja dla studentów praktyki zawodowe możemy odbywać na podstawie skierowania bez porozumienia w:
  - Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny w Dąbrowie Górniczej. Telefon kontaktowy: 32-621-20-31
  - Szpital Powiatowy w Czeladzi Czeladź ul. Szpitalna 40 Telefon kontaktowy: 32-265-16-86 KADRY
  - Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. Telefon kontaktowy: 32-609-31-57
  - Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu Telefon kontaktowy: 32-363-60-49
  - Szpital Miejski w Sosnowcu 
  - Wojewódzki szpital w Tychach Megrez sp. z o.o. telefon kontaktowy kadry: 32 325 51 69
  - Szpital Powiatowy w Zawierciu
  - SP ZOZ w Brzesku (obowiązuje inny wzór skierowania - proszę o kontakt mailowy)

  Opłaty za praktyki zawode:
  - Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny w Dąbrowie Górniczej opłata 150zł brutto/semestr
  - Szpital Powiatowy w Czeladzi Czeladź ul. Szpitalna 40 opłata: 85zł brutto/semestr 
  - Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. opłata 2,00 netto/godzina (praktyka 50h 123 zł brutto, praktyka 168h 413,28 zł brutto)
  - Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu opłata 2,00 netto/godzina (praktyka 50h 123 zł brutto, praktyka 168h 413,28 zł brutto)
  - Szpital Miejski w Sosnowcu 85zł brutto/semestr
  - Wojewódzki szpital w Tychach Megrez sp. z o.o. 65zł brutto/semestr
  - Szpital Powiatowy w Zawierciu opłata 150zł brutto/semestr

  PLAN PRAKTYK ZAWODOWYCH:

  Grupy rozpoczynające semestrem zimowym:

  Semestr II
  1. Oddział Pediatrii 50h
  2. Oddział Neurologii 50h

  Praktyka wakacyjna
  1. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii 164h
  2. Szpitalny oddział Ratunkowy 168h

  Semestr III
  1. Oddział Chorób wewnętrznych 50h
  2. Oddział Kardiologii 50h

  Semestr IV
  1. Oddział Ortopedyczno – urazowy 50h
  2. Oddział Chirurgii 60h

  Wakacyjne:
  1. Zespół Ratownictwa Medycznego 168h
  2. Obóz sprawnościowy

  Semestr V
  1. Szpitalny Oddział Ratunkowy 100h

  Semestr VI
  1. Zespół Ratownictwa Medycznego 50h

  Grupy rozpoczynające studia od semestru letniego:

  Semestr II
  1. Oddział Pediatrii 50h
  2. Oddział Neurologii 50h

  Semestr III
  1. Oddział Chorób wewnętrznych 50h
  2. Oddział Kardiologii 50h

  Praktyka wakacyjna
  1. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii 164h
  2. Szpitalny oddział Ratunkowy 168h

  Semestr IV
  1. Oddział Ortopedyczno – urazowy 50h
  2. Oddział Chirurgii 60h

  Semestr V
  1. Szpitalny Oddział Ratunkowy 100h

  Wakacyjne:
  1. Zespół Ratownictwa Medycznego 168h
  2. Obóz sprawnościowy

  Semestr VI
  Zespół Ratownictwa Medycznego 50h

  PROCEDURA ODBYCIA PRAKTYKI: od 1.10.2022r

  Szpitale z którymi uczelnia posiada umowę o współpracy w zakresie praktyk zawodowych:
  1.Student wnosi opłatę za praktyki zawodowe zgodnie z opłatą wymaganą przez szpital (na indywidualne konto studenta).
  2.Do pełnomocnika praktyk student dostarcza potwierdzenie opłaty praktyk zawodowych w danym szpitalu (dopuszcza się wersję elektroniczną na e-mail) oraz aktualne ubezpieczenie, po przedstawieniu dokumentów pełnomocnik podbija wypełnione skierowanie studenta na praktykę zawodową (2 kopie skierowania).
  3. Z skierowaniem student zgłasza się do szpitala w celu ustalenia terminu odbycia praktyki zawodowej i dostarczenia dokumentacji wymaganej przez szpital.

  Szpitale na podstawie porozumień indywidualnych.
  1. Student zwraca się do dyrektora szpitala z podaniem o wyrażenie zgody na odbycie praktyki zawodowej. (zaleca się przekazania wzoru porozumienia - w przypadku przekazania przez szpital umowy innej niż porozumienie uczelni, konieczne jest wcześniejsze przesłanie wzoru umowy w celu jej zaakceptowania)
  2. Z otrzymaną zgodą oraz wydrukowanymi dokumentami (2x wypełnione skierowanie na praktykę oraz 2x wypełnione porozumienie) oraz aktualne ubezpieczenie, zgłasza się do pełnomocnika praktyk w celu uzyskania podpisów na skierowaniach oraz porozumieniach.
  3. Otrzymane dokumenty student dostarcza do szpitala w którym uzyskał zgodę na odbycie praktyki. 

  Praktyki w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie:
  Przed rozpoczęciem praktyk należy dostarczyć skierowanie, porozumienie lub umowę, która zostanie podpisana przez Radcę Prawnego Szpitala i Dyrekcję.
  W dniu praktyk należy stawić się na godzinę 7:00 w pokoju 231 (pawilon D II piętro) z kompletem dokumentów (aktualne ubezpieczenie OC, NNW, zaświadczenie lekarskie, ksero książeczki sanepidowskiej, certyfikat szczepienia COVID-19/zaświadczenie o przeciwwskazaniach do szczepienia).
  Szkolenia BHP i Epidemiologiczne odbywają się w poniedziałek i czwartek od godziny 7:30.W przypadku stawienia się praktykanta w innym dni niż poniedziałek i czwartek  lub stawienia się w poniedziałek i czwartek po godzinie 7:30 skutkować będzie odesłaniem praktykanta i nie przyjęciem w danym dniu na praktykę.

   

  ZALICZENIE PRAKTYK ZAWODOWYCH:
  Po odbyciu praktyki dostarczyć:
  - W przypadku praktyk w szpitalach gdzie uczelnia ma podpisaną umowę: wypełniony dziennik praktyk + skierowanie na praktykę zawodową (Każdy dziennik praktyk musi być zbindowany ( skierowanie również)
  - W przypadku praktyk ustalanych indywidualnie, porozumienie + wypełniony dziennik praktyk + skierowanie na praktykę zawodową (Każdy dziennik praktyk musi być zbindowany ( skierowanie oraz porozumienie ( również kopie)
  - Praktyki zawodowej nie można zaliczyć na podstawie zatrudnienia zawodowego

  - Uprzejmie informujemy, iż 24 stycznia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.
  Link do rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/157 

  AKTUALNOŚĆ: 
  Osoby zainteresowane zakupem ubezpieczenia - bezpośrednie linki:

  Link do OC i NNW studentów kierunków MEDYCZNYCH Akademii WSB 2023
   https://inter-direct.pl/ubezpieczenie_studenta?course=8211df93e7cc3ed8fa7b75b93d354acf 
   
  2/ Link do polisy dla WSZYSTKICH studentów Akademii WSB tylko NNW
   https://inter-direct.pl/ubezpieczenie_studenta?course=dc0919dcb153af630f15ce15067f6359

  Skorzystanie z zaproponowanej powyżej umowy ubezpieczenia jest indywidualną decyzją studenta, istnieje oczywiście możliwość zawarcia umowy z innym ubezpieczycielem.
  Agencja Ubezpieczeniowo - Finansowa
  Borsiak & Borsiak
  Ubezpieczenia:
  Warta, Generali, Ergo Hestia, Compensa, MTU, YCD,
  PZU, Link4, Allianz, HDI, TUW TUZ, InterRisk, UNIQA/AXA i inne
  41-219 Sosnowiec Środula
  ul. Wita Stwosza 16
  tel. 791-990-339, (32) 294-17-85
  czynna: od pon do pt 10.00-18.00

  mail: multiagencja.sosnowiec@gmail.com

  Zakres ubezpieczenia:

  DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE OC:

  • suma gwarancyjna na jedno zdarzenie 25 000 EUR
  • suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia w trakcie trwania umowy 25 000 EUR
  • UBEZPIECZENIE INTER HIV/WZW2 Badania na obecność wirusów HIV lub WZW 2 000 zł
  • Koszt leków antyretrowirusowych HIV 5 000 zł
  • Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV 20 000 zł
  • Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW 20 000 zł NNW
  • Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu 10 000 zł NNW
  • Świadczenie z tytułu śmierci wskutek NW 5 000 zł

  Narażenia studenta w trakcie studiów:

  W trakcie studiów ww. będzie narażony na działanie następujących czynników szkodliwych,
  uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki
  zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych:
  1. odczynniki chemiczne, w tym: głównie formaldehyd i rozpuszczalniki organiczne,
  2. czynniki alergizujące (głównie chrom, lateks)
  3. choroby wirusowe (głównie wirusowe zapalenie wątroby typu A),
  4. zakażenia przenoszone drogą krwi ( WZW typu B i C, HIV),
  5. choroby zakaźne i pasożytnicze,
  6. promieniowanie jonizujące (głównie X)
  7. promieniowanie elektromagnetyczne i zagrożenia związane z obsługą komputera,
  8. zagrożenia wynikające ze stałego dużego dopływu informacji,
  9. narażenie na czynniki psychospołeczne

  Dokumenty wymagane, które należy dostarczyć do pełnomocnika ds praktyk zawodowych przed rozpoczęciem praktyki:

  • ubezpieczenie OC i NNW ważne cały rok kalendarzowy (grupowe ub. na AWSB będzie wznawiane w listopadzie - będzie możliwość zapisania się do niego)

   DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE OC MINIMALNE WYMOGI: 
   suma gwarancyjna na jedno zdarzenie 25 000 EUR
   suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia w trakcie trwania umowy 25 000 EUR
   UBEZPIECZENIE INTER HIV/WZW2 Badania na obecność wirusów HIV lub WZW 2 000 zł
   Koszt leków antyretrowirusowych HIV 5 000 zł
   Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV 20 000 zł
   Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW 20 000 zł NNW
   Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu 10 000 zł NNW
   Świadczenie z tytułu śmierci wskutek NW 5 000 zł

  • badanie na brak nosicielstwa Salmonelli (badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych) (raz na cały tok studiów)
  • szczepienie p/WZW typu b (raz na cały tok studiów)
  • Badanie nosicielstwo HIV, WZW B i C (raz na cały tok studiów)
  • Kserokopię zaświadczenia od lekarza medycyny pracy

  ZAJĘCIA KLINICZNE:

  Student na zajęcia kliniczne musi posiadać:

  -ubranie zmienne
  -obuwie zmienne
  -maseczka
  -indentyfikator (imię, nazwisko, uczelnia)


  Plany zajęć klinicznych w plikach do pobrania.

   

  UWAGA! Skierowania są w dziennikach praktyk! 

 • Prawo

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
  dr Grzegorz Kosiński
  e-mail: grzegorz.kosinski@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295-93-70

  TERMINY DYŻURÓW:

  Uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny pod podany numer wyłącznie w dniach i godzinach dyżurów.

  POKÓJ  212
  wtorki od godz.    14:00 do 16:00
  czwartki od godz. 10:00 do 13:00
  soboty od godz.   09:00 do 11:00.

  UWAGA:

  W celu zachowania bezpieczeństwa w sieci bardzo proszę o kontakt mailowy wyłącznie poprzez  uczelnianą skrzynkę pocztową - @wsb.edu.pl.

  AKTUALNOŚCI: 

  Do każdej praktyki należy złożyć komplet dokumentów (nie powinno się łączyć dwóch/trzech praktyk).

  Przed realizacją praktyki - do podpisu i zatwierdzenia przez pełnomocnika:

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki str. 1 i 2 - x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych - x 1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej - x 2

  Po zrealizowanej praktyce dokumentacja powinna mieć następujące cechy:
  kompletnie, poprawnie i czytelnie wypełniona - posiadająca wszystkie daty, podpisy i pieczątki.

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych x1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej x 1
  4. Dzienniczek praktyki –kompletnie i prawidłowo wypełniony (rozpisane poszczególne dni oraz godziny)
  5. Karta zaliczenia praktyki
  6. Kwestionariusz ankiety
  7. Sprawozdanie z praktyki –wydrukowany kwestionariusz ankiety wypełnionej on-line

  Studenci zobowiązani są do pobrania i uzupełniania dokumentów dotyczących praktyk zawodowych.

 • Socjologia

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
  dr n. zdr. Tomasz Grad
  e-mail: tgrad@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295 93 70

  TERMINY DYŻURÓW:

  Dyżury stacjonarne (pok. 212): 

  Marzec 2023

  02.03.2023 - czwartek, godz. 14.30 - 16.00

  07.03.2023 - wtorek, godz. 13.00 - 15.00

  09.03.2023 - czwartek, godz. 08.00 – 09.30

  14.03.2023- wtorek, godz. 14.30 - 16.00

  16.03.2023 - czwartek, godz. 14.30 - 16.00

  18.03.2023 – sobota, godz.08.00 – 09.30

  21.03.2023 - wtorek, godz. 08.00 – 09.30

  23.03.2023 - czwartek, godz. 08.00 – 09.30

  28.03.2023 - wtorek, godz. 14.30 - 16.00

  30.03.2023 – czwartek, godz. 14.30 – 16.00

  AKTUALNOŚĆ: 

  WażneII w związku z pojawiającymi się wątpliwościami związanymi z procedurą składania dokumentów do zaliczenia praktyki, uprzejmie wyjaśniam, że bez względu na formę realizacji praktyki, wszystkich studentów obowiązuje ta sama, kompletna dokumentacja, tj: formularz zgłoszenia, porozumienie, obowiązek RODO, dzienniczek, karta oceny, sprawozdanie, opinia opiekuna, ankieta dla opiekuna, wydruk ankiety online, ( dla studentów pracujących + zaświadczenie o zatrudnieniu zał. 8).

  Dokumenty składamy wyłącznie w formie papierowej - osobiście, pocztą lub do skrzynki podawczej. 

  W związku z niedawnymi pracami informatycznymi, zmianie uległ adres do badania. Podaję nowe linki na wypadek, gdybyście Państwo już wcześniej ich nie otrzymali.

  Ważne: Studenci, którzy rozpoczęli studia w październiku 2020 lub później, zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty (wg. obowiązującej procedury):

  1. Formularz zgłoszenia praktyki- zał. nr 2, strony 1 i 2
  2. Załącznik nr 3, załącznik nr 5 - strony 1/2/3/4/5,6,7, załącznik nr 6 

  Wymiar godzin praktyk:
  studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020:

  • studia I st – 480h – 3x160h
  • studia II st – 80 h – 2x40h

  studenci, którzy rozpoczęli studia w roku  akademickim 2019/2020;

  • studia I st- 960 h – 3x320 h (6miesiecy praktyk)
  • studia II st – 80 h – 2x40h
  • studia JM – 240 h (30+50+160h)

  studenci, którzy rozpoczęli studia w roku  akademickim 2020/2021;

  • studia I st- 960 h – 3x320 h (6miesiecy praktyk) (w tym 150h zgodnych ze standardem kształcenia nauczycieli res i wwr)
  • studia II st – res/prew – 480h (3miesiące praktyk) (3x160h, w tym 10h obejmuje przygotowanie dokumentacji związanej z praktykami, realna ilość godzin praktyk =150h, tj 3x150h); ewka – 80h (2x40h)
  • studia JM – 240 h (30+50+160h)

  Przed rozpoczęciem praktyki należy złożyć do podpisu i akceptacji pełnomocnika, następujące dokumenty:

  1.formularz zgłoszeniowy praktyki x 2 
  2. dwa egzemplarze porozumień dotyczących praktyki  w celu akceptacji i podpisania przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich.
  3. obowiązek informacyjny RODO

  Oba komplety dokumentów po podpisaniu są zwracane studentowi. Jeden należy zostawić u pracodawcy a drugi zatrzymać u siebie i ponownie złożyć do zaliczenia.

  Po zakończonej praktyce należy złożyć do zaliczenia:
  1.formularz zgłoszeniowy praktyki x 1 
  2.porozumienie dotyczących praktyki x 1.
  3.obowiązek informacyjny RODO x 1
  4.dokumenty merytoryczne opisane w programie praktyki

  * Studenci, którzy chcą realizować praktykę w miejscu swojej aktualnie wykonywanej pracy, zgodnej z kierunkiem kształcenia, składają kompletną dokumentację , taką jak dla praktyki realizowanej w pełnej formie, wg. opisu powyżej, po uzyskaniu wcześniejszej zgody pełnomocnika.

 • Transport

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
  dr Ewa Siudyka
  e-mail: esiudyka@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295-93-72 W DNIACH I GODZINACH DYŻURÓW

  Dyżury stacjonarne w marcu 2023 pokój 209

  środa    od godz.    10:00 do 13:00
  czwartki od godz.     13.00 do 18:00

  Kontakt na platformie Teams:

  w poniedziałki 9.30 - 11.00 link do spotkania

   https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDEzMmM4NzMtMzk2Zi00ZDg1LTg0NjMtMTk5MjE1Y2MzYmVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229f2eb1a9-d1e7-4d23-bbd6-7c54fca48a30%22%2c%22Oid%22%3a%227a5621d3-ae55-4570-b237-42ef8fe4117e%22%7d

  oraz środy 12:00 - 13.30 link do spotkania 

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTUwZDliNzItZWQ5Zi00MTk3LWFmYzEtY2ZhODczMGQ0YTUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229f2eb1a9-d1e7-4d23-bbd6-7c54fca48a30%22%2c%22Oid%22%3a%227a5621d3-ae55-4570-b237-42ef8fe4117e%22%7d

  W celu zachowania bezpieczeństwa w sieci bardzo proszę o kontakt mailowy wyłącznie poprzez  uczelnianą skrzynkę pocztową - @wsb.edu.pl

  AKTUALNOŚCI:

  Do każdej praktyki należy złożyć komplet dokumentów (nie powinno się łączyć dwóch/trzech praktyk).

  Przed realizacją praktyki - zatwierdzenia przez pełnomocnika:(można czytelne PDF wysłać mailowo)

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki str. 1 i 2 - x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych - x 1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej - x 2

  Po zrealizowanej praktyce dokumentacja powinna mieć następujące cechy:
  kompletnie, poprawnie i czytelnie wypełniona - posiadająca wszystkie daty, podpisy i pieczątki.

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych x1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej x 1
  4. Dzienniczek praktyki –kompletnie i prawidłowo wypełniony 
  5. Karta zaliczenia praktyki
  6. Kwestionariusz ankiety
  7. Sprawozdanie z praktyki –wydrukowany kwestionariusz ankiety wypełnionej on-line

  Studenci zobowiązani są do pobrania i uzupełniania dokumentów dotyczących praktyk zawodowych.

   

   

 • Zarządzanie

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
  dr Ewa Siudyka
  e-mail: esiudyka@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295-93-72 w dniach i godzinach dyżurów

  Dyżury stacjonarne w marcu 2023 pokój 209

  środa   od godz.    10:00 do 13:00
  czwartki od godz.     13.00 do 18:00

  Kontakt na platformie Teams:

  w poniedziałki 9.30 - 11.00 link do spotkania

   https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDEzMmM4NzMtMzk2Zi00ZDg1LTg0NjMtMTk5MjE1Y2MzYmVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229f2eb1a9-d1e7-4d23-bbd6-7c54fca48a30%22%2c%22Oid%22%3a%227a5621d3-ae55-4570-b237-42ef8fe4117e%22%7d

  oraz środy 12:00 - 13.30 link do spotkania 

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTUwZDliNzItZWQ5Zi00MTk3LWFmYzEtY2ZhODczMGQ0YTUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229f2eb1a9-d1e7-4d23-bbd6-7c54fca48a30%22%2c%22Oid%22%3a%227a5621d3-ae55-4570-b237-42ef8fe4117e%22%7d

  W celu zachowania bezpieczeństwa w sieci bardzo proszę o kontakt mailowy wyłącznie poprzez  uczelnianą skrzynkę pocztową - @wsb.edu.pl

  AKTUALNOŚCI:

  Do każdej praktyki należy złożyć komplet dokumentów (nie powinno się łączyć dwóch/trzech praktyk).

  Przed realizacją praktyki - zatwierdzenia przez pełnomocnika:(można czytelne PDF wysłać mailowo)

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki str. 1 i 2 - x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych - x 1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej - x 2

  Po zrealizowanej praktyce dokumentacja powinna mieć następujące cechy:
  kompletnie, poprawnie i czytelnie wypełniona - posiadająca wszystkie daty, podpisy i pieczątki.

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych x1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej x 1
  4. Dzienniczek praktyki –kompletnie i prawidłowo wypełniony 
  5. Karta zaliczenia praktyki
  6. Kwestionariusz ankiety
  7. Sprawozdanie z praktyki –wydrukowany kwestionariusz ankiety wypełnionej on-line

  Studenci zobowiązani są do pobrania i uzupełniania dokumentów dotyczących praktyk zawodowych.

   

   

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji