Praktyki studenckie/Internships

OPIEKUN PRAKTYK:

dr Grzegorz Kosiński
e-mail: grzegorz.kosinski@wsb.edu.pl
tel. (32) 295-93-70

 • ADMINISTRACJA

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich
  dr Grzegorz Kosiński
  e-mail: grzegorz.kosinski@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295-93-70

  TERMINY DYŻURÓW:
  Uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny pod podany numer wyłącznie w dniach i godzinach dyżurów

  POKÓJ 212
  wtorki od godz. 14:00 do 16:00
  czwartki od godz. 09.00 do 11:00
  soboty od godz. 09.00 do 11:00

  UWAGA:

  AKTUALNOŚCI:

  Zał. nr 6 - aktualnie formularze do badania ankietowego dostępne są na stronie: https://forms.wsb.edu.pl/index.php?r=survey/index&sid=682574&lang=pl

  W celu zachowania bezpieczeństwa w sieci bardzo proszę o kontakt mailowy wyłącznie poprzez uczelnianą skrzynkę pocztową - @wsb.edu.pl.

  Do każdej praktyki należy złożyć komplet dokumentów (nie powinno się łączyć dwóch/trzech praktyk).

  Przed realizacją praktyki - do podpisu i zatwierdzenia przez pełnomocnika:

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki str. 1 i 2 - x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych - x 1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej - x 2

  Po zrealizowanej praktyce dokumentacja powinna mieć następujące cechy:
  kompletnie, poprawnie i czytelnie wypełniona - posiadająca wszystkie daty, podpisy i pieczątki.

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych x1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej x 1
  4. Dzienniczek praktyki –kompletnie i prawidłowo wypełniony (rozpisane poszczególne dni oraz godziny)
  5. Karta zaliczenia praktyki
  6. Kwestionariusz ankiety
  7. Sprawozdanie z praktyki –wydrukowany kwestionariusz ankiety wypełnionej on-line

  Przed rozpoczęciem praktyk poszę zapoznać się z obowiązującym regulaminem:
  Regulamin praktyk_30_09

  Studenci zobowiązani są do pobrania i uzupełniania dokumentów dotyczących praktyk zawodowych:
  adm_I_stopien.pdf
  adm_II_stopien_mgr.pdf

  Osoby, które chcą zaliczyć praktyki w trybie ART.67 UST.7 - proszę o zapoznanie się regulaminem i poniższą dokumentacją oraz kontakt osobisty z opiekunem praktyk:
  ADM_zatrudnienie

  Dokumentacja została przygotowana odrębnie dla studiów licencjackich i magisterskich z podziałem na praktykę I, II lub III.

  Proszę pobrać właściwy dokument.

  Proszę o poprawnie i czytelne wypełnienie dokumentu.

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich
  dr Grzegorz Kosiński
  e-mail: grzegorz.kosinski@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295-93-70

  TERMINY DYŻURÓW:

  Uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny pod podany numer wyłącznie w dniach i godzinach dyżurów.

  POKÓJ 212

  wtorki od godz. 14:00 do 16:00
  czwartki od godz. 09.00 do 11:00
  soboty od godz. 09.00 do 11:00

  UWAGA:

  AKTUALNOŚCI:

  Zał. nr 6 - aktualnie formularze do badania ankietowego dostępne są na stronie: https://forms.wsb.edu.pl/index.php?r=survey/index&sid=682574&lang=pl

  W celu zachowania bezpieczeństwa w sieci bardzo proszę o kontakt mailowy wyłącznie poprzez uczelnianą skrzynkę pocztową - @wsb.edu.pl.

  Do każdej praktyki należy złożyć komplet dokumentów (nie powinno się łączyć dwóch/trzech praktyk).

  Przed realizacją praktyki - do podpisu i zatwierdzenia przez pełnomocnika:

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki str. 1 i 2 - x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych - x 1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej - x 2

  Po zrealizowanej praktyce dokumentacja powinna mieć następujące cechy:
  kompletnie, poprawnie i czytelnie wypełniona - posiadająca wszystkie daty, podpisy i pieczątki.

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych x1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej x 1
  4. Dzienniczek praktyki –kompletnie i prawidłowo wypełniony (rozpisane poszczególne dni oraz godziny)
  5. Karta zaliczenia praktyki
  6. Kwestionariusz ankiety
  7. Sprawozdanie z praktyki –wydrukowany kwestionariusz ankiety wypełnionej on-line

  Przed rozpoczęciem praktyk poszę zapoznać się z obowiązującym regulaminem:
  Regulamin praktyk_30_09

  Studenci zobowiązani są do pobrania i uzupełniania dokumentów dotyczących praktyk zawodowych:
  bn_I_stopien.pdf
  bn_II_stopien_mgr.pdf

  Osoby, które chcą zaliczyć praktyki w trybie ART.67 UST.7 - proszę o zapoznanie się regulaminem i poniższą dokumentacją oraz kontakt osobisty z opiekunem praktyk:
  BN_zatrudnienie       

  Dokumentacja została przygotowana odrębnie dla studiów licencjackich i magisterskich z podziałem na praktykę I, II lub III.

  Proszę pobrać właściwy dokument.

  Proszę o poprawnie i czytelne wypełnienie dokumentu.

  LEGIA AKADEMICKA
  Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki wprowadzają zmiany w przebiegu programu.

  Link z informacjami:
  https://wsb.edu.pl/student/legia-akademicka-szkolenie-wojskowe-dla-studentow/dolacz-do-nas

 • PRAWO

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich
  dr Grzegorz Kosiński
  e-mail: grzegorz.kosinski@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295-93-70

  TERMINY DYŻURÓW:
  Uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny pod podany numer wyłącznie w dniach i godzinach dyżurów

  POKÓJ 212
  wtorki od godz. 14:00 do 16:00
  czwartki od godz. 09.00 do 11:00
  soboty od godz. 09.00 do 11:00

  UWAGA:

  AKTUALNOŚCI:

  Zał. nr 6 - aktualnie formularze do badania ankietowego dostępne są na stronie: https://forms.wsb.edu.pl/index.php?r=survey/index&sid=682574&lang=pl

  W celu zachowania bezpieczeństwa w sieci bardzo proszę o kontakt mailowy wyłącznie poprzez uczelnianą skrzynkę pocztową - @wsb.edu.pl.

  Do każdej praktyki należy złożyć komplet dokumentów (nie powinno się łączyć dwóch/trzech praktyk).

  Przed realizacją praktyki - do podpisu i zatwierdzenia przez pełnomocnika:

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki str. 1 i 2 - x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych - x 1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej - x 2

  Po zrealizowanej praktyce dokumentacja powinna mieć następujące cechy:
  kompletnie, poprawnie i czytelnie wypełniona - posiadająca wszystkie daty, podpisy i pieczątki.

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych x1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej x 1
  4. Dzienniczek praktyki –kompletnie i prawidłowo wypełniony (rozpisane poszczególne dni oraz godziny)
  5. Karta zaliczenia praktyki
  6. Kwestionariusz ankiety
  7. Sprawozdanie z praktyki –wydrukowany kwestionariusz ankiety wypełnionej on-line

  Przed rozpoczęciem praktyk poszę zapoznać się z obowiązującym regulaminem:
  Regulamin praktyk_30_09

  Studenci zobowiązani są do pobrania i uzupełniania dokumentów dotyczących praktyk zawodowych:

  Program praktyk_prawo_jednolite studia magisterskie

  Osoby, które chcą zaliczyć praktyki w trybie ART.67 UST.7 - proszę o zapoznanie się regulaminem i poniższą dokumentacją oraz kontakt osobisty z opiekunem praktyk:
  prawo_zaliczenie_praktyk_zatrudnienie_I    - praktyka nr 1

  prawo_zaliczenie_praktyk_zatrudnienie_II   - praktyka nr 2

  prawo_zaliczenie_praktyk_zatrudnienie_III - praktyka nr 3

dr n. zdr. Tomasz Grad
e-mail: tgrad@wsb.edu.pl
tel. (32) 295-93-70

 • FILOLOGIA

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
  dr n. zdr. Tomasz Grad
  e-mail: tgrad@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295 93 70

  Ogłoszenie

  Istnieje możliwość odbycia praktyki w Szkole Językowej ( filie w  Orzeszu oraz Czerionce-Leszczyny). Zainteresowani studenci proszeni są o kontakt mailowy lub osobisty ze mną.

  TERMINY DYŻURÓW: 

  Dyżury stacjonarne (pok. 212):

  28.02.2024 - środa. godz. 14.30 - 16.00     

  Marzec 2024

                    04.03.2024- poniedziałek, godz. 13.00 – 14.30

                    06.03.2024 – środa, godz. 14.30 - 16.00

                    11.03.2024 – poniedziałek, godz. 08.00 – 09.30

                    13.03.2024 – środa, godz. 14.30 – 16.00

                    16.03.2024 – sobota, godz. 14.00 – 15.30

                    18.03.2024 –  piątek, godz. 08.00 – 09.30

                    22.03.2024 – piątek, godz. 08.00 – 09.30

                    26.03.2024 – wtorek, godz.. 14.30 – 16.00

                    04.04.2024 – czwartek, godz. 14.30 – 16.00

     

  Aktualności

  Ważne!!: Nowy regulamin praktyk dostępny w dokumentach dla poszczególnych kierunków 

  Dokumenty składamy wyłącznie w formie papierowej - osobiście, pocztą lub do skrzynki podawczej. 

  Ważne aby składający dokumenty z realizacji praktyki zrobił sobie z nich kopię oraz załączył potwierdzenie ich złożenia. Potwierdzenie podpisuje pełnomocnik po odebraniu dokumentów. W przypadku dokumentacji skadanej pocztą lub w skrzynce podawczej, potwierdzeniem jest otrzymany maila od pelnomocnika.

  W związku z niedawnymi pracami informatycznymi, zmianie uległ adres do badania. Podaję nowe linki na wypadek, gdybyście Państwo już wcześniej ich nie otrzymali.


  Wymiar godzin praktyk:
  studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020:

  studia I st – 480h – 3x160h
  studia II st – 80 h – 2x40h
  studenci, którzy rozpoczęli studia w roku  akademickim 2019/2020;

  studia I st- 960 h – 3x320 h (6miesiecy praktyk)
  studia II st – 80 h – 2x40h
  studia JM – 240 h (30+50+160h)
  studenci, którzy rozpoczęli studia w roku  akademickim 2020/2021;

  studia I st- 960 h – 3x320 h (6miesiecy praktyk) (w tym 150h zgodnych ze standardem kształcenia nauczycieli res i wwr)
  studia II st – res/prew – 480h (3miesiące praktyk) (3x160h, w tym 10h obejmuje przygotowanie dokumentacji związanej z praktykami, realna ilość godzin praktyk =150h, tj 3x150h); ewka – 80h (2x40h)
  studia JM – 240 h (30+50+160h)
  Przed rozpoczęciem praktyki należy złożyć do podpisu i akceptacji pełnomocnika, następujące dokumenty:
  1.formularz zgłoszeniowy praktyki x 2 
  2. dwa egzemplarze porozumień dotyczących praktyki  w celu akceptacji i podpisania przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich.
  3. obowiązek informacyjny RODO

  Oba komplety dokumentów po podpisaniu są zwracane studentowi. Jeden należy zostawić u pracodawcy a drugi zatrzymać u siebie i ponownie złożyć do zaliczenia.

  Formuła ubiegania się o zaliczenie praktyki na podstawie pracy/stażu/wolontariatu

  Student składa do każdej z praktyk wypelnione i potwierdzone przez pracodawcę: załącznik nr 8/1, załacznik nr 8/2 oraz załącznik numer 9

  Po zakończonej praktyce należy złożyć do zaliczenia:
  1.formularz zgłoszeniowy praktyki x 1 
  2.porozumienie dotyczących praktyki x 1.
  3.obowiązek informacyjny RODO x 1
  4.dokumenty merytoryczne opisane w programie praktyki

  5. Wydruk ankiety online

  Link do ankiety: https://forms.wsb.edu.pl/index.php?r=survey/index&sid=682574&lang=pl

 • PEDAGOGIKA

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
  dr n. zdr. Tomasz Grad
  e-mail: tgrad@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295 93 70

  TERMINY DYŻURÓW: 

  Dyżury stacjonarne (pok. 212):

  28.02.2024 - środa. godz. 14.30 - 16.00 

  Marzec 2024

                    04.03.2024- poniedziałek, godz. 13.00 – 14.30

                    06.03.2024 – środa, godz. 14.30 - 16.00

                    11.03.2024 – poniedziałek, godz. 08.00 – 09.30

                    13.03.2024 – środa, godz. 14.30 – 16.00

                    16.03.2024 – sobota, godz. 14.00 – 15.30

                    18.03.2024 –  piątek, godz. 08.00 – 09.30

                    22.03.2024 – piątek, godz. 08.00 – 09.30

                    26.03.2024 – wtorek, godz.. 14.30 – 16.00

                    04.04.2024 – czwartek, godz. 14.30 – 16.00

  Aktualności

  Ważna informacja dla studentów pedagogiki- resocjalizacja!!!

  Wszyscy zainteresowani możliwościa realizacji praktyki w Areszcie Śledczym w Sosnowcu proszeni są o pilny kontakt ze mną. W porozumieniu z dyrekcją aresztu, organizuję grupę  na praktykę w semestrze letnim w formie hybrydowej( spotkania online i wizyty studyjne). Ilość miejsć ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń drogą mailową.

  dr Tomasz Grad

  Ważne!!: Nowy regulamin praktyk dostępny w dokumentach dla poszczególnych kierunków 

  Dokumenty składamy wyłącznie w formie papierowej - osobiście, pocztą lub do skrzynki podawczej. 

  Ważne aby składający dokumenty z realizacji praktyki zrobił sobie z nich kopię oraz załączył potwierdzenie ich złożenia. Potwierdzenie podpisuje pełnomocnik po odebraniu dokumentów. W przypadku dokumentacji skadanej pocztą lub w skrzynce podawczej, potwierdzeniem jest otrzymany maila od pelnomocnika.

  W związku z niedawnymi pracami informatycznymi, zmianie uległ adres do badania. Podaję nowe linki na wypadek, gdybyście Państwo już wcześniej ich nie otrzymali.


  Wymiar godzin praktyk:
  studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020:

  studia I st – 480h – 3x160h
  studia II st – 80 h – 2x40h
  studenci, którzy rozpoczęli studia w roku  akademickim 2019/2020;

  studia I st- 960 h – 3x320 h (6miesiecy praktyk)
  studia II st – 80 h – 2x40h
  studia JM – 240 h (30+50+160h)
  studenci, którzy rozpoczęli studia w roku  akademickim 2020/2021;

  studia I st- 960 h – 3x320 h (6miesiecy praktyk) (w tym 150h zgodnych ze standardem kształcenia nauczycieli res i wwr)
  studia II st – res/prew – 480h (3miesiące praktyk) (3x160h, w tym 10h obejmuje przygotowanie dokumentacji związanej z praktykami, realna ilość godzin praktyk =150h, tj 3x150h); ewka – 80h (2x40h)
  studia JM – 240 h (30+50+160h)


  Przed rozpoczęciem praktyki należy złożyć do podpisu i akceptacji pełnomocnika, następujące dokumenty:
  1.formularz zgłoszeniowy praktyki x 2 
  2. dwa egzemplarze porozumień dotyczących praktyki  w celu akceptacji i podpisania przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich.
  3. obowiązek informacyjny RODO

  Oba komplety dokumentów po podpisaniu są zwracane studentowi. Jeden należy zostawić u pracodawcy a drugi zatrzymać u siebie i ponownie złożyć do zaliczenia.

  Formuła ubiegania się o zaliczenie praktyki na podstawie pracy/stażu/wolontariatu

  Student składa do każdej z praktyk wypelnione i potwierdzone przez pracodawcę: załącznik nr 8/1, załacznik nr 8/2 oraz załącznik numer 9

  Po zakończonej praktyce należy złożyć do zaliczenia:
  1.formularz zgłoszeniowy praktyki x 1 
  2.porozumienie dotyczących praktyki x 1.
  3.obowiązek informacyjny RODO x 1
  4.dokumenty merytoryczne opisane w programie praktyki

  5. Wydruk ankiety online

  Link do ankiety: https://forms.wsb.edu.pl/index.php?r=survey/index&sid=682574&lang=pl

 • SOCJOLOGIA

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
  dr n. zdr. Tomasz Grad
  e-mail: tgrad@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295 93 70

  TERMINY DYŻURÓW: 

  Dyżury stacjonarne (pok. 212):

  28.02.2024 - środa. godz. 14.30 - 16.00 

  Marzec 2024

                    04.03.2024- poniedziałek, godz. 13.00 – 14.30

                    06.03.2024 – środa, godz. 14.30 - 16.00

                    11.03.2024 – poniedziałek, godz. 08.00 – 09.30

                    13.03.2024 – środa, godz. 14.30 – 16.00

                    16.03.2024 – sobota, godz. 14.00 – 15.30

                    18.03.2024 –  piątek, godz. 08.00 – 09.30

                    22.03.2024 – piątek, godz. 08.00 – 09.30

                    26.03.2024 – wtorek, godz.. 14.30 – 16.00

                    04.04.2024 – czwartek, godz. 14.30 – 16.00

  Aktualności

  Ważne!!: Nowy regulamin praktyk dostępny w dokumentach dla poszczególnych kierunków 

  Dokumenty składamy wyłącznie w formie papierowej - osobiście, pocztą lub do skrzynki podawczej. 

  Ważne aby składający dokumenty z realizacji praktyki zrobił sobie z nich kopię oraz załączył potwierdzenie ich złożenia. Potwierdzenie podpisuje pełnomocnik po odebraniu dokumentów. W przypadku dokumentacji skadanej pocztą lub w skrzynce podawczej, potwierdzeniem jest otrzymany maila od pelnomocnika.

  W związku z niedawnymi pracami informatycznymi, zmianie uległ adres do badania. Podaję nowe linki na wypadek, gdybyście Państwo już wcześniej ich nie otrzymali.


  Wymiar godzin praktyk:
  studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020:

  studia I st – 480h – 3x160h
  studia II st – 80 h – 2x40h
  studenci, którzy rozpoczęli studia w roku  akademickim 2019/2020;

  studia I st- 960 h – 3x320 h (6miesiecy praktyk)
  studia II st – 80 h – 2x40h
  studia JM – 240 h (30+50+160h)
  studenci, którzy rozpoczęli studia w roku  akademickim 2020/2021;

  studia I st- 960 h – 3x320 h (6miesiecy praktyk) (w tym 150h zgodnych ze standardem kształcenia nauczycieli res i wwr)
  studia II st – res/prew – 480h (3miesiące praktyk) (3x160h, w tym 10h obejmuje przygotowanie dokumentacji związanej z praktykami, realna ilość godzin praktyk =150h, tj 3x150h); ewka – 80h (2x40h)
  studia JM – 240 h (30+50+160h)


  Przed rozpoczęciem praktyki należy złożyć do podpisu i akceptacji pełnomocnika, następujące dokumenty:
  1.formularz zgłoszeniowy praktyki x 2 
  2. dwa egzemplarze porozumień dotyczących praktyki  w celu akceptacji i podpisania przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich.
  3. obowiązek informacyjny RODO

  Oba komplety dokumentów po podpisaniu są zwracane studentowi. Jeden należy zostawić u pracodawcy a drugi zatrzymać u siebie i ponownie złożyć do zaliczenia.

  Formuła ubiegania się o zaliczenie praktyki na podstawie pracy/stażu/wolontariatu

  Student składa do każdej z praktyk wypelnione i potwierdzone przez pracodawcę: załącznik nr 8/1, załacznik nr 8/2 oraz załącznik numer 9

  Po zakończonej praktyce należy złożyć do zaliczenia:
  1.formularz zgłoszeniowy praktyki x 1 
  2.porozumienie dotyczących praktyki x 1.
  3.obowiązek informacyjny RODO x 1
  4.dokumenty merytoryczne opisane w programie praktyki

  5. Wydruk ankiety online

  Link do ankiety: https://forms.wsb.edu.pl/index.php?r=survey/index&sid=682574&lang=pl

dr Ewa Siudyka
e-mail: esiudyka@wsb.edu.pl
tel. (32) 295-93-72

 • EKONOMIA

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
  dr Ewa Siudyka

  esiudyka@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295-93-72    w dniach  i godzinach dyżurów

  Dyżury stacjonarne w lutym 2024 pokój 209

  czwartki od godz.  od  14.00 do 18:00

  UWAGA: OD DNIA 5 LUTEGO DO 11 LUTEGO PRZERWA URLOPOWA

  W celu zachowania bezpieczeństwa w sieci bardzo proszę o kontakt mailowy wyłącznie poprzez  uczelnianą skrzynkę pocztową - @wsb.edu.pl

  AKTUALNOŚCI:

  Przed realizacją praktyki - do podpisu i zatwierdzenia przez pełnomocnika:

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki str. 1 i 2 - x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych - x 1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej - x 2

  Po zrealizowanej praktyce dokumentacja powinna mieć następujące cechy:
  kompletnie, poprawnie i czytelnie wypełniona - posiadająca wszystkie daty, podpisy i pieczątki.

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych x1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej x 1
  4. Dzienniczek praktyki –kompletnie i prawidłowo wypełniony (rozpisane poszczególne dni oraz godziny)
  5. Karta zaliczenia praktyki
  6. Kwestionariusz ankiety
  7. Sprawozdanie z praktyki –wydrukowany kwestionariusz ankiety wypełnionej on-line

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
  dr Ewa Siudyka

  esiudyka@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295-93-72    w dniach  i godzinach dyżurów

  Dyżury stacjonarne w lutym 2024 pokój 209

  czwartki od godz.  od  14.00 do 18:00

  UWAGA: OD DNIA 5 LUTEGO DO 11 LUTEGO PRZERWA URLOPOWA

  W celu zachowania bezpieczeństwa w sieci bardzo proszę o kontakt mailowy wyłącznie poprzez  uczelnianą skrzynkę pocztową - @wsb.edu.pl

  AKTUALNOŚCI:

  Przed realizacją praktyki - do podpisu i zatwierdzenia przez pełnomocnika:

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki str. 1 i 2 - x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych - x 1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej - x 2

  Po zrealizowanej praktyce dokumentacja powinna mieć następujące cechy:
  kompletnie, poprawnie i czytelnie wypełniona - posiadająca wszystkie daty, podpisy i pieczątki.

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych x1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej x 1
  4. Dzienniczek praktyki –kompletnie i prawidłowo wypełniony (rozpisane poszczególne dni oraz godziny)
  5. Karta zaliczenia praktyki
  6. Kwestionariusz ankiety
  7. Sprawozdanie z praktyki –wydrukowany kwestionariusz ankiety wypełnionej on-line

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
  dr Ewa Siudyka

  esiudyka@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295-93-72    w dniach  i godzinach dyżurów

  Dyżury stacjonarne w lutym 2024 pokój 209

  czwartki od godz.  od  14.00 do 18:00

  UWAGA: OD DNIA 5 LUTEGO DO 11 LUTEGO PRZERWA URLOPOWA

  W celu zachowania bezpieczeństwa w sieci bardzo proszę o kontakt mailowy wyłącznie poprzez  uczelnianą skrzynkę pocztową - @wsb.edu.pl

  AKTUALNOŚCI:

  Przed realizacją praktyki - do podpisu i zatwierdzenia przez pełnomocnika:

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki str. 1 i 2 - x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych - x 1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej - x 2

  Po zrealizowanej praktyce dokumentacja powinna mieć następujące cechy:
  kompletnie, poprawnie i czytelnie wypełniona - posiadająca wszystkie daty, podpisy i pieczątki.

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych x1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej x 1
  4. Dzienniczek praktyki –kompletnie i prawidłowo wypełniony (rozpisane poszczególne dni oraz godziny)
  5. Karta zaliczenia praktyki
  6. Kwestionariusz ankiety
  7. Sprawozdanie z praktyki –wydrukowany kwestionariusz ankiety wypełnionej on-line

Martyna Roczkalska
e-mail: martyna.roczkalska@wsb.edu.pl

dr Marta Skorek
e-mail: mskorek@wsb.edu.pl

Olga Stolorz
e-mail: olga.stolorz2@wsb.edu.pl

mgr Kamil Skubis

 • RATOWNICTWO MEDYCZNE

  TERMIN ZJAZDÓW: KLIKNIJ

  TELEFON KONTAKTOWY:  32-111-01-23 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 12:00

  Ostatni termin dyżuru 2024 r.

  13.02.2024 8:30-10:30 DG

  14.02.2024 8:30-10:30 DG

  15.02.2024 10:00-11:00 DG 

  22.02.2024 16:30-17:30 Gliwice

  27.02.2024 15:30-16:30 DG

   


  *powyższe terminy mogą ulec zmianie

  Proszę pamiętać przy podbijaniu skierowania (i porozumienia) o odpowiednich dokumentach! (wymienione w części PROCEDURA ODBYCIA PRAKTYKI: od 1.10.2022r) - bez posiadania tych dokumentów skierowanie nie zostanie podbite (skierowania znajdują się w dziennikach praktyk)

  PRAKTYKI ZAWODOWE:

  Wykaz placówek z którymi AWSB posiada umowę

  Informacja dla studentów praktyki zawodowe możemy odbywać na podstawie skierowania bez porozumienia w:

  • Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny w Dąbrowie Górniczej. Telefon kontaktowy: 32-621-20-31
  • Szpital Powiatowy w Czeladzi Czeladź ul. Szpitalna 40 Telefon kontaktowy: 32-265-16-86 KADRY
  • Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. Telefon kontaktowy: 32-609-31-57
  • Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu Telefon kontaktowy: 32-363-60-49
  • Szpital Miejski w Sosnowcu 
  • Wojewódzki szpital w Tychach Megrez sp. z o.o. telefon kontaktowy kadry: 32 325 51 69
  • Szpital Powiatowy w Zawierciu

  Opłaty za praktyki zawode:

  • Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny w Dąbrowie Górniczej opłata 150zł brutto/semestr
  • Szpital Powiatowy w Czeladzi Czeladź ul. Szpitalna 40 opłata: 85zł brutto/semestr 
  • Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. opłata 2,00 netto/godzina (praktyka 50h 123 zł brutto, praktyka 168h 413,28 zł brutto)
  • Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu opłata 2,00 netto/godzina (praktyka 50h 123 zł brutto, praktyka 168h 413,28 zł brutto)
  • Szpital Miejski w Sosnowcu 35zl/osobo/ dzień od 1.06.2024r
  • Wojewódzki szpital w Tychach Megrez sp. z o.o. 65zł brutto/semestr
  • Szpital Powiatowy w Zawierciu opłata 150zł brutto/semestr

  PLAN PRAKTYK ZAWODOWYCH:

  Grupy rozpoczynające semestrem zimowym:

  Semestr II

  1. Oddział Pediatrii 50h
  2. Oddział Neurologii 50h

  Praktyka wakacyjna

  1. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii 164h
  2. Szpitalny oddział Ratunkowy 168h

  Semestr III

  1. Oddział Chorób wewnętrznych 50h
  2. Oddział Kardiologii 50h

  Semestr IV

  1. Oddział Ortopedyczno – urazowy 50h
  2. Oddział Chirurgii 60h

  Wakacyjne:

  1. Zespół Ratownictwa Medycznego 168h
  2. Obóz sprawnościowy

  Semestr V

  1. Szpitalny Oddział Ratunkowy 100h

  Semestr VI

  1. Zespół Ratownictwa Medycznego 50h

  Grupy rozpoczynające studia od semestru letniego:

  Semestr II

  1. Oddział Pediatrii 50h
  2. Oddział Neurologii 50h

  Semestr III

  1. Oddział Chorób wewnętrznych 50h
  2. Oddział Kardiologii 50h

  Praktyka wakacyjna

  1. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii 164h
  2. Szpitalny oddział Ratunkowy 168h

  Semestr IV

  1. Oddział Ortopedyczno – urazowy 50h
  2. Oddział Chirurgii 60h

  Semestr V

  1. Szpitalny Oddział Ratunkowy 100h

  Wakacyjne:

  1. Zespół Ratownictwa Medycznego 168h
  2. Obóz sprawnościowy

  Semestr VI

  1. Zespół Ratownictwa Medycznego 50h


  PROCEDURA ODBYCIA PRAKTYKI: od 1.10.2022 r. 

  Szpitale z którymi uczelnia posiada umowę o współpracy w zakresie praktyk zawodowych:

  1. Student wnosi opłatę za praktyki zawodowe zgodnie z opłatą wymaganą przez szpital (na indywidualne konto studenta).
  2. Do pełnomocnika praktyk student dostarcza potwierdzenie opłaty praktyk zawodowych w danym szpitalu (dopuszcza się wersję elektroniczną na e-mail) oraz aktualne ubezpieczenie, po przedstawieniu dokumentów pełnomocnik podbija wypełnione skierowanie studenta na praktykę zawodową (2 kopie skierowania).
  3. Z skierowaniem student zgłasza się do szpitala w celu ustalenia terminu odbycia praktyki zawodowej i dostarczenia dokumentacji wymaganej przez szpital.

  Szpitale na podstawie porozumień indywidualnych.

  1. Student zwraca się do dyrektora szpitala z podaniem o wyrażenie zgody na odbycie praktyki zawodowej. (zaleca się przekazania wzoru porozumienia - w przypadku przekazania przez szpital umowy innej niż porozumienie uczelni, konieczne jest wcześniejsze przesłanie wzoru umowy w celu jej zaakceptowania)
  2. Z otrzymaną zgodą oraz wydrukowanymi dokumentami (2x wypełnione skierowanie na praktykę oraz 2x wypełnione porozumienie) oraz aktualne ubezpieczenie, zgłasza się do pełnomocnika praktyk w celu uzyskania podpisów na skierowaniach oraz porozumieniach.
  3. Otrzymane dokumenty student dostarcza do szpitala w którym uzyskał zgodę na odbycie praktyki. 

  Praktyki w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie:

  • Przed rozpoczęciem praktyk należy dostarczyć skierowanie, porozumienie lub umowę, która zostanie podpisana przez Radcę Prawnego Szpitala i Dyrekcję.
  • W dniu praktyk należy stawić się na godzinę 7:00 w pokoju 231 (pawilon D II piętro) z kompletem dokumentów (aktualne ubezpieczenie OC, NNW, zaświadczenie lekarskie, ksero książeczki sanepidowskiej, certyfikat szczepienia COVID-19/zaświadczenie o przeciwwskazaniach do szczepienia).
  • Szkolenia BHP i Epidemiologiczne odbywają się w poniedziałek i czwartek od godziny 7:30.W przypadku stawienia się praktykanta w innym dni niż poniedziałek i czwartek  lub stawienia się w poniedziałek i czwartek po godzinie 7:30 skutkować będzie odesłaniem praktykanta i nie przyjęciem w danym dniu na praktykę.

  ZALICZENIE PRAKTYK ZAWODOWYCH:

  Po odbyciu praktyki dostarczyć:

  • W przypadku praktyk w szpitalach gdzie uczelnia ma podpisaną umowę: wypełniony dziennik praktyk + skierowanie na praktykę zawodową (Każdy dziennik praktyk musi być zbindowany ( skierowanie również)
  • W przypadku praktyk ustalanych indywidualnie, porozumienie + wypełniony dziennik praktyk + skierowanie na praktykę zawodową (Każdy dziennik praktyk musi być zbindowany ( skierowanie oraz porozumienie ( również kopie)
  • Praktyki zawodowej nie można zaliczyć na podstawie zatrudnienia zawodowego

  Uprzejmie informujemy, iż 24 stycznia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.
  Link do rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/157 

  AKTUALNOŚĆ: 
  Osoby zainteresowane zakupem ubezpieczenia - bezpośrednie linki:

  Link ważny do 20.02.2024

  Skorzystanie z zaproponowanej powyżej umowy ubezpieczenia jest indywidualną decyzją studenta, istnieje oczywiście możliwość zawarcia umowy z innym ubezpieczycielem.


  Agencja Ubezpieczeniowo - Finansowa
  Borsiak & Borsiak
  Ubezpieczenia:
  Warta, Generali, Ergo Hestia, Compensa, MTU, YCD,
  PZU, Link4, Allianz, HDI, TUW TUZ, InterRisk, UNIQA/AXA i inne
  41-219 Sosnowiec Środula
  ul. Wita Stwosza 16
  tel. 791-990-339, (32) 294-17-85
  czynna: od pon do pt 10.00-18.00

  mail: multiagencja.sosnowiec@gmail.com

  Zakres ubezpieczenia:

  DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE OC:

  • suma gwarancyjna na jedno zdarzenie 25 000 EUR
  • suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia w trakcie trwania umowy 25 000 EUR
  • UBEZPIECZENIE INTER HIV/WZW2 Badania na obecność wirusów HIV lub WZW 2 000 zł
  • Koszt leków antyretrowirusowych HIV 5 000 zł
  • Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV 20 000 zł
  • Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW 20 000 zł NNW
  • Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu 10 000 zł NNW
  • Świadczenie z tytułu śmierci wskutek NW 5 000 zł

  Narażenia studenta w trakcie studiów:

  W trakcie studiów ww. będzie narażony na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

  1. odczynniki chemiczne, w tym: głównie formaldehyd i rozpuszczalniki organiczne,
  2. czynniki alergizujące (głównie chrom, lateks)
  3. choroby wirusowe (głównie wirusowe zapalenie wątroby typu A),
  4. zakażenia przenoszone drogą krwi ( WZW typu B i C, HIV),
  5. choroby zakaźne i pasożytnicze,
  6. promieniowanie jonizujące (głównie X)
  7. promieniowanie elektromagnetyczne i zagrożenia związane z obsługą komputera,
  8. zagrożenia wynikające ze stałego dużego dopływu informacji,
  9. narażenie na czynniki psychospołeczne

  Dokumenty wymagane, które należy dostarczyć do pełnomocnika ds praktyk zawodowych przed rozpoczęciem praktyki:

  • ubezpieczenie OC i NNW ważne cały rok kalendarzowy (grupowe ub. na AWSB będzie wznawiane w listopadzie - będzie możliwość zapisania się do niego)
  • DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE OC MINIMALNE WYMOGI: 
   • suma gwarancyjna na jedno zdarzenie 25 000 EUR
   • suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia w trakcie trwania umowy 25 000 EUR
  • UBEZPIECZENIE INTER HIV/WZW2 Badania na obecność wirusów HIV lub WZW 2 000 zł
   Koszt leków antyretrowirusowych HIV 5 000 zł
   Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV 20 000 zł
   Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW 20 000 zł NNW
   Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu 10 000 zł NNW
   Świadczenie z tytułu śmierci wskutek NW 5 000 zł
  • badanie na brak nosicielstwa Salmonelli (badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych) (raz na cały tok studiów)
  • szczepienie p/WZW typu b (raz na cały tok studiów)
  • Badanie nosicielstwo HIV, WZW B i C (raz na cały tok studiów)
  • Kserokopię zaświadczenia od lekarza medycyny pracy

  ZAJĘCIA KLINICZNE:

  Student na zajęcia kliniczne musi posiadać:

  • ubranie zmienne
  • obuwie zmienne
  • maseczka
  • indentyfikator (imię, nazwisko, uczelnia)

  Plany zajęć klinicznych w plikach do pobrania.

  UWAGA! Skierowania są w dziennikach praktyk! 

lek. Konrad Kaminiów

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji