Koło Naukowe "GARDA"

Uczelnia:

Akademia WSB – Wydział Zamiejscowy w Krakowie

Województwo:
Małopolska

Miasto:
Kraków

Adres mailowy koła naukowego:
gardawsb@outlook.com

Dyscyplina naukowa:
Nauki o bezpieczeństwie

Opiekun naukowy:
dr inż. Bogusław Kogut

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego ,,GARDA", jest organizacją studencką zrzeszającą studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w Wydziale Zamiejscowym Akademii WSB w Krakowie.

  • Celem działalności Koła Naukowego ,,GARDA” jest poszerzanie swoich zainteresowań oraz wiedzy związanej z szeroko pojmowanym bezpieczeństwem. Koło pozwala również rozwijać swoje umiejętności  poprzez organizowanie warsztatów oraz ćwiczeń z różnych dziedzin bezpieczeństwa. Członkowie Koła uczestniczą w spotkaniach z praktykami o różnej tematyce, w wizytach studyjnych w różnych instytucjach oraz konferencjach naukowych.
  • Członkowie Koła mogą prowadzić własne badania oraz konstruować własne publikacje, które są następnie omawiane na spotkaniach. Dodatkowo Koło Naukowe ,,GARDA” zapewnia integrację studentów Wydziału Zamiejscowego oraz nawiązanie współpracy z przedstawicielami innych Kół Naukowych krakowskich uczelni wyższych. Dodatkowym atutem Koła Naukowego jest ciągłe doskonalenie oraz dążenie do jeszcze lepszych efektów naukowych.