Koło Naukowe "HYBRYDA"

Uczelnia:
Akademia WSB – Wydział Zamiejscowy w Krakowie

Województwo:
małopolskie

Miasto:
Kraków

Adres mailowy koła naukowego:
hybrydakrakow@gmail.com,  rkaras@wsb.edu.pl

Dyscyplina naukowa:
Nauki o zarządzaniu i jakości

Opiekun naukowy:
dr inż. Rafał Karaś

Koło Naukowe Hybryda, działające przy Akademii WSB zrzesza studentów Wydziału Zamiejscowego w Krakowie, zainteresowanych nauką o zarządzaniu i jakości, w odniesieniu do szeroko rozumianych wyzwań inżynierskich. W ramach działalności Koła, członkowie odbywają wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, uczestniczą w spotkaniach z praktykami oraz zapoznają się z najnowszymi programami projektowymi, symulacyjnymi oraz graficznymi. Podczas prac Koła, członkowie mają możliwość wymiany poglądów oraz wiedzy, dotyczącej najnowszych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, stosowanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, instytutach badawczych oraz biurach projektowo-wdrożeniowych. Większość członków Koła Naukowego Hybryda czynnie uczestniczy w konferencjach naukowych oraz nadzoruje procesy technologiczne, jakościowe oraz zarządzania w przedsiębiorstwach usługowych i produkcyjnych.