Platforma Inspera Assessment                                                                   

Akademia WSB dołączyła do grona elitarnych Uczelni europejskich używających narzędzia Inspera Assessment do przeprowadzania zdalnych sesji egzaminacyjnych.

Inspera Assessment to jeden z czołowych światowych systemów dedykowanych do prowadzenia egzaminowania elektronicznie. Pozwala zweryfikować zdobytą wiedzę w uczciwy, rzetelny i wiarygodny sposób. System jest stworzony do bezpiecznej obsługi egzaminów o różnej skali, w tym egzaminów o dużej randze,​ czy skali osób 500+.​ Do jego najważniejszych funkcjonalności należy:

 •  bogaty wachlarz 24 typów pytań,
 •  możliwość dzielenia się zestawami pytań przez nauczycieli,
 •  możliwość zaimportowania zestawu egzaminacyjnego z platformy Moodle,
 •  informowanie o statusie realizacji egzaminu przez studentów w trakcie egzaminu,
 •  informowanie poprzez ostrzeżenia o ewentualnych trudnościach technicznych
   występujących podczas realizowania egzaminu przez studenta,
 •  możliwość wykonania szeregu działań względem studenta podczas egzaminu,
   np. wysyłanie wiadomości typu pop up, wstrzymanie możliwości udzielania odpowiedzi na pytania       
   egzaminacyjne, flagowanie studentów, potwierdzanie (nie)obecności podczas egzaminu,
   indywidualne przedłużanie/skracanie czasu trwania egzaminu,
 •  szybki i zautomatyzowany proces sprawdzania prac, w tym wygodne sprawdzanie pytań otwartych,​
 •  możliwość wprowadzenia współoceniania oraz oceniania anonimowego,​
 •  tworzenie kopii zapasowych prac egzaminacyjnych w czasie rzeczywistym,
 •  możliwość realizowania egzaminu nawet w przypadku utraty połączenia internetowego,
 •  możliwość zapisania pracy egzaminacyjnej do zakodowanego pliku,
 •  archiwizacja prac online,
 •  możliwość wygenerowania raportu podsumowującego wyniki egzaminu w formie wykresu słupkowego

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji