A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Platforma Inspera Assessment

                

 


autor: www.pcgacademia.pl

 

 

                                          

                                                                   

Akademia WSB dołączyła do grona elitarnych Uczelni europejskich używających narzędzia Inspera Assessment do przeprowadzania stacjonarnych i zdalnych egzaminów elektronicznych.

Inspera Assessment to jeden z czołowych światowych systemów dedykowanych do prowadzenia egzaminowania elektronicznego. 

Przy współpracy z firmą PCG Akademia, która jest zaangażowana w rozwój sektora szkolnictwa wyższego oraz jest jedynym dostawcą tego narzedzia w Polsce, wprowadziliśmy w naszej Uczelni system będący innowacyjną technologią wspomagającą studiowanie.

Inspera Assessment to oprogramowanie posiadające mechanizm blokujący dyski oraz przeglądarkę internetową studentów dla celów innych niż realizacja egzaminu. System daje możliwość zrealizowania egzaminu na prywatnym komputerze studenta oraz posiada bogaty wachlarz typów pytań, w tym możliwość tworzenia egzaminów dla kierunków ścisłych (geometria, wzory, kody, LaTeX.)

Wśród korzyści dla studentów wymienić można m.in.: szybszy dostęp do ocen i informacji zwrotnej od wykładowcy oraz brak obaw o niższą ocenę ze względu na nieczytelny charakter pisma oraz zapisywanie odpowiedzi na pytania egzaminacyjne w czasie rzeczywistym-nawet w sytuacji utraty połączenia internetowego.

Inspera pozwala zweryfikować zdobytą wiedzę w uczciwy, rzetelny i wiarygodny sposób. System jest stworzony do bezpiecznej obsługi egzaminów o różnej skali, w tym egzaminów o dużej randze,​ czy skali osób 500+.​

 

Do najważniejszych funkcjonalności Inspery należy:

 • bogaty wachlarz 24 typów pytań
 • zabezpieczenie egzaminów w celu ograniczenia zachowań nieetycznych
 • możliwość zaimportowania zestawu egzaminacyjnego z platformy Moodle
 • informowanie o statusie realizacji egzaminu przez studentów w trakcie egzaminu
 • informowanie poprzez ostrzeżenia o ewentualnych trudnościach technicznych występujących podczas realizowania egzaminu przez studenta
 • możliwość wykonania szeregu działań względem studenta podczas egzaminu, np. wysyłanie wiadomości, wstrzymanie możliwości udzielania odpowiedzi na pytania egzaminacyjne, flagowanie studentów, potwierdzanie (nie)obecności podczas egzaminu
 • indywidualne przedłużanie/skracanie czasu trwania egzaminu
 • szybki i zautomatyzowany proces sprawdzania prac, w tym wygodne sprawdzanie pytań otwartych
 • możliwość wprowadzenia współoceniania oraz oceniania anonimowego
 • tworzenie kopii zapasowych prac egzaminacyjnych w czasie rzeczywistym
 • możliwość realizowania egzaminu nawet w przypadku utraty połączenia internetowego
 • możliwość zapisania pracy egzaminacyjnej do zakodowanego pliku
 • archiwizacja prac online
 • imort ocen do Wirtualnej Uczelni
 • możliwość wygenerowania raportu podsumowującego wyniki egzaminu w formie wykresu słupkowego