RODO

Informujemy, że w Akademii WSB wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym Obowiązkiem Informacyjnym dotyczącym warunków przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administrator oświadcza, że na podstawie wiążącej go z dostawcą usługi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,platforma egzaminująca Inspera Assessment spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Szczegółowe informacje o warunkach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących uprawnieniach, uzyska Pan/i zapoznając się z załączonym dokumentem.