Data

15.12.2023

Czwarty Finał Akcji Świąteczna Paczucha Akademii WSB

W dniu 13 grudnia przeprowadziliśmy finał akcji charytatywnej Świąteczna Paczucha Akademii WSB - edycja 2023.

W tym dniu studenci z Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego "GARDA" oraz pracownicy Wydziału Zamiejscowego w Krakowie Akademii WSB odwiedzili Domy Pomocy Społecznej w Wadowicach oraz Izdebniku. W tym roku wręczyliśmy ponad 150 prezentów dla pensjonariuszy. Dodatkowym punktem wizyty świątecznego orszaku ze św. Mikołajem na czele był występ artystyczny przygotowany przez studentów Wydziału Zamiejscowego w Krakowie Akademii WSB dla podopiecznych DPS-ów. Idea akcji w tym roku zmotywowała bardzo dużą ilość studentów chcących nieść pomoc i radość poprzez przygotowanie prezentów zgodnie z życzeniami zawartymi w listach do św. Mikołaja. 

Serdeczne podziękowania dla sztabu organizacyjnego Świątecznej Paczuchy Akademii WSB.