A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

24.03.2024

Gala wręczenia dyplomów Absolwentom studiów I i II stopnia w Wydziale Zamiejscowym w Krakowie Akademii WSB.

W sobotę 23 marca br. w Wydziale Zamiejscowym w Krakowie Akademii WSB odbyła się uroczysta gala wręczenia dyplomów Absolwentom studiów I i II stopnia kierunków: Bezpieczeństwo narodowe, Inżynieria zarządzania oraz Zarządzanie.

Uroczystość zainaugurowała Bożena Garbocz - Prodziekan ds. rozwoju, która przywitała Absolwentów oraz ich rodziny słowami" Uroczystość wręczenia dyplomów Absolwentom jest zawsze wielkim świętem i bardzo wzniosłym wydarzeniem dla Uczelni. Jest to dla nas wielka radość i zaszczyt, że możemy ten dzień celebrować wraz z Państwem, z przedstawicielami społeczności akademickiej oraz z najbliższymi Państwu osobami." Gratulując Absolwentom uzyskanych dyplomów Prodziekan zaprosiła ich do dalszej edukacji słowami

" Drodzy Absolwenci gratuluję Wam uzyskanego dyplomu, życzę licznych sukcesów naukowych, realizacji planów i wielu sił do podejmowania nowych, twórczych wyzwań. Mam nadzieje, że to dopiero początek Waszej przygody z edukacją, a otrzymany dyplom jest tylko paszportem do dalszego rozwoju, zdobywania nowych kwalifikacji i nabywania nowych kompetencji ale przede wszystkim do realizacji marzeń. Wkraczając w świat, róbcie to z pewnością siebie, odwagą i niezachwianą wiarą w swoją zdolność do zmiany świata na lepsze."   

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Senatu Akademii WSB. 

Gala wręczenia dyplomów jest szczególną okazją do wręczenia naszym Absolwentom wyróżnień za najlepsze prace dyplomowe oraz bardzo wysokie wyniki w nauce. W roku akademickim 2023/2024 na wniosek promotorów i recenzentów JM Rektor Akademii WSB wyróżniła autorów 4 prac dyplomowych. Wyróżnienia za bardzo dobre wyniki w nauce przyznano 3 Absolwentom.

Wyróżnienie za najwyższą średnią spośród absolwentów studiów I i  II stopnia z rąk Pana Michała Koziołka - Prodziekana WZ Kraków otrzymali: 

  • Pan lic. Cezary Kuberka - wyróżnienie za wysoką średnią na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe,
  • Pani inż. Aneta Przejczowska - wyróżnienie za wysoką średnią na kierunku Inżynieria zarządzania I stopnia,
  • Pani mgr Patrycja Nobis - wyróżnienie za wysoką średnią na kierunku Zarządzanie.

Autorzy najlepszych prac dyplomowych odebrali wyróznienia z rąk Pana Michała Koziołka - Prodziekana WZ Kraków oraz Promotorów:

  • Pan inż. Oskar Pyzik z kierunku Inżynieria Zarządzania  I stopnia wyróżniony za pracę pt. ,,Dostępność infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych na przykładzie Polski"” napisaną pod kierunkiem Pani dr Moniki Ziółko,
  • Pan inż. Łukasz Skrzypek z kierunku Inżynieria Zarządzania  I stopnia wyróżniony za pracę „Wykorzystanie technologii informatycznych w systemach zarządzania magazynowego na przykładzie firmy XYZ” napisaną pod kierunkiem Pani dr Moniki Ziółko, 
  • Pani inż.  Aneta Hyjek  z kierunku Inżynieria Zarządzania I stopnia wyróżniona za pracę pt. „Wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym w zakresie zarządzania jakością na wybranych przykładach „napisaną pod kierunkiem Pani dr inż. Jadwigi Malkiewicz,
  • Justyna Stasiak  z kierunku Zarządzanie II stopnia wyróżniona za pracę pt..  „Analiza możliwości zastosowania narzędzi szczupłego zarządzania w zwinnych metodach zarządzania usługami medycznymi” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Lecha Bukowskiego.

Podczas uroczystości za inspirację i aktywne działania na rzecz integracji społeczności akademickiej, a także za wspaniałe umiejętności organizacyjne oraz perfekcyjną komunikację wyróżnienie z rąk Pani Prodziekan Bożeny Garbocz i Pana Prodziekana Michała Koziołka otrzymali:

  • Pani inż. Jagody Guzik - absolwentki studiów I stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania,

  • Pan inż. Macieja Jelonka - absolwenta studiów I stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania .

Sponsorem nagród był:

  • Salonu Sochacki

Uroczystość uświetnił występ artystyczny Pana Solomona Kunle Omogbemi. Kreatywny wykładowca, muzyk, naukowiec i biznesmen pochodzący z Nigerii. Magister nauk w dziedzinie zarządzania i biznesu, absolwent zagranicznych uczelni w Nigerii oraz Estonii. Obecnie pracuje nad doktoratem w Akademii WSB skupiającym się na społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonym rozwoju i etyce.

Serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników