Data

20.05.2023

I część wizyty studyjnej w Laboratorium Kryminalistycznym studentów z Koła Naukowego "GARDA"

W dniu 19 maja studentki Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego "GARDA" pod opieką mgra Konrada Grybel udały się na wizytę do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie aby uzyskać informacje na temat funkcjonowaniu Laboratorium Kryminalistycznego oraz poznać podstawowy sprzęt używany w codziennej pracy techników kryminalistyki.

Dodatkowo studentki poznały historię funkcjonowania Policji Państwowej oraz historię Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Warto wspomnieć, że wizyta studyjna odbyła się w trakcie towarzyszącego wydarzenia - Krakowskiej Nocy Muzeów. Przedmiotowa wizyta studyjna nie była ostatnią - przed studentami Koła Naukowego "GARDA "kolejna wizyta, tym razem bezpośrednio w pracowniach Laboratorium Kryminalistycznego. 

 

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w życiu akademickim! Zgłoszenia do Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego GARDA - gardawsb@outlook.com