Data

18.10.2021

Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 w Wydziale Zamiejscowym w Krakowie Akademii WSB

Studenci z kraju i zagranicy rozpoczęli w dniu 16 października 2021r. nowy Rok Akademicki w Wydziale Zamiejscowym w Krakowie Akademii WSB . Wykład inauguracyjny pt. „Kryzysy rzeczywiste i wytworzone w dyskursie politycznym” wygłosił dr hab. Adrian Siadkowski, prof. AWSB - przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej, profesor w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie Akademii WSB.

27. Inauguracja Roku Akademickiego w Akademii WSB rozpoczęła się wykonaniem hymnu Gaudeamus Igitur. Podczas uroczystości nowo przyjęci studenci oraz słuchacze studiów podyplomowych Akademii WSB złożyli ślubowanie. 

Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego to najważniejsze wydarzenie w życiu każdej uczelni. To także okazja do refleksji nad naszymi dotychczasowymi dokonaniami, ale również i wyzwaniami, jakie przed sobą stawiamy. Ze szczególną dumą i radością podkreślam, że w minionym roku funkcjonowania Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Uczelnia zdobyła 3. pozycję w Polsce w prestiżowym rankingu miesięcznika „Perspektywy”. Nasze zaangażowanie, pasja oraz codzienna ciężka praca zostały docenione przez ekspertów i zapewniły nam tak wysoką pozycję – mówiła podczas wystąpienia inauguracyjnego Prorektor ds. nauki i kształcenia – dr hab. Katarzyna Szczepańska - Woszczyna, prof. AWSB.

Z okazji uroczystości na ręce JM Rektor, okolicznościowe laudacje przesłał m.in. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Andrzej Duda.

Najważniejszym momentem Inauguracji Roku Akademickiego był Akt Immatrykulacji, który poprowadziła Prorektor ds. nauki i kształcenia – dr hab. Katarzyna Szczepańska - Woszczyna, prof. AWSB Mam ogromną przyjemność i zaszczyt powitać Was w gronie społeczności akademickiej AWSB. Dzisiejszy dzień z pewnością jest jednym z najważniejszych w Waszym życiu. Otwierają się przed Wami nieskończone możliwości realizacji zainteresowań naukowych, aktywności  oraz pasji. Działajcie w Samorządzie Studenckim, Kołach Naukowych, Akademickim Związku Sportowym, życzę Wam powodzenia i wielu radości.

Uroczystego Aktu Immatrykulacji dokonała Prorektor ds. nauki i kształcenia – dr hab. Katarzyna Szczepańska - Woszczyna, prof. AWSB, a ślubowanie złożyli studenci studiów I i II  stopnia ​oraz studenci zagraniczni  Wydziału Zamiejscowego w Krakowie Akademii WSB.

Po raz dwudziesty pierwszy wręczone zostało wyróżnienie „Lidera Roku”, ustanowione przez Senat Uczelni. Laureatami tej prestiżowej nagrody są absolwenci, którzy uzyskali w trakcie wszystkich lat studiów najwyższe średnie ocen, a także wyróżnili się aktywną i znaczącą działalnością naukową społeczną, kulturalną na rzecz społeczności akademickiej. Tytuł oraz statuetkę „Lidera Roku 2021” z rąk JM Rektor otrzymała Jagoda Nocoń - absolwentka Kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. Koordynatorka II, III  i IV edycji Programu Legia Akademicka oraz Zostań Żołnierzem RP. Z zaangażowaniem i pasją reprezentuje Akademię WSB w otoczeniu społecznym, a zwłaszcza w służbach mundurowych i administracji publicznej.

Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody i wyróżnienia za działalność naukową i organizacyjną na rzecz Wydziału Zamiejscowego w Krakowie Akademii WSB, które otrzymali:

Pani prof. dr hab.  Anna Czubała - wyróżnienie Rektora za osiągnięcia dydaktyczne oraz współpracę i zaangażowanie w inicjatywy realizowane przez Wydział  Zamiejscowy w Krakowie Akademii WSB 

Pan prof. dr hab. inż. Lech Bukowski - wyróżnienie Rektora za osiągnięcia dydaktyczne oraz współpracę i zaangażowanie w inicjatywy realizowane przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Akademii WSB

• Pan dr hab. Marek Szarucki - wyróżnienie Rektora za zaangażowanie w pracę dydaktyczną realizowaną na rzecz studentów międzynarodowych Wydziału Zamiejscowego w Krakowie Akademii WSB 

• Pan mgr Paweł Urgacz Dyrektor Działu Współpracy z Zagranicą Akademii WSB - wyróżnienie Rektora za rozwój oferty kształcenia adresowanej do studentów międzynarodowych Wydziału Zamiejscowego w Krakowie Akademii WSB 

Pan dr inż. Bogusław Kogut - wyróżnienie Rektora za dzielenie się pasją ze studentami poprzez działalność na rzecz Koła Naukowego „GARDA”

Pan  dr inż. Rafał Karaś - wyróżnienie Rektora za dzielenie się pasją ze studentami poprzez działalność na rzecz Koła Naukowego „HYBRYDA”  

WYRÓŻNIENI STUDENCI

  • Wyróżnienie za aktywność i zaangażowanie oraz działalność organizacyjną na rzecz rozwoju Wydziału Zamiejscowego w Krakowie Akademii WSB dla Pana Konrada Grybela - studenta studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie, absolwenta studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe, słuchacza studiów podyplomowych w WZ Kraków Akademii WSB
  • Wyróżnienie za aktywność i zaangażowanie oraz działalność organizacyjną na rzecz rozwoju Wydziału zamiejscowego w Krakowie Akademii WSB dla Pana Marcina Winiarskiego - studenta studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie, absolwenta studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe, słuchacza studiów podyplomowych w WZ Kraków Akademii WSB

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji