Data

06.02.2024

KFS - zdobądź nawet 100% dofinasowania na szkolenia, studia MBA i podyplomowe

Pracodawco, stawiasz na rozwój swojej kadry i szukasz zewnętrznego wsparcia finansowego? Rusza nabór wniosków do KFS. To szansa na całkowite pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego Twoich pracowników. Powiatowe Urzędy Pracy w całej Polsce dysponują środkami, dzięki którym można sfinansować szkolenia, studia podyplomowe i MBA. Sprawdź jak to zrobić

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to coroczna inicjatywa wspierająca kształcenie ustawiczne podejmowane z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. W powiatowych urzędach pracy w miesiącach styczeń / luty 2024r. zostaną uruchomione nabory wniosków na KFS.

Co to jest KFS?

KFS, czyli Krajowy Fundusz Szkoleniowy, działa w Polsce od 2014 roku i jest jednym z wielu źródeł, z których można pozyskać dotacje na rozwój. Jego celem jest dofinansowanie szkoleń, studiów podyplomowych dla pracowników oraz pracodawców w kierunku dostosowania kompetencji zawodowych do zmieniających się wymagań rynku pracy.

Kto może otrzymać dofinansowanie z KFS 2024?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszystkie podmioty definiowane jako pracodawcy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji (…) tj. każda jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z różnych form kształcenia wspieranego środkami KFS, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu. Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis.

Należy pamiętać, że nawet jeśli w treści priorytetu zawarto sformułowania odnoszące się bezpośrednio do pracowników skorzystać z niego mogą zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Artykuł 69a ustęp 1 ustawy o promocji (…) jednoznacznie stwierdza, że „Środki Funduszu Pracy w formie KFS przeznacza się na rzecz kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników”. Oznacza to, że nie ma żadnych przeszkód, aby ze środków KFS skorzystał sam pracodawca, o ile spełnia warunek bycia pracodawcą zgodnie definicją zawartą w artykule 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. „Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.”

Na co można otrzymać środki z KFS?

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika

Jak złożyć wniosek?

Nabór wniosków o dofinansowanie KFS trwa zazwyczaj bardzo krótko, dlatego warto na bieżąco śledzić komunikaty pojawiające się na stronach Powiatowych Urzędów Pracy. Po ogłoszeniu naboru wniosków, cały proces ubiegania się o dofinansowanie KFS sprowadza się do czterech poniższych etapów.

 • KROK 1 - Pracodawca wybiera pracownika i wypełnia wniosek w formie papierowej lub elektroniczne
 • KROK 2 - Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w powiatowym Urzędzie pracy
 • KROK 3 - Powiatowy Urząd Pracy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku udzielenie odpowiedzi
 • KROK 4 - Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, z pracodawcą zostaje podpisana umowa

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są po ogłoszeniu naboru z jednoznacznie określonymi datami rozpoczęcia i końca możliwości składania wniosku, a następnie oceniane. Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie przyznanej liczby punktów do wysokości otrzymanego limitu środków. Nie przyznaje się dofinansowania na podstawie kolejności zgłoszeń. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Nie można wykluczyć żadnej z tych form.

Jakie są priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2024 r.?

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
 8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

Szanowni Państwo pracownicy Akademii WSB z wielką przyjemnością pomogą Państwu przy wypełnianiu wniosku, który następnie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności przez niego.

Szanowni Państwo zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych oraz szkoleń oferowanych przez Akademię WSB – 3. Uczelnię w Polsce wśród uczelni niepublicznych. Mamy nadzieję, iż wybierzecie Państwo Akademię WSB jako realizatora wybranych przez Państwa form kształcenia.

Studia podyplomowe

Szkolenia

Zespół Centrum Studiów Podyplomowych Akademii WSB  jest do Państwa dyspozycji i służy pomocą w ubieganiu się o dofinansowanie. Formalności związane z aplikowaniem mogą wydawać się skomplikowane, jednak możesz liczyć na naszą pomoc na każdym etapie procesu. Jeśli zdecydujesz się na wybór szkolenia w Akademii WSB, pomożemy Ci w złożeniu wniosku o dofinansowanie i przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji. Dostarczymy też wszystkie dokumenty dotyczące jednostki szkoleniowej. Zrobimy wszystko, aby ułatwić i usprawnić proces ubiegania się o dofinansowanie KFS przez Twoją firmę!

 

Prosimy o kontakt:

sszczygiel@wsb.edu.pl oraz pklis@wsb.edu.pl

tel. 32 111 01 01; 887 722 303; 885 588 800

WAŻNE!

Szczegółowych informacji dotyczących warunków naboru oraz wzorów formularzy należy szukać na stronach urzędów pracy w zakładce „Aktualności” lub „Dokumenty do pobrania”.

Terminy naborów znaleźć można na stronach internetowych właściwych Powiatowych Urzędów Pracy.

Proponujemy Państwu monitorować informacje w powiatowym urzędzie pracy, właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Dla ułatwienia przesyłamy Państwu link do bazy wszystkich urzędów pracy w Polsce: https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu

Sprawdź terminy przyjmowania wniosków w ramach KFS w Twojej okolicy:

PUP Bochnia   ogólne informacje

PUP Brzesko   ogólne informacje

PUP Chrzanów ogólne informacje

PUP Dąbrowa Tarnowska   ogólne informacje

PUP Gorlice     ogólne informacje

PUP Kraków    ogólne informacje

GUP Kraków    ogólne informacje

PUP Limanowa  nabór wniosków od 5 do 9 lutego 2024 szczegóły

PUP Miechów  ogólne informacje

PUP Myślenice  ogólne informacje

PUP Nowy Targ  nabór wniosków od 12 do 14 lutego 2024 szczegóły

PUP Olkusz   nabór wniosków od 15 do 21 lutego 2024 szczegóły

PUP Oświęcim  nabór wniosków od 5 do 9 lutego 2024 szczegóły

PUP Proszowice   ogólne informacje

PUP Sucha Beskidzka planowany termin naboru wniosków od 26 lutego do 1 marca 2024 r. - szczegóły

PUP Tarnów   nabór wniosków od 12 do 16 lutego 2024 szczegóły

PUP Wadowice  spotkania informacyjne dla pracodawców 1 i 2 luty  szczegóły

PUP Wieliczka      ogólne informacje

PUP Zakopane  nabór wniosków od 13 do 17 lutego 2024 szczegóły

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego znajdą Państwo na stronie: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy

Przesyłamy link do strony, na której możecie Państwo sprawdzić zawody deficytowe w danym powiecie oraz sprawdzić, czy pracodawca, kierujący swoich pracowników na studia wpisuje się w priorytet nr 2:

„2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.”

https://barometrzawodow.pl/modul/prognozy-na-plakatach?publication=county&province=12&county=276&year=2024&form-group%5B%5D=all

Zachęcamy do zapoznania się z Wytycznymi dla pracodawców /instytucji szkoleniowych opracowanymi w ramach projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Modelowe procedury współpracy instytucji rynku pracy z pracodawcami i przedsiębiorcami” z udziałem Konfederacji Lewiatan – lidera projektu i Fundacji WiseEuropa z Warszawy. Wytyczne to efekt pracy przedstawicieli instytucji szkoleniowych, powiatowych urzędów pracy oraz pracodawców, dotyczą realizacji szkoleń dofinansowanych z KFS oraz w ramach trójstronnych umów szkoleniowych: osobno dla instytucji szkoleniowych i dla pracodawców. Dodatkowo zostały przygotowane pomocne narzędzia, takie jak ścieżki użytkownika i karty, które prezentują najważniejsze informacje i kolejne kroki procedury w ujęciu graficznym. Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie: https://wupkrakow.praca.gov.pl/-/10899990-procedury-przyjazne-dla-pracodawcow-i-instytucji-szkoleniowych