A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

21.07.2023

Porozumienie o współpracy WZ Kraków Akademii WSB z MARR S.A.

20 lipca 2023 r. w Krakowie zostało podpisane porozumienie w sprawie współpracy i praktyk studenckich pomiędzy Akademią WSB a Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A (MARR S.A).

Wydział Zamiejscowy Akademii WSB reprezentowała prodziekan Anna Kosiorowska, a MARR S.A. Prezes Zarządu MARR S.A. - Szymon Strzelichowski oraz Wiceprezes Zarządu MARR S.A. - Mariusz Kękuś.

MARR S.A. to największa w Małopolsce organizacja otoczenia biznesu, funkcjonująca od ponad 30 lat. MARR S.A. działa na rzecz rozwoju i wzrostu konkurencyjności małopolskich firm, zapewnia pomoc finansową, inwestycyjną, doradczą i szkoleniową, a także tworzy korzystne warunki do prowadzenia biznesu i promuje gospodarczą markę regionu na arenie międzynarodowej.

 

W zakresie zawartego porozumienia MARR S.A. zobowiązuje się do przyjmowania studentów Akademii na praktyki zawodowe i dyplomowe, a także udostępniania informacji niezbędnych do prowadzenia prac B+R. Uczelnia natomiast będzie udostępniać Agencji wyniki badań przeprowadzonych przez studentów odbywających w niej praktykę, uwzględniać w tematyce prac dyplomowych, magisterskich oraz innych prac badawczych propozycji zgłaszanych przez Agencję oraz informować opinię publiczną, że MARR S.A. wspiera studentów w celu zdobycia wykształcenia wyższego.

 

Ponadto, strony porozumienia planują współpracę w zakresie projektów współfinansowanych ze środków krajowych i Unii Europejskiej oraz stworzenia kierunku studiów podyplomowych najlepiej odpowiadającego na aktualne potrzeby przedsiębiorców.