A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

21.03.2023

Spotkanie Koła naukowego "GARDA" z Panem nadbryg. dr inż. Mariuszem Feltynowskim - Rektorem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

W dniu 7 marca 2023 r. za pośrednictwem aplikacji MS Teams odbyło się spotkanie Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego GARDA z Panem nadbryg. dr inż. Mariuszem Feltynowskim - Rektorem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Pan Generał podzielił się ze studentami swoją wiedzą z prowadzenia badań naukowych oraz praktycznymi poradami z zakresu zarządzania kryzysowego wraz z ciekawostkami o funkcjonowaniu Państwowej Straży Pożarnej podczas wyjazdów międzynarodowych na różnego rodzaju akcje ratunkowe. Spotkanie miało na celu przybliżyć studentom rolę Państwowej Straży Pożarnej, jak i również zachęcić do podjęcia własnej pracy na rzecz prowadzenia badań nad bezpieczeństwem czy też samorozwoju ukierunkowanego na nauki o bezpieczeństwie. Pan Generał spotkał się z Kołem Naukowym GARDA na zaproszenie opiekuna Koła Pana dra inż. Bogusława Koguta.