Data

21.11.2023

Studenci WZ Kraków Akademii WSB w Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa

W dniu 14 listopada członkowie Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego "GARDA" pod opieką pana mgra Konrada Grybel uczestniczyli w wizycie studyjnej w Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa.

Podszas wizyty przedstawione zostały procedury oraz zasady realizacji zadań w trakcie zaistnienia sytuacji kryzysowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Studenci mieli również możliwość poznać funkcjonujące w obecnym porządku prawnym regulacje systemu zarządzania kryzysowego oraz aktualne statystyki dotyczące najczęstszych zagrożeń mających znamiona sytuacji kryzysowych występujących w mieście. Wizyta studyjna niewątpliwie miała pozytywny i znaczący wpływ dla praktycznego zrozumienia bezpieczeństwa publicznego w tym systemu zarządzania kryzysowego. Przedstawione podczas wizyty informacje będą mogły być wykorzystane przez studentów Koła w trakcie swojej dalszej edukacji w Akademii WSB. 

Wyrazy podziękowania za możliwość uczestniczenia w wizycie składamy pracownikom oraz kadrze kierowniczej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa - CZKMK. 

 

Zdjęcia: Zuzanna Wojcieszak - KN GARDA