Data

16.11.2023

Wykład w ramach Otwartej Akademii Nauk w WZ Kraków Akademii WSB.

W ramach Otwartej Akademii Nauki 13 listopada 2023 w Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowemu i Gospodarki Wodnej im. G. Narutowicza w Krakowie odbyły się wykłady Mirosławy Bochner psycholożki i trenerki Polskiego Towarzystwa Psychologicznego na temat depresji.

Uczniowie jeszcze przed wykładami zostali zaproszeni przez Dyrekcję szkoły i kadrę dydaktyczną do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Polegał on na przygotowaniu plakatu informacyjnego jak walczyć z depresją wśród młodzieży. Miał także rozpropagować informację wśród uczniów, w jaki sposób rozpoznawać pierwsze symptomy takiej choroby, która dotyka coraz młodsze dzieci i młodzież. W wykładach uczestniczyło ponad 600 uczniów szkoły. Na początku wykładów nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników konkursu. Spośród zgłoszonych prac zostały wyłonione 4 finałowe prace, które, zdaniem jury, najlepiej przedstawiały i zachęcały młodzież do mówienia i zgłaszania swoich problemów, które mogą doprowadzić do depresji.

W trakcie wykładów psycholożka Mirosława Bochner opowiadała w przystępny sposób o symptomach związanych ze stanami, które doprowadzają do chorób depresyjnych wśród młodzieży. Pokazywała także na czym polega „wypalenie uczniowskie”, które podobne jest w pewnym zakresie do „wypalenia zawodowego” wśród osób dorosłych. Opierała się na wielu przykładach ze swojej wieloletniej praktyki psychologicznej z dziećmi i młodzieżą. Aktywizowała uczniów do tego, aby przekazywali swoje spostrzeżenia i wiedzę na temat depresji, która dotyka ich rówieśników. Zachęcała ponadto, aby otwarcie rozmawiać z kadrą dydaktyczna szkoły oraz psychologiem o emocjach i stanach, które mogą prowadzić do depresji, która dotyka coraz większej liczby młodych osób.