Studia I, II stopnia

Rozpoczynając studia I lub II stopnia w Akademii WSB możesz skorzystać z wielu atrakcyjnych zniżek i promocji. Sprawdź co przygotowaliśmy dla Ciebie!

 

Bonifikaty Wpisowe Bonifikata Łączna bonifikata
Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i policealnych – na podstawie podpisanych umów o współpracy z Akademią WSB. 0 zł
400 zł
do
480 zł
do
880 zł
Osoby, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest obecnie studentem lub słuchaczem Akademii WSB, bądź jednocześnie podejmują naukę 0 zł
400 zł
do
480 zł 
do
880 zł 
Dzieci absolwentów Akademii WSB (należy przedstawić dyplom ukonczenia studiów lub świadectwo studiów podyplomowych rodzica). 0 zł
400 zł
do
480 zł 
do
880 zł 
Pracownicy służb mundurowych (Policja, Wojsko, Straż Pożarna, Straż Miejska/Gminna, Straż Graniczna, Służba Celna, Ratownictwo Medyczne) – należy przedstawić stosowny dokument. 0 zł
400 zł
do
480 zł 
do
880 zł 
Osoby rozpoczynające studia I-go stopnia w wieku 50 lat i więcej. 0 zł
400 zł
do
480 zł 
do
880 zł 

 

 • STUDIA I STOPNIA

  BONIFIKATA TERMINOWA

  700 zł - dla osób, które zarejestrują się on-line do dnia 30 kwietnia  2024 r.  

 • STUDIA MAGISTERSKIE

  Bonifikata specjalna - 280 zł/miesięcznie na studiach II stopnia magisterskich

  W wyniku udzielenia w/w bonifikaty, czesne za I semestr w okresie od 5 września 2024 r. do 5 stycznia 2025 r. wynosi 1400 zł, płatne jednorazowo bądź w systemie płatności miesięcznych.

  Bonifikata specjalna dla absolwentów Akademii WSB studiów I-go stopnia, kontynuujących naukę na studiach II-go stopnia - od 230 zł/miesięcznie na studia magisterskie II stopnia

  W wyniku udzielenia w/w bonifikaty, czesne za I semestr w okresie od 5 września 2024 r. do 5 stycznia 2025 r. wynosi 1150 zł, płatne jednorazowo bądź w systemie płatności miesięcznych.

 • STUDIA DZIENNE

  Rozpocznij dofinansowane dzienne studia  w ramach programu „Wsparcie na starcie – za Twoje studia płaci pracodawca”. W ramach projektu czesne na I roku studiów wynosi TYLKO 280 zł miesięcznie! Już teraz wybierz interesujący Cię kierunek studiów, zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym Uczelni i zarezerwuj sobie miejsce w programie!*

  *Bonifikata obowiązuje do 14 lipca 2024 r.

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%