Kontakt

Julia Stróżyk

Specjalista ds. studenckich
Wydział Zamiejscowy w Olkuszu Akademii WSB

e-mail: olkusz@wsb.edu.pl; jstrozyk@wsb.edu.pl
tel. 725-777-999

Więcej

Monika Stawska

Specjalista ds. studenckich i rekrutacji
Wydział Zamiejscowy w Olkuszu Akademii WSB

e-mail: olkusz@wsb.edu.pl; mstawska@wsb.edu.pl
tel. 725-777-999

Więcej