Data

19.10.2021

Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 w Wydziale Zamiejscowym w Olkuszu Akademii WSB

W dniu 16 października 2021 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu odbyła się X Jubileuszowa Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 Wydziału Zamiejscowego w Olkuszu Akademia WSB. Uroczystości przewodniczył Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem dr Marcin Lis.

Najważniejszym momentem Inauguracji Roku Akademickiego był Akt Immatrykulacji. Uroczyste ślubowanie złożyli przedstawiciele studentów studiów I stopnia. Wykład inauguracyjny pt. "Zostań influencerem swojego życia" wygłosiła dr Anna Syrek-Kosowska, - Psycholog Biznesu, ekspert w obszarze oceny i rozwoju potencjału liderskiego w Zarządzaniu Talentami. Executicve Coach, Dyplomowany Superwizor Coachingu, Partner Zarządzający ASK Expert (Bios International Network).

Inauguracja Roku Akademickiego była również okazją do wręczenia nagród i wyróżnień Rektora Akademii WSB.

Podczas uroczystości wyróżnienia otrzymali:

• Jagoda Nocoń -„Lidera Roku 2021”, absolwentka Kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. Koordynatorka II, III i IV edycji Programu Legia Akademicka oraz Zostań Żołnierzem RP. Z zaangażowaniem i pasją reprezentuje Akademię WSB w otoczeniu społecznym, a zwłaszcza w służbach mundurowych i administracji publicznej.

Podziękowanie za zaangażowanie w rozwój Wydziału Zamiejscowego w Olkuszu Akademii WSB oraz współpracę przy realizacji przedsięwzięć i projektów na rzecz społeczności regionu:

• Pan Bogumił Sobczyk Starosta Powiatu Olkuskiego
• Pan Roman Piaśnik Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
• Pani Joanna Szatan-Kenderow Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Olkuszu

Podziękowanie za zaangażowanie w rozwój Wydziału Zamiejscowego w Olkuszu Akademii WSB oraz wspólną realizację przedsięwzięć edukacyjnych

• Pani Irena Majda Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu
• Pani Iwona Sroka Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu
• Pani Katarzyna Polak Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu.
• Pan Wojciech Panek Dyrektor Zespołu Szkół nr III im. Antoniego Kocjana w Olkuszu
• Pani Marida Zoń Dyrektor Zespołu Szkół nr IV im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu
• Pan Piotr Grojec Dyrektor Zespołu Szkół w im. Romualda Traugutta w Wolbromiu
• Pani Anna Klatt Dyrektor Zespołu Szkół w Olkuszu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Wyróżnienie Rektora za osiągnięcia dydaktyczne oraz współpracę i zaangażowanie
w inicjatywy realizowane przez Wydział Zamiejscowy w Olkuszu Akademii WSB:

• prof. dr hab. Eugenia Rostańska
• dr Ewa Siudyka
• mgr Marta Ir
• mgr Małgorzata Spendel
• dr Tomasz Grad
• dr inż. Paweł Sobczak
• mgr Adam Spendel

Wyróżnienie Rektora za aktywność i zaangażowanie w działalność na rzecz Wydziału Zamiejscowego w Olkuszu Akademii WSB

• Ewa Łuczak
• Sebastian Korzeniowski

Wyróżnienie Rektora dla studentów i absolwentów Wydziału Zamiejscowego w Olkuszu Akademii WSB

• Kamil Czopek – student 7 semestru studiów I stopnia specjalności: zarządzanie jakością.

• Adrian Kowalski – absolwent studiów I stopnia specjalności: zarządzenie i inżynieria procesów produkcyjnych, średnia ocen z całego cyklu studiów 4.94

• Kamila Piętka – absolwentka studiów I stopnia Wydziału Zamiejscowego w Olkuszu Akademii WSB, aktywnie pracująca w samorządzie studenckim. Obecnie kontynuuje studia
II-go stopnia w Dąbrowie Górniczej.

Uroczystość uświetnił swoim śpiewem Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pod dyrekcją Pana Michała Brożka.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji