A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

24.10.2022

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 w WZ Olkusz Akademii WSB

W dniu 15.10.2022r. studenci uroczyście rozpoczęli nowy rok akademicki w  Wydziale Zamiejscowym w Olkuszu Akademii WSB. Inauguracja Roku Akademickiego w Akademii WSB rozpoczęła się wykonaniem hymnu Gaudeamus Igitur!

W swoim przemówieniu Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB – prof. Marcin Lis nawiązał do wybitnych wyników Akademii WSB osiągniętych w roku poprzednim oraz do strategii Uczelni, która wpisuje się w cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Wykład inauguracyjny pt. „Co wiemy a czego nie wiemy o pracy przyszłości ?” wygłosiła dr Sabina Ratajczak – Prorektor ds. Rozwoju Akademii WSB.

Z okazji uroczystości, na ręce JM Rektor spłynęły liczne laudacje okolicznościowe, w tym od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Andrzeja Dudy.

W uroczystości Inauguracji wzięło udział blisko 100 osób w formie stacjonarnej, w tym ponad 30 zaproszonych przedstawicieli: administracji rządowej i instytucji centralnych, korpustu dyplomatycznego, władz wojewódzkich, samorządowych i metropolitalnych, uczelni wyższych, instytucji naukowych, służb mundurowych, praktyki gospodarczej, instytucji wyższej użyteczności publicznej, oświaty, kultury, organizacji społecznych, partnerskich szkół średnich i podstawowych.

Podczas uroczystości głos zabrali:

  • Pani Ewelina Leka-Curyło - Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego, która odczyta list Wojewody Małopolskiego Pana Łukasza Kmity,
  • Pan Roman Piaśnika– Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz,
  • Pani Joanna Szatan - Kenderow - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Olkuszu, która zabrała głos w imieniu Pana Bogumiła Sobczyka – Starosty Olkuskiego.

Najważniejszym momentem uroczystości była immatrykulacja, podczas której studenci studiów I stopnia złożyli ślubowanie przed Prorektorem ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem – prof. Marcinem Lisem, który również dopełnił Aktu immatrykulacji.

Po raz 22. wręczone zostały wyróżnienia „Lidera Roku”. Laureatami tej prestiżowej nagrody są absolwenci, którzy uzyskali w trakcie wszystkich lat studiów najwyższe średnie ocen, a także wyróżnili się aktywną i znaczącą działalnością naukową, społeczną, kulturalną na rzecz społeczności akademickiej. Tytuł oraz statuetkę „Lidera Roku 2022” otrzymała Wiktoria Kolano - absolwentka studiów II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe - Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studenckiego Akademii WSB oraz Przewodnicząca Międzynarodowego Koła Naukowego Bezpieczeństwa „Save the World".

Podczas uroczystości wręczane zostały  podziękowania za zaangażowanie oraz wspieranie rozwoju Wydziału Zamiejscowego w Olkuszu Akademii WSB. Wyróznienia otrzymali:

  • Pan Roman Piaśnik – Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
  • Pan Bogumił Sobczyk – Starosta Olkuski - w imeniu Pana Starosty Olkuskiego podziękowanie odebrała  Pani Joanna Szatan - Kenderow - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Olkuszu

Podczas uroczystości na ręcę Prorektora ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB – prof. Marcina Lisa, Dziekan WZ Kraków Akademii WSB - dr Julity Mlaskawa oraz Koordynatora WZ Olkusz - Pani Barbary Piekarz podziękowania za dotychczasową wspłprace złozyli przedstawiciele Rady Miejskiej w Olkuszu. Kwiaty wręczyli:

  • Pan Henryk Gamrat,
  • Pan Jerzy Kwaśniewski,
  • Pan Sebastian Tomsia.