Data

30.06.2021

Nominacje do prestiżowych Akcji COST

Dr Paulina Polko oraz mgr Lubomira Trojan Członkiniami Komitetów Zarządzających w ramach Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology) - COST.


Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej (European Cooperation in Science and Technology), znany pod akronimem COST, to utrzymywana wspólnie przez 36 państw europejskich i Izrael (jako państwo współpracujące) struktura instytucjonalna, której najważniejszym zadaniem jest organizowanie multilateralnej współpracy naukowo-technicznej krajów członkowskich.

COST (Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych) umożliwia koordynację na szczeblu europejskim przedsięwzięć badawczych o określonej tematyce, prowadzonych w różnych krajach w ramach określonych Akcji COST.

Badania naukowe prowadzone w ramach Akcji COST finansowane są z programu Horyzont Europa (wcześniej Horyzont 2020)

Udział w Akcjach COST stanowi prestiżowe wyróżnienie zarówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym. W każdej Akcji COST z jednego kraju nominację dostaje tylko dwóch naukowców. Nominacje przyznawane są przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na podstawie dorobku naukowego zgłoszonych badaczy.

W tegorocznym naborze Ministerstwo Edukacji i Nauki nominowało:

Dr Paulinę Polko  jako Management Committee Member dla Akcji COST nr CA20107 - Connecting Theory and Practical Issues of Migration and Religious Diversity.

Tematyka Akcji COST nr CA20107 znajduje się w obszarze zainteresowań naukowych dr Pauliny Polko, która od dziesięciu lat prowadzi badania nad bezpieczeństwem w dyskursie politycznym (w tym polityki migracyjne) sekurytyzacją i riskifikacją języka oraz debaty publicznej, w tym kryminalizacji migracji (crimmigration). Prowadziła m.in. projekty badawcze dotyczące bezpieczeństwa jako elementu dyskursu politycznego i kategorii bezpieczeństwa w programach politycznych na szczeblu unijnym, krajowym i lokalnym. W przedmiotowej akcji COST chciałaby się w szczególności zająć sekurytyzacją migracji w aspekcie wielowymiarowym, uwzględniając różne podmioty i aktorów, których ta problematyka dotyka, w tym znaczeniem tego procesu dla przybywających do Europy migrantów z Syrii. Działając w ramach Akcji COST nr CA20107 dr Polko chciałaby wykorzystać prowadzone aktualnie badania nad perspektywą bezpieczeństwa w relacjach uchodźców w XXI wieku.

Dr Paulina Polko od 1 lutego 2016 roku kieruje katedrą Nauk o Bezpieczeństwie WNS Akademii WSB. Jest Zastępcą Redaktora Naczelnego kwartalnika „Security Forum” (ISSN 2544-1809).

Posiada również doświadczenie pracy w instytucjach publicznych związanych z kształtowaniem polityki bezpieczeństwa. W latach 2006-2011 pracowała jako analityk w Kancelarii Prezydenta RP i Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Pełniła wówczas funkcje Zastępcy Redaktora Naczelnego kwartalnika „Bezpieczeństwo Narodowe” (ISSN 1896-4923) oraz Zastępcy Dyrektora Gabinetu Szefa BBN ds. analiz.

Swoje badania popularyzowała prowadząc wykłady na takich uczelniach jak: Baku Higher Oil School (Azerbejdżan), Armeńska Akademia Nauk (Armenia), Tbilisi State University (Gruzja), International Academy of Philosophy (Lichtenstein).

Mgr Lubomirę Trojan jako Management Committee Member dla Akcji COST nr CA20105 Slow Memory: Transformative Practices for Times of Uneven and Accelerating Change.

Pani mgr Lubomira Trojan z wykształcenia jest antropologiem kultury, od wielu lat pracuje w regionalnym centrum designu Zamek Cieszyn, gdzie pełni rolę wicedyrektora. Jej szczególne zainteresowania to ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz jego rozwój dzięki wykorzystaniu metod projektowych. Pani mgr Lubomira Trojan prowadzi innowacyjne procesy, w których łączy interdyscyplinarne podejście do tematyki dziedzictwa kulturowego, przeszłości, pamięci oraz tożsamości. Koordynowała procesy badawcze dotyczące tzw. nowego rzemiosła (projekt: Sieć na Rzecz Innowacyjnego Rzemiosła) oraz wykorzystania design thinking w ochronie dziedzictwa kulturowego (projekt: Malowane dziedzictwo bez granic). Od 2019 roku pełni funkcję badacza w projekcie „Intride. Soft, Digital and Green Skills for Smart Designers: Designers as Innovative Triggers for SMEs in the manufacturing sector” w ramach program Erasmus +, Knowledge Alliances, gdzie bada m.in. kompetencje projektantów, konieczne dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorców, bierze też udział w tworzeniu programu nauczania studentów.

Pani mgr Lubomira Trojan jest aktywnym wykładowcą na konferencjach i liderem wielu warsztatów design thinking, prowadzi też wykłady akademickie. Jest ekspertem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w projekcie „Wzór na konkurencję”. Jest w trakcie przygotowywania interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej pt. „Zastosowanie design thinking w zarządzaniu niematerialnym dziedzictwem kulturowym regionu” na Akademii WSB, w ramach pracy prowadzi badania związane z ochroną i zarządzaniem niematerialnym dziedzictwem kulturowym. Jest autorką publikacji, opracowań i ekspertyz z zakresu dziedzictwa kulturowego oraz designu.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji