A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Kierunek

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - STUDIA I STOPNIA | KRAKÓW

W celu zapisania się na studia wybierz specjalność po prawej stronie!

Zacznij swoją edukację z nami!
Wpisowe = 0 złotych. W celu zapisania się na studia wybierz specjalność po prawej stronie! 

 • Czego się nauczysz?

  • pojęć związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz jego społecznych i politycznych uwarunkowań;
  • zasad funkcjonowania podmiotów związanych z bezpieczeństwem oraz zadań administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa narodowego, w tym instytucji Unii Europejskiej;
  • stosowania procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej;
  • rozwiązywania problemów bezpieczeństwa i konfliktów z zachowaniem zasad etyki zawodowej;
  • podstawowych działań i technik operacyjnych związanych ze zwalczaniem przestępczości.

  W Akademii WSB od 9 lat funkcjonuje Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych, które realizuje kompleksowy program edukacyjny dla kandydatów do służby w Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojsku Polskim, Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych. Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych jest także organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Klas o Profilu Mundurowym (w 2021 roku wydarzenie odbyło się online), w ramach którego przewidziano liczne puchary, medale, trofea, a także Złote Indeksy dla uczniów. Zdobycie Złotego Indeksu umożliwia bezpłatne podjęcie studiów na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Akademii WSB!!!

   

 • Uczymy praktycznie

  Koncepcja kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe zakłada wysoki stopień upraktycznienia bazujący na specyficznych kompetencjach kadry akademickiej posiadającej zarówno dorobek naukowy w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, jak i doświadczenie zawodowe zdobyte w praktyce mundurowej. Wśród naszych ekspertów znajdują się przedstawiciele m.in.: Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

  W Akademii WSB dzięki porozumieniu z Komendantem Głównym Policji z dnia 9 października 2012 roku absolwenci kierunku studiów Bezpieczeństwo narodowe, którzy zdecydują się na wstąpienie do Policji, odbędą skrócone szkolenie podstawowe. Podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 października 2010 r.

 • Program studiów

  Studia I-go stopnia (6 semestrów). Uzyskiwany tytuł zawodowy: licencjat.

  Wybrane przedmioty w ramach treści podstawowych:

  • współczesne systemy polityczne,
  • nauka o państwie i prawie,
  • geografia bezpieczeństwa,
  • podstawy kryminalistyki,
  • kryminologii i wiktymologii,
  • instytucje i źródła prawa w Polsce i UE.


  Wybrane przedmioty w ramach treści kierunkowych:

  • prawne i doktrynalne podstawy bezpieczeństwa i obronności państwa,
  • służby specjalne w bezpieczeństwie państwa,
  • przestępczość gospodarcza,
  • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,
  • bezpieczeństwo transgraniczne,
  • bezpieczeństwo ekologiczne środowiska.


  Studenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe mają unikalną możliwość uczestnictwa w programie ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej, które składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i opracowany został w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Teoria modułu podstawowego oraz podoficerskiego obejmuje zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej. Legia Akademicka to przygoda, prestiż oraz nowe przyjaźnie zawarte podczas 6-tygodniowego szkolenia.

 • Opłaty

  Bezpieczeństwo narodowe - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 700 zł 350 zł* 780 zł 780 zł 780 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 650 zł 770 zł 770 zł 770 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

   

  *Promocja "Wsparcie na starcie" w I semestrze studiów. 

 • Kontakt

  Akademia WSB
  Wydział Zamiejscowy w Krakowie
  ul. Ułanów 3, 31-450 Kraków
  tel: 885 588 800
  e-mail: krakow@wsb.edu.pl

  Specjalista ds. studenckich i rekrutacji Wydziału Zamiejscowego w Krakowie
  Akademia WSB – Ewelina Kazienko
  e-mail: ekazienko@wsb.edu.pl
  tel. 885 588 800

  Specjalista ds. studenckich i rekrutacji Wydziału Zamiejscowego w Krakowie
  Akademia WSB – Paulina Kliś
  e-mail: pklis@wsb.edu.pl
  tel. 885 588 800

 

Chcesz wiedzieć, co o tym kierunku sądzą inni studenci i absolwenci Akademii WSB? Posłuchaj naszego podcastu poświęconego właśnie „Bezpieczeństwu narodowemu”.