Specjalność

ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE SŁUŻB PUBLICZNYCH | KRAKÓW

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


 • Czego się nauczysz?

  • zasad i praktyk działania i współdziałania Policji oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne,
  • zasad prawa karnego i postępowania w sprawach o wykroczenia,
  • zasad ruchu drogowego i uprawnień służb publicznych w stosunku do uczestników ruchu drogowego.
  • pracy operacyjno-rozpoznawczej jaką wykonuje funkcjonariusz Policji,
  • zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby,
  • zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
  • posługiwania się podstawowymi rodzajami broni palnej,
  • profesjonalnego udzielania pierwszej pomocy,
  • komunikowania się z przedstawicielami środków masowego przekazu.

   

 • Uczymy praktycznie

  Przygotowany program kształcenia obejmuje tematykę określoną w minimalnym zakresie kształcenia programu szkolenia podstawowego dla policjantów, którego celem jest kompleksowe przygotowanie policjanta do wykonywania zadań służbowych na poziomie podstawowym.

  Jako absolwent specjalności Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych możesz starać się o przyjęcie do służb mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych (Policja, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu), a także pracować w instytucjach pozarządowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa (Straż Miejska, Straż Leśna, Państwowa Straż Rybacka, agencje zajmujące się ochroną osób i mienia). Specjalność polecana jest również osobom, które chcą podjąć pracę w jednostkach zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym i zarządzaniem kryzysowym, np. w Urzędach Miast, Powiatów i w Urzędach Wojewódzkich.

 • Program specjalności

  Wybrany zakres tematyczny realizowany w ramach specjalności:

  • część szczególna prawa karnego i prawa wykroczeń,
  • zwalczanie przestępczości w cyberprzestrzeni,
  • uprawnienia  wybranych służb publicznych,
  • pierwsza pomoc przedmedyczna,
  • bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
  • kryminalistyka,
  • zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby,
  • wybrane elementy postępowania karnego i postępowania w sprawach o wykroczenia,
  • postępowanie wybranych służb publicznych w sytuacjach kryzysowych,
  • prawa człowieka oraz etyka w administracji publicznej,
  • podstawy użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej przez służby publiczne.
 • Opłaty

  Bezpieczeństwo narodowe - studia I stopnia ** Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 700 zł 780 zł 780 zł 780 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 650 zł 770 zł 770 zł 770 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

  **Nie dotyczy cudzoziemców

   

 • Kontakt

  Akademia WSB
  Wydział Zamiejscowy w Krakowie
  ul. Ułanów 3, 31-450 Kraków
  tel: 885 588 800 lub 32 111 01 01
  e-mail: krakow@wsb.edu.pl

  Specjalista ds. studenckich i rekrutacji Wydziału Zamiejscowego w Krakowie
  Akademia WSB – Ewelina Kazienko
  e-mail: ekazienko@wsb.edu.pl

  tel. 885 588 800, 32 111 01 01

  Specjalista ds. studenckich i rekrutacji Wydziału Zamiejscowego w Krakowie
  Akademia WSB – Paulina Kliś
  e-mail: pklis@wsb.edu.pl

  tel. 885 588 800, 32 111 01 01

   

   

   

 

Chcesz wiedzieć, co o tym kierunku sądzą inni studenci i absolwenci Akademii WSB? Posłuchaj naszego podcastu poświęconego właśnie „Bezpieczeństwu narodowemu”.