A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Specjalność

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY | KRAKÓW

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


 • Czego się nauczysz?

  • aktualnych rozwiązań w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji,
  • prawa pracy i innych aktów prawnych BHP,
  • metod oceny i zwalczania zagrożeń,
  • metod badania wypadków i chorób zawodowych,
  • organizacji pracy służby BHP,
  • zarządzania ryzykiem technicznym i zawodowym,
  • zasad udzielania pierwszej pomocy,
  • rozpoznawania zagrożeń i przeciwdziałania ich powstawaniu,
  • stosowania metod i technik wykrywania, identyfikowania i pomiaru zagrożeń,
  • dokonywania oceny ryzyka technicznego i zawodowego,
  • organizowania pracy służb BHP,
  • doboru środków bezpieczeństwa i ochrony właściwych do przewidywanych zagrożeń,
  • zapobiegania wypadkom i awariom stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia,
  • organizowania warunków pracy w sposób gwarantujący bezpieczną i godną pracę,
  • rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • audytowania systemów zarządzania BHP wg obowiązujących norm,
  • opracowania strategii BHP w organizacji.
 • Uczymy praktycznie

  Absolwent specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy jest gotowy do podjęcia pracy na wszystkich szczeblach zarządzania w obszarach związanych z BHP. 

  Studia spełniają wymagania stawiane pracownikom służb BHP, określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004. (Dz.U. nr 246 poz. 2468).

  Dzięki współpracy Akademii WSB z Państwową Strażą Pożarną studenci mogą zdobyć uprawnienia inspektorów ochrony przeciwpożarowej, ponadto istnieje możliwość uzyskania Certyfikatu  Audytora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością BHP  wydanego przez TUV Nord Polska.

  Absolwent specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy może podjąć pracę jako pracownik lub menedżer służby BHP (inspektor, specjalista), zajmować stanowisko kierownicze wyższego i średniego szczebla zarządzania w obszarze bezpieczeństwa i reagowania kryzysowego. Może także prowadzić szkolenia dla pracowników służb BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, ochrony informacji niejawnych.

  Możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu w zakresie zarządzania projektami IPMA Student.

 • Program specjalności

  Wybrany zakres tematyczny realizowany w ramach specjalności:

  • prawo pracy,
  • systemy ochrony pracy i wdrażanie przepisów BHP w przedsiębiorstwie,
  • metody badania wypadków i chorób zawodowych,
  • czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy,
  • system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – projektowanie, wdrażanie i certyfikacja,
  • audit wewnętrzny systemu zarządzania BHP,
  • dydaktyka ogólna oraz metodyka szkoleń BHP,
  • zarządzanie ryzykiem technicznym i zawodowym,
  • zasady postepowania w sytuacjach kryzysowych i zasady udzielania pierwszej pomocy.
 • Opłaty

  Inżynieria zarządzania - studia I stopnia  Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-7 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 700 zł 350zł* 780 zł 780 zł 780 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 650 zł 770 zł 770 zł 770 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

   

  *Promocja "Wsparcie na starcie" w I semestrze studiów. 

 • Kontakt

  Akademia WSB
  Wydział Zamiejscowy w Krakowie
  ul. Ułanów 3, 31-450 Kraków
  tel: 885 588 800
  e-mail: krakow@wsb.edu.pl

  Specjalista ds. studenckich i rekrutacji Wydziału Zamiejscowego w Krakowie
  Akademia WSB – Ewelina Kazienko
  e-mail: ekazienko@wsb.edu.pl
  tel. 885 588 800

  Specjalista ds. studenckich i rekrutacji Wydziału Zamiejscowego w Krakowie
  Akademia WSB – Paulina Kliś
  e-mail: pklis@wsb.edu.pl
  tel. 885 588 800

Chcesz wiedzieć, co o tym kierunku sądzą inni studenci i absolwenci Akademii WSB? Posłuchaj naszego podcastu poświęconego właśnie „Zarządzaniu”.