Kierunek

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY – PARTNER KIERUNKU: TÜV NORD POLSKA | KRAKÓW

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Uwaga! Możliwość uzyskania dofinansowania do 100% na studia MBA i podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Chcesz uzyskać więcej informacji – wypełnij formularz zgłoszeniowy  KLIKNIJ

 

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

 • Atuty kierunku

  • możliwość udziału w szkoleniu i zdobycie certyfikatu Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością BHP (normy PN-N 18001, OHSAS 18001, ISO 45001) wydanego przez TÜV NORD Polska,
  • korzystanie z materiałów multimedialnych: filmów, audycji, prezentacji,
  • wśród wykładowców specjaliści z zakresu inspekcji pracy, ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy oraz praktycy życia gospodarczego w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy,
  • wizyty studyjne na terenie województwa śląskiego, mające na celu poznanie zakładu pracy, procesów, warunków pracy na poszczególnych stanowiskach, konkretnych rozwiązań z zakresu BHP, prawa pracy,
  • możliwość uzyskania uprawnień Inspektora ochrony przeciwpożarowej*.

  * dodatkowa opłata

 • Praca

  Studia kierowane są do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich chcących rozszerzyć swoją wiedzę w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie. Adresatami są zarówno osoby posiadające duże doświadczenie w pracy w służbach BHP, jak i te, które związane są z tymi służbami od niedawna lub dopiero zamierzają rozpocząć pracę w tej branży.

  Pracownikami służby BHP, mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:

  Starszym inspektorem do spraw BHP, może być osoba posiadająca:

  1. zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie BHP lub
  2. wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie BHP albo studia podyplomowe w zakresie BHP.
  • Specjalistą do spraw BHP, może osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie BHP albo studia podyplomowe w zakresie BHP oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie BHP.
  • Starszym specjalistą do spraw BHP, może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie BHP albo studia podyplomowe w zakresie BHP oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie BHP,
  • Głównym specjalistą do spraw BHP, może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie BHP albo studia podyplomowe w zakresie BHP  oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.

  Kwalifikacje i komptencje:
  Słuchacze uzyskują wiedzę w zakresie problematyki bezpieczeństwa w zakładach pracy, obowiązujących w krajach Unii Europejskiej zasad zarządzania bezpieczeństwem, nabywają praktyczne umiejętności w zakresie rozpoznawania i interpretacji zagrożeń. Uczą się samodzielnego wykonywania oceny i analizy ryzyka zawodowego oraz zdobywają praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania służbami BHP.

  Absolwenci studiów uzyskują: uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach BHP oraz kwalifikacje specjalisty do spraw BHP, a także kompetencje do prowadzenia szkoleń w zakresie BHP oraz uprawnienia Audytora wewnętrznego systemu zarządzania BHP.

  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. na stanowiskach starszego inspektora oraz specjalisty, starszego specjalisty i głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być zatrudnione osoby posiadające m.in. studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  Wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 900 zł do 5 marca 2024
  II 900 zł do 5 kwietnia 2024
  III 900 zł do 5 maja 2024
  IV 900 zł do 5 października 2024
  V 800 zł do 5 listopada 2024
  VI 800 zł do 5 grudnia 2024
  Ogółem 5 500 zł 4 500 zł  

   

 • Cel

  Podstawowym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy zgodnej z współczesnymi wymogami bhp oraz zdobycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu m.in. specjalisty ds. BHP w nowoczesnym przedsiębiorstwie lub instytucji. Studia umożliwiają także zdobycie kwalifikacji dla osiągnięcia poszczególnych szczebli awansu zawodowego w służbie BHP.

 • Wykładowcy

  dr Damian Czoik - ekspert i praktyk w obszarze Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy. Od 1986 związany zawodowo z Kopalnią Węgla Kamiennego "Bielszowice" - Kierownik Działu Spraw Osobowych, Zastępca Dyrektora ds. pracy. Ponadto trener i nauczyciel akademicki, autor wielu publikacji.

  mgr Przemysław Pogłódek – inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy, wykładowca prawa pracy z 14. letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma.pl i Centrum Kształcenia HR.

  Marta Jędruszek-Samelska - inspektor ochrony przeciwpożarowej. Absolwentka studiów w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Ukończyła kurs inspektora ochrony przeciwpożarowej w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Aktywnie realizuje zadania służby BHP.

 • Program

  1. System ochrony pracy w Polsce i w UE.
  2. Wdrażanie przepisów ogólnych i branżowych bezpieczeństwa higieny pracy.
  3. Strategia i kultura bezpieczeństwa i higieny pracy.
  4. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy.
  5. Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy.
  6. Wymagania BHP dotyczące budynków i pomieszczeń pracy.
  7. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.
  8. Systemy zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy – projektowanie, wdrażanie, funkcjonowanie, certyfikacja.
  9. Audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy.
  10. Dokumentacja systemu BHP.
  11. Dydaktyka ogólna oraz metodyka szkoleń BHP.
  12. Psychologia pracy.
  13. Zasady udzielania pierwszej pomocy.
  14. Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy.

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Informacje dodatkowe

  Czas trwania: 2 semestry

  Dni uczęszczania: sobota, niedziela co dwa tygodnie w godzinach 8:00-16:00