Data

15.01.2024

Tytuł Doktora Honoris Causa Akademii WSB dla prof. dr hab. Ewy Stańczyk-Hugiet

W dniu 15 stycznia 2024 r. tytuł Doktora Honoris Causa Akademii WSB odebrała prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet – Prorektor ds. Badań i Kadry Akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Kierownik Katedry Zaawansowanych Badań w Zarządzaniu, wybitna Uczona w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, autorka wielu znakomitych monografii z zakresu problemów zarządzania strategicznego, w tym konkurencyjności biznesu, modeli biznesu, zarządzania wiedzą, kompetencji przedsiębiorstw czy ekosystemów biznesu.

Podczas uroczystości zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele uczelni wyższych i środowiska akademickiego m.in.:

 • Prof. dr hab. Andrzej Kaleta – JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
 • Dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH – JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 • Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, dr h.c. multi –  Przewodniczący Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, członek Rady Doskonałości Naukowej, Prezes CFA Society Poland, doktora honoris causa Akademii WSB (2022) wraz z Małżonką, Panią dr Teresą Jajuga,
 • Prof. dr hab. Wojciech Czakon, dr h.c. – członek Rady Doskonałości Naukowej, Kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • Dr hab. Katarzyna Chruzik, prof. AWSB –  członek Rady Doskonałości Naukowej, Kierownik Katedry Transportu i Informatyki Akademii WSB,
 • Prof. dr hab. inż. Piotr Moncarz - Profesor Uniwersytetu Stanforda, członek amerykańskiej National Academy of Engineering (Narodowej Akademii Inżynierii),
 • Dr hab. Paweł Poszytek – Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w latach 2016-2023,
 • Dr hab. Monika Adamska-Staroń, prof. UJD – członek Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk,
 • Prof. dr hab. Roman Niestrój – JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 2008-2012,
 • Prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska – Prorektor ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
 • Prof. dr hab. inż. Edmund Cibis – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
 • Dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW – Prorektor ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
 • Prof. dr hab. Piotr Jedynak – Prorektor ds. Polityki Kadrowej i Finansowej Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 • Prof. dr hab. Jarosław Karpacz – Prorektor ds. Rozwoju i Finansów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Ożyhar – Prorektor ds. Nauki Politechniki Wrocławskiej,
 • Dr hab. Tomasz Wołowiec, prof. Akademii WSEI – Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Lubelskiej Akademii WSEI,
 • Prof. dr hab. Czesław Zając – Dziekan Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
 • Prof. dr hab. inż. Anna Cierniak-Emerych – Dziekan ds. studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
 • Dr hab. Witold Kowal, prof. UEW – Dziekan ds. kształcenia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
 • Dr hab. Estera Piwoni-Krzeszowska, prof. UEW – Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
 • Dr hab. inż. Andrzej Okruszek, prof. UEW – Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
 • Dr hab. Piotr Rogala, prof. UEW – Dziekan Filii w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
 • Dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP – Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej,
 • Dr hab. Bernard Ziębicki, prof. UEK – Dziekan Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Podczas całej uroczystości Pani prof. dr hab. Ewie Stańczyk-Hugiet towarzyszyła Rodzina, w tym: Mąż Pan Marek Hugiet, Siostra – prof. Sylwia Stańczyk wraz z Rodziną oraz Bratanica - dr Marta Stańczyk.

 – To zaszczyt i honor dla Akademii WSB, iż tytuł doktora honoris causa przyjmuje Pani Profesor Ewa Stańczyk-Hugiet – tak mówiła Rektor Akademii WSB, prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz otwierając uroczystość. – To wybitna uczona w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, autorka wielu znakomitych monografii naukowych, znakomita organizatorka życia akademickiego, ale przede wszystkim Kobieta wielkiej pasji naukowej, zaangażowania, otwartości i życzliwości reprezentująca najwyższe wartości i tradycje uniwersyteckie, otwarta na potrzeby całego środowiska akademickiego, ciesząca się zaufaniem tego środowiska, wyróżniająca się serdecznością.

W trakcie uroczystości laudację wygłosił prof. dr hab. Wojciech Dyduch – członek Rady Doskonałości Naukowej, Przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, członek Komisji Nadzoru Finansowego (przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej), Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wybitny specjalista w zakresie zarządzania strategicznego i przedsiębiorczości organizacyjnej.

Recenzentkami w postępowaniu o nadanie najwyższej godności akademickiej Akademii WSB tytułu doktora honoris causa były:

Prof. dr hab. Beata Glinka – członkini zespołów ewaluacyjnych i doradczych Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz NAWA, członkini Mazowieckiej Rady Innowacyjności, członkini Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistka w zakresie przedsiębiorczości, przedsiębiorczości migrantów, teorii organizacji, projektowania organizacji oraz jakościowych metod badań organizacji

Prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska – Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, członkini Prezydium Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, ekspertka zespołu doradczego Ministerstwa Edukacji i Nauki do spraw programu „Doskonała Nauka”, członkini Strategic Management Society, Academy of Management oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi, specjalistka w zakresie problematyki zarządzania strategicznego oraz organizacji przedsiębiorstw, w szczególności strategii rozwoju przedsiębiorstw, w tym strategii kooperacji i koopetycji oraz ewolucji i zmian struktur organizacyjnych. 

Okolicznościowe listy laudacyjne nadesłali Magnificencje Rektorki i  Rektorzy:

 • Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie,
 • Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
 • Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,
 • Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
 • Politechniki Krakowskiej,
 • Politechniki Poznańskiej,
 • Akademii Policji w Szczytnie.

oraz przedstawiciele uczelni wyższych i instytucji świata nauki.

Galę uświetniły występy Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pod batutą Pani Natalii Łukaszewicz-Charabin, a także Pani Adrianny Noszczyk – aktorki i wokalistki Teatru Śląskiego w Katowicach oraz Pana Michała Borkowskiego – tenora Opery Śląskiej w Bytomiu.