Data

04.08.2021

Współpraca z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Krakowie oraz Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie

W dniach 26 lipca br. oraz 4 sierpnia br. podpisano porozumienia o współpracy z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie oraz Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Krakowie.

W spotkaniu w dniu 4 sierpnia br. wzięli udział:

  • dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB – Rektor Akademii WSB
  • mgr inż. Paweł Kucharczyk – Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
  • dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB – Dyrektor Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych AWSB
  • dr Julita Mlaskawa - Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Krakowie
  • Bożena Garbocz – Dyrektor ds. operacyjnych Wydział Zamiejscowy w Krakowie 

Porozumienia dotyczą współpracy w zakresie realizacji zajęć praktycznych objętych programem kształcenia Uczelni oraz prowadzenia badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych, technicznych, społecznych oraz nauk o bezpieczeństwie, realizacja projektów w oparciu o metodę PBL oraz wizyty i praktyki studenckie.

Współpraca umożliwi także studentom Uczelni odbywanie praktyk zawodowych i dyplomowych w urzędzie i innych jednostkach organizacyjnych powiatu.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji