Data

09.07.2021

Współpraca ze Starostwem Powiatowym w Wadowicach i Urzędem Miejskim w Andrychowie

W dniu 8 lipca br. podpisano porozumienie o współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wadowicach oraz Urzędem Miejskim w Andrychowie.

W spotkaniu wzięli udział: Starosta Wadowic – Pan Eugeniusz Kurdas, Wicestarosta Wadowic – Pani Beata Smolec, Burmistrz Andrychowa – Pan Tomasz Żak oraz Rektor Akademii WSB dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem AWSB - dr Marcin Lis oraz Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Krakowie AWSB - dr Julita Mlaskawa.

Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie realizacji zajęć praktycznych objętych programem kształcenia Uczelni oraz prowadzenia badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych, technicznych, społecznych i prawnych.

Współpraca umożliwi także studentom Uczelni odbywanie praktyk zawodowych i dyplomowych w urzędzie i innych jednostkach organizacyjnych powiatu, w szczególności studentom na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w Dąbrowie Górniczej, Krakowie i Cieszynie.

Starostwo Powiatowe w Wadowicach: https://powiatwadowicki.pl/

Urząd Miejski w Andrychowie: https://andrychow.eu/

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji