Kierunek

BIBLIOTEKOZNAWSTWO - STUDIA KWALIFIKACYJNE | OLKUSZ

Tryb: Hybrydowe Zapisz się

Program studiów podyplomowych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

W świecie nowych mediów i rozwijającej się technologii informacyjnej zmienia się rola bibliotek
i innych instytucji książki, takich jak archiwa, księgarnie, antykwariaty, wydawnictwa i placówki  oświatowe. Program studiów podyplomowych został dostosowany do potrzeb kształtującego się rynku pracy, zgodnie z wymogami społeczeństwa informacji i wiedzy. 

Studia pozwalają na uzyskanie  kompleksowej wiedzy, umiejętności i kompetencji, związanych z różnymi obszarami funkcjonowania i zarządzania  bibliotekami. Obejmują każdy etap ich działalności: od podstaw prawnych, organizacji pracy, przez metody i techniki stosowane w procesach informacyjno-bibliotecznych po  usługi biblioteczne, architekturę bibliotek oraz działania marketingowe instytucji non-profit.

Słuchacze podczas studiów poznają zasady gromadzenia, opracowywania, selekcjonowania, wyszukiwania i oceny jakości informacji, a także wykorzystywania zautomatyzowanych systemów informacyjno-wyszukiwawczych i zasad komputeryzacji bibliotek różnych typów.

Podejmowane są zagadnienia digitalizacji i ochrony zbiorów oraz kształtowania się dziedzictwa kulturalnego (także w regionie), a także metody organizacji pracy wydawniczej, sztuki książki, projektowania publikacji elektronicznych oraz tworzenia serwisów internetowych. 

Przedstawiane są metody pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji (z elementami działań terapeutycznych i charakterystyką literatury współczesnej), omawiane są techniki komunikacyjne i psychologia Internetu.  

Program obejmuje ponadto  podstawy  problematyki bibliologicznej, w tym historię i dziedzictwo kultury książki oraz kształtowanie się współczesnego rynku wydawniczego, księgarskiego, targów książki, a także organizację czytelnictwa. Podstawy teoretyczne są uzupełniane o umiejętności praktyczne, wykorzystywane we współczesnych instytucjach książki.

 • Atuty

  • Słuchacze uzyskują nowe kwalifikacje zawodowe, dzięki którym będą mogli pracować w bibliotekach różnego typu, także jako nauczyciele-bibliotekarze,  a także być zatrudnieni w  innych instytucjach, zajmujących się gromadzeniem, opracowywaniem, udostępnianiem i ochroną dokumentów tradycyjnych i cyfrowych,
  • Słuchacze uzyskują także kwalifikacje do pracy edukacyjnej i kulturalnej z czytelnikami oraz użytkownikami informacji,
  • nowoczesna wiedza podana w sposób praktyczny przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę.
 • Program

  • Podstawy nauki o książce, bibliotece i informacji
  • Historia i dziedzictwo kultury książki
  • Literatura współczesna
  • Literatura i książka dla dzieci i młodzieży
  • Organizacja i zarządzanie biblioteką
  • Ochrona, konserwacja i digitalizacja zbiorów
  • Opracowanie formalne zbiorów
  • Opracowanie rzeczowe zbiorów
  • Edukacja medialna i informacyjna w bibliotece
  • Zintegrowane systemy biblioteczne
  • Usługi biblioteczne. Metodyka pracy
  • Psychologia Internetu
  • Techniki komunikacyjne w bibliotece
  • Podstawy biblioterapii
  • Metodyka pracy z czytelnikiem i użytkownikiem informacji
  • Marketing instytucji non profit
  • Architektura bibliotek
  • Metodyka bibliograficzna
  • Cyfrowe źródła informacji. Liternet
  • Technologie i systemy informacyjno-wyszukiwawcze
  • Projektowanie i tworzenie serwisów internetowych
  • Edytorstwo i organizacja pracy wydawniczej
  • Sztuka książki
  • Prawo w bibliotece
  • Publikowanie elektroniczne
  • Współczesny ruch wydawniczy
  • Rynek i targi książki
  • Czytelnictwo
  • Praktyka

  Liczba godzin: 320 h zajęć dydaktycznych + 60 h praktyki zawodowej

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie oraz posiadać przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.
  • Czas trwania: 3 semestry
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 3 egzaminami po każdym semestrze studiów oraz zaliczeniem praktyki
  • Dni odbywania się zajęć: soboty, niedziele.
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Rekomendacje

  Zapotrzebowanie na bibliotekarzy rośnie z każdym dniem, a bibliotekarzy jest jeszcze niewielu, aby sprostać temu zapotrzebowaniu. Biblioteka to przestrzeń społeczna, ośrodek wspierający dostęp do wiedzy, informacji, kultury i technologii. W nowoczesnych bibliotekach, idących z duchem czasu,  projektowane są sale warsztatowe, makerspace, a także przestrzenie, w których wciąż w ciszy i spokoju można oddać się lekturze czy nauce. Jest to praca wymarzona dla osób, które pragną pracować w spokoju i ciszy. Co więcej, niektórzy eksperci wskazują, że z kilka lat w szkole może już nie być miejsca dla tzw. „jednoprzedmiotowców”. Wszyscy muszą uczyć co najmniej dwóch przedmiotów, a najlepiej trzech. Jednym z rozwiązań dla nauczycieli, którzy chcą mieć możliwość rozwijania się nie tylko w obszarze przedmiotu, który prowadzą, jest zdobycie kwalifikacji do pracy w bibliotece.

  Dr Magdalena Kot-Radojewska
  Zastępca Dyrektora Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji w Akademii WSB

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 500 zł do 5 marca 2022
  II 500 zł do 5 kwietnia 2022
  III 500 zł do 5 maja 2022
  IV 500 zł do 5 października 2022
  V 500 zł do 5 listopada 2022
  VI 500 zł do 5 grudnia 2022
  VII 500 zł do 5 lutego 2023
  VIII 400 zł do 5 marca 2023
  Ogółem 4200 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Kontakt

  Sebastian Korzeniowski
  Kierownik Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB w Olkuszu
  tel. 887-755-200;
  e-mail: skorzeniowski@wsb.edu.pl

  Ewa Łuczak
  Koordynator Punktu Rekrutacyjnego w Olkuszu
  tel. 725 777 999
  e-mail: olkusz@wsb.edu.pl

  Adres:

  Wydział Zamiejscowy w Olkuszu
  Akademia WSB
  ul. Polna 8
  32-300 Olkusz
  (budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu)

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji