Kierunek

ZARZĄDZANIE - STUDIA I STOPNIA | OLKUSZ

W celu zapisania się na studia wybierz specjalność po prawej stronie!

Zacznij swoją edukację z nami!
Wpisowe = 0 złotych. W celu zapisania się na studia wybierz specjalność po prawej stronie! 

 • Czego się nauczysz?

  Interesuje Cię zarządzaniem przedsiębiorstwem? Myślisz o swoim rozwoju jako profesjonalny menedżer zarządzający marketingiem i  sprzedażą? Widzisz swoją przyszłość w kadrach i płacach w praktyce? Jeśli tak, to kierunek Zarządzanie jest właśnie dla Ciebie.

  Jeśli marzysz o roli menedżera, chcesz zarządzać organizacją, założyć własny biznes, motywować zespół do efektywnej i wydajnej pracy, albo właśnie awansowałeś i chcesz uzupełnić wiedzę, to kierunek Zarządzanie jest stworzony dla Ciebie. W trakcie naszych studiów będziesz mógł:

  • zdobyć wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk pokrewnych,
  • dowiedzieć się o zasadach funkcjonowania organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych,
  • nauczyć się identyfikować, diagnozować i rozwiązywać problemy w zakresie gospodarowania wszelkimi zasobami: ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacjami w oparciu o poznane narzędzia i instrumenty zarządzania,
  • podejmować trafne decyzje oraz sprawnie zarządzać procesami i projektami,
  • poznać zasady efektywnej komunikacji, budowania zespołu, a także sztuki negocjacji,
  • dowidzieć się w jaki sposób kierować zespołem, delegować zadania, motywować i zwiększać zaangażowanie pracowników, a także osiągać założone cele.
 • Program studiów

  Wybrane treści programu studiów

  Zarządzanie studia I stopnia (6 semestrów, uzyskiwany tytuł licencjat):

  Treści podstawowe obejmują między innymi grupy zajęć odnoszących się do przedmiotów ekonomicznych, prawnych, społeczno-humanistycznych oraz z zakresu metod ilościowych. Wybrane treści kierunkowe dotyczą z kolei organizacji i zarządzania, w tym do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, marketingu, negocjacji w biznesie czy aspektów finansowych. Specjalistyczne treści obejmuje także grupa praktycznych przedmiotów specjalnościowych dostosowana do aktualnych zagadnień rynkowych. Ponadto program studiów zawiera grupę przedmiotów ogólnouczelnianych, przedmiotów przygotowujących do pisania pracy dyplomowej oraz moduł praktyczny obejmujący szkolenia, praktyki i spotkania z praktykiem.

  Nasz program studiów regularnie konsultujemy z przedstawicielami otoczenia biznesu – w tym z pracodawcami największych firm i instytucji w regionie, w kraju oraz za granicą, dlatego masz pewność, że po ukończeniu kierunku Zarządzanie, zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje, które są gwarancją sukcesu na rynku pracy.

  Regularnie pytamy też studentów ostatnich semestrów, oraz naszych absolwentów co szczególnie im się podobało i nie podobało w programie studiów. Programy studiów konsultujemy też z ekspertami branżowymi i wprowadzamy do nich nowatorskie rozwiązania – zarówno organizacyjne jak i merytoryczne. Poprzez takie działania nie tylko dopasowujemy ofertę dydaktyczną do potrzeb naszych studentów, ale też dajemy im realny wpływ na udział w kształtowaniu programu.

 • Uczymy praktycznie

  Praktyczność oferty kierunku wyraża się przede wszystkim poprzez:

  • dostarczanie użytecznej wiedzy z zakresu zarządzania przekazywanej przez praktyków biznesu oraz liczne warsztaty i spotkania ze specjalistami,
  • praktyczne specjalności studiów odpowiadające na wyzwania przyszłości, dające przewagę na przyszłym rynku pracy,
  • dostęp do specjalistycznego oprogramowania branżowego oraz do wirtualnych laboratoriów,
  • możliwość udziału w wydarzeniach biznesowych, kongresowych, konferencyjnych, w tym z udziałem partnerów z najbardziej prestiżowych firm i instytucji w kraju i za granicą,
  • możliwość udziału studentów w pracach w ramach realizowanych przez uczelnię projektów naukowo-badawczych i wdrożeniowych, w szczególności w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości,
  • wsparcie w zakresie pozyskiwania i realizacji praktyk zawodowych oraz priorytet dla prac dyplomowych odpowiadających realnym wyzwaniom zarządzania w organizacjach,
  • dostęp do nowoczesnych narzędzi badawczych, w tym do realizacji prac dyplomowych i innych badań,
  • atrakcyjne metody pracy warsztatowej, gry decyzyjne, case studies,
  • możliwość udziału w konkursach biznesowych oraz możliwości uzyskania dodatkowych certyfikatów branżowych,
  • szerokie, dodatkowe możliwości wsparcia psychologicznego, prawnego oraz bogaty system stypendialny. 

  Kierunek Zarządzanie I stopnia ma profil praktyczny, w związku z tym ukończenie studiów daje zarówno szanse pracy we własnej firmie jak i możliwość rozwoju zawodowego w wielu działach firmy, na stanowisku niższego i średniego szczebla kierowniczego lub samodzielnego specjalisty, a także stanowiskach analitycznych i operacyjnych, agencjach konsultingowych i reklamowych, instytucjach typu non – profit i jednostkach publicznych.

 • Rekomendacje

  Absolwent kierunku Zarządzanie dysponuje umiejętnościami pozwalającymi analizować otoczenie przedsiębiorstwa, w szczególności środowisko rynkowe i konkurencyjne firmy, profesjonalnie zarządzać zasobami wewnętrznymi i planować strategie marketingowe, zarządzania produkcją, personelem i finansami firmy. W kwestii zarządzania projektami, posiada kompetencje do planowania, organizowania, realizacji i kontroli projektów. Dzięki poznanym metodom, technikom i nowoczesnym narzędziom informatycznym do zarządzania projektami, jest gotowy samodzielnie lub w zespole pracować nad realizacją określonego projektu.

  Dr Marcin Lis
  Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem

Chcesz wiedzieć, co o tym kierunku sądzą inni studenci i absolwenci Akademii WSB? Posłuchaj naszego podcastu poświęconego właśnie „Zarządzaniu”.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji