Data

30.06.2022

Akredytacja KAUT dla kierunku Transport w Akademii WSB

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) przyznała międzynarodową akredytację kierunkowi Transport, prowadzonemu na Wydziale Nauk Stosowanych Akademii WSB, na poziomie studiów I i II stopnia. To już druga akredytacja KAUT dla Wydziału Nauk Stosowanych Akademii WSB.

Akredytacja KAUT i EUR-ACE® Label przyznawana jest przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych (została stworzona przez European Network for Engineering Accreditation (ENAEE) zrzeszającą najważniejsze europejskie organizacje inżynierskie) i potwierdza wysoką jakość programu studiów inżynierskich i jego realizację zgodnie z europejskimi zasadami i standardami w tym obszarze.

Komisja Akredytacyjna Kierunków Technicznych szczególnie wysoko oceniła bardzo dobrą kadrę naukowo-dydaktyczną z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym i zawodowym, dobrze wyposażoną infrastrukturę dydaktyczną i laboratoryjną, ciekawy program kształcenia wraz z systemem praktyk. Uczelnia otrzymała akredytację na najdłuższy z możliwych do uzyskania okresów akredytacji – do roku 2027, co jest konsekwencją spełnienia nie tylko podstawowych, ale także większości dodatkowych atrybutów. 

Warto podkreślić, że do niedawna akredytacje KAUT przyznawane były przede wszystkim kierunkom prowadzonym na politechnikach, Akademia WSB jest drugą niepubliczną uczelnią w Polsce, która uzyskała to prestiżowe wyróżnienie. Cieszymy się z kolejnego sukcesu i dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w ten proces.

 

Akredytację KAUT w Akademii WSB posiada również kierunek Informatyka.

Informatyka - studia I stopnia

Informatyka - studia II stopnia

Transport - studia I stopnia

Transport - studia II stopnia